11. leden 2022 433 hor

GA ČR - Výzva pro podávání slovinsko-českých projektů

Grantová agentura České republiky (GA ČR) vyhlásila výzvu pro podávání projektů na principu hodnocení Lead Agency s předpokládaným počátkem řešení v roce 2022. Výzva se týká projektů financovaných ve spolupráci se slovinskou agenturou Slovenian Research Agency (ARRS) v rámci iniciativy Weave. V této výzvě vystupuje slovinská agentura ARRS jako Lead Agency, tedy hodnotí návrhy projektů a GA ČR výsledky hodnoticího procesu přebírá.

Termínový kalendář:

31. 1. 2022 - termín pro podání vyplněné Žádosti o podání projektu

28. 2. 2022 (do 14:00) – fakultní termín pro zpracování české části přihlášky a termín pro lucemburské uchazeče  k podání přihlášky agentuře ARRS

7. 3. 2022 – termín pro podání české části návrhu projektu

Pro souběhy návrhů projektů, ve kterých vystupuje stejná osoba navrhovatele nebo spolunavrhovatele, platí, že projekty podané do této výzvy se budou započítávat do maximálního počtu návrhů projektů podaných do výzev s předpokládaným počátkem řešení v roce 2022.  

Při podání návrhu projektu se zahraniční navrhovatelé řídí pravidly ARRS

Formulář pro vyplnění české části návrhu rozpočtu a dalších údajů potřebných pro evidenci projektu v GA ČR je dostupný výhradně na webových stránkách GA ČR na adrese http://www.gris.cz/

 

Rychlé odkazy

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

WHOIS

Informační systém UK

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém