9. březen 2022 346 cer

Erasmus+ - zaměstnanecká školení - výběrové řízení

Nabízíme možnost zaměstnaneckých (neakademických) výjezdů na školení prostřednictvím programu Erasmus+ ve 2. kvartálu roku 2022 (duben – červen). Jedná se většinou o několikadenní pobyty v zahraničí, které jsou hrazené právě z prostředků Erasmu. 

Témata školení v anglickém jazyce

Mezinárodní vztahy

Studijní agenda

Výzkum a vývoj

Knihovny a vzdělávací centra

PR a komunikace

Stáže a kariérní poradenství

Personální agenda

Informační technologie

Finance a účetnictví

Infrastruktura

Doktorské studium

Ostatní

Několik školení je nabízeno i v dalších jazycích, např. ve francouzštině, ve španělštině, portugalštině. Mimo vypsaná školení na portálu výše, je možné se hlásit i na jazykové kurzy na Maltě.

V případě zájmu o některé ze školení Vás prosím o přihlášení na emailovou adresu jitka.cernohousova@lfp.cuni.cz do 20. 3. 2022. Po tomto datu proběhne vyhodnocení žádostí. Ve svém emailu prosím zdůvodněte, proč jste si vybrali dané školení a jaký bude mít pro Vás přínos.

Rychlé odkazy

Výběrová řízení
Informace o výsledku VŘ Lektor/Lektorka Ústavu Biofyziky LFP

UKLFP/ 400472 /2022-9 OZNÁMENÍ O VÝSLEDKU VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Dne 19. 9. 2022 se uskutečnilo [...]

3. říjen 2022 1

Výběrová řízení
VŘ Anatomie

V Plzni dne/ In Pilsen on:  20.09.2022 Reg. Nr. UKLFP/476118/2022 Děkan Lékařské fakulty v Plzni, [...]

20. září 2022

Výběrová řízení
VŘ Klinika zobrazovacích metod

V Plzni dne 20.09.2022 UKLFP/476131/2022-1 Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity Karlovy [...]

20. září 2022

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

WHOIS

Informační systém UK

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém