Announced project calls

CELSA Research Fund: collaborative research projects

CELSA is an alliance of nine European universities.

The ‚CELSA partners‘ are:
Budapest University of Technology and Economics (BME), Budapest, Hungary
Charles University (CUNI), Prague, Czech Republic
Czech Technical University in Prague (CTU), Prague, Czech Republic
Eötvös Loránd University (ELTE), Budapest, Hungary
KU Leuven, Leuven, Belgium
Semmelweis University (Semmelweis), Budapest, Hungary
University of Ljubljana (UL), Ljubljana, Slovenia
Jagiellonian University, Kraków, Poland
University of Warsaw, Warsaw, Poland

The ’CELSA Research Fund‘ will fund collaborative research projects between researchers of at least two CELSA partners, of which one must be KU Leuven, with the purpose of leveraging their efforts towards future Horizon Europe applications (or to its successor or any other competitive European fund).
The CELSA partners contribute in principle €60,000 per call. KU Leuven contributes €1,5 million per call. At least 15 projects are possibly funded per annum, depending on the set-up and the available annual budget of the partners.

The CELSA Fund will fund joint research projects with a maximum of €130.000 for a duration of 2 years, in case researchers from two CELSA Partners are involved (a KU Leuven researcher for a maximum of €100k, and a researcher from one other CELSA Partner for a maximum of €30k). Partner universities are free to increase their contribution per project.

Charles University will support up to three projects in this call and RUK will contribute up to EUR 30,000 per project.

What can be funded in a CELSA project?

It is up to the consortium of researchers to decide what should be funded, excluding investment cost and refreshments.

The internal rules of each involved CELSA Partner regarding funding research apply.
The CELSA partners cannot appoint staff at another CELSA partner. However, travel & subsistence costs of the team members in the project can be covered by either side of the ‘joint’ budget.
The CELSA partner who paid for project equipment remains the owner of that equipment. It is up to the individual CELSA partners to make arrangements to enable the use of the equipment or available infrastructure by all relevant team members.

Conditions
Any scientific discipline qualifies for funding by the CELSA Research Fund.
The application is submitted by at least one KU Leuven researcher who meets the conditions to be a ‚promotor‘ as defined in the Internal Funds General Regulations (also in case this KU Leuven researcher takes the role of ‚co-promotor‘ in the CELSA project) and at least one researcher from at least one other CELSA partner. Eligibility of researchers of the CELSA partners must be verified within each CELSA partner, following the specific conditions.

The project funding can be used freely by the researchers involved, as long as the activities concern research, strengthen the collaboration within the CELSA network, and can lead to a high quality application for any of the European competitive funds as mentioned. Preferably research staff will be appointed on the project’s budget (for KU Leuven: ‘Wetenschappelijk medewerker’ barema 43 of 44 or ‘bursaal’) (‘science worker’, PhD student or postdoc).

Within 3 years of the start of the project, the applicant consortium (including additional partners) has to jointly apply for a call for proposals for a European competitive funding program, such as a collaborative research project in Horizon Europe (MSCA Doctoral Networks, EIC Pathfinder, Global Challenges).
Applicants are aware of legal aspects regarding the CELSA collaboration (ownership of results, dissemination of results, access rights, authorship, ethics and research integrity and some specific arrangements). Questions about this can be addressed to the EU support office

Time schedule for the 2025 call for proposals
Publication call: July 2024
Deadline for sending the application for LFP internal approval procedure (ZoPP): November, 7th, 2024
Deadline for submission: December 12th, 2024
Evaluation of project proposals: December 2024 – May 2025
Announcement of the results: July 2025
Start of the projects: October 1st, 2025
Complete information to be found on this link.

Entrepreneurial and Intrapreneurial Project Management 4EU+ University Diploma

Take the next step in your career!  Apply now for the 4EU+ University Diploma in “Entrepreneurial and Intrapreneurial Project Management”.

Seven month prestigious Diploma is aimed at young postgraduates and doctoral students who want to learn project management with a view to:

 • working as an intrapreneur in a large company,
 • joining a start-up,
 • or participating in the development of an association or organisation involved in the social economy or environmental transition.

Program Structure:

 • The program is based on an experiential teaching approach that emphasises learning by doing and a strong interdisciplinary approach.
 • As part of the Diploma, partner companies and institutions present an environmental or social challenge that they are facing.
 • Students work in project teams to solve these problems.

Project teams (8-10 students) will be set up based on a balance of culture, expertise, and experience.

Program schedule:

 • Autumn 2024: Master classes about entrepreneurship essentials
 • January – June 2025: Half-time on learning intrapreneurial project management fundamentals and half-time on project management with a multidisciplinary team on an issue driven by a silent partner of Sorbonne University. Part-time internships agreements are possible.

Complete information available on this link.

SEED4EU+

Aliance 4EU+ vyhlašuje druhé kolo iniciativy SEED4EU+, která poskytuje finanční podporu pro realizaci inovativních projektů zaměřených na posílení spolupráce mezi členskými univerzitami. Tentokrát se zvláštním důrazem na výzkumné aktivity, tato iniciativa nabízí akademické komunitě příležitost ke spolupráci na netradičních iniciativách, které překračují běžné rámce grantových výzev. Akademici z osmi členských 4EU+ univerzit mohou předkládat společné inovativní návrhy, které posílí strategickou alianční spolupráci a zapojí další univerzitní komunity do budování „One Comprehensive Research-Intensive European University.“ 

SEED4EU+ v kostce 

 • Cílová skupina: Výzkumníci a akademici s titulem PhD a vyšším zaměstnáni na jedné z osmi univerzit 4EU+. Návrhy musí zahrnovat účastníky z alespoň tří členských univerzit 4EU+. 
 • Financování: Maximálně 50 000 eur na projekt (financováno přímo z rozpočtů členských univerzit 4EU+). 
 • Doba trvání: Projekty mohou trvat až 12 měsíců, předpokládaný datum zahájení je 1. ledna 2025. 
 • Rozsah: Výzva je otevřena pro všechny akademické disciplíny, přičemž návrhy musí tematicky zapadat do alespoň jednoho z 4EU+ Flagshipů. Zvláštní důraz je kladen na návrhy s výrazným výzkumným zaměřením. 

Důležité termíny

Veškeré informace o výzvě jsou dostupné na webu 4EU+: https://4euplus.eu/4EU-843.html

 

Plzeňské podnikatelské vouchery

Program podpory spolupráce podniků a výzkumných organizací v Plzeňské aglomeraci

Byl vyhlášen program „Plzeňské podnikatelské vouchery“ – výzva č. 2024, který podporuje spolupráci podniků a výzkumných organizací v Plzeňské aglomeraci. Program je jedním z nástrojů, kterými statutární město Plzeň přispívá k rozvoji podnikatelského prostředí a konkurenceschopnosti firem.

Na program jsou pro výzvu v r. 2024 alokovány prostředky ve výši 4 000 000 Kč.

Podniky se sídlem nebo provozovnou v Plzeňské aglomeraci mají možnost požádat o dotaci ve výši až 300 000 Kč na nákup služeb od výzkumných organizací, jejichž výsledky potřebují na plánované inovační aktivity. Poskytovateli těchto služeb mohou být výzkumné organizace z celé České republiky, které jsou zapsány na seznamu MŠMT.

Míra dotace závisí na velikosti podniku:

 • malé a střední podniky mohou žádat o dotaci ve výši až 75 % ze způsobilých výdajů (cena služeb bez DPH), nejvýše však 300 000 Kč
 • velké podniky mohou žádat o dotaci ve výši až 40 % ze způsobilých výdajů (cena služeb bez DPH), nejvýše však 300 000 Kč. 

Podpora se vztahuje na nákup služeb, které zahrnují následující činnosti:

 • Měření, diagnostika, testování, zkoušky, rozbory, analýzy, ověřování nebo výpočty.
 • Návrhy systémů či jejich prvků, konstrukčních řešení, zařízení, materiálů, metod, technologických postupů nebo hardwaru.
 • Tvorba a vývoj softwaru.
 • Návrhy optimalizace procesů, metod, parametrů nebo použití materiálů.
 • Modelování/simulace procesů, dějů, systémů nebo provozů.
 • Návrhy aplikace nových materiálů, metod, technologických postupů či technologií, softwaru pro produkty či procesy.
 • Design produktů nebo jejich částí.

Termín pro zaslání vyplněné Žádosti o podání projektu: 26. 8. 2024

Příjem žádostí: 2. 9. 2024 – 2. 10. 2024 (do 12:00 hod)

Předpokládaný termín projednání žádosti o dotaci v Zastupitelstvu města Plzně: 12. 12. 2024

Ukončení služeb poskytnutých VO: nejpozději 30. 9. 2025

Detailní informace k programu jsou zveřejněny na odkazu zde.

Launch new Odysseus Call 2024

In Flanders the Research Foundation – Flanders (FWO) finances (strategic) basic research. Within the pillar of basic research FWO recently launched a new call of the Odysseus programme (deadline 30th of September 2024):

The Odysseus programme provides outstanding researchers who have built up a career outside Belgium, a start-up funding in order to develop or to set up a research line during a five-year period a research group within a Flemish university, potentially in collaboration with (an)other Flemish research organisation(s), and become progressively more involved in the Flemish research landscape.

What makes this programme unique is the combination of a position at a Flemish university and sufficient project funding to establish their own research team. This symbiosis forms the ideal starting point to attract high level, international research to Flanders.

There are two types of funding available:

Odysseus Type I

·       for researchers who are internationally recognised as pioneers in their field;

·       research funding: from 400,000 euro to 700,000 euro per year (2,000,000 euro to 3,500,000 euro for the 5-year period).

Odysseus Type II

·       for postdoctoral researchers – max. 12 years post-doc seniority – who have the potential to develop a leading international position;

·       research funding: from 100,000 euro to 200,000 euro per year (500,000 euro to 1,000,000 euro for the 5-year period).

More information as well as the guidelines for applicants can be found on this website.

As you can see candidates are nominated at FWO by the universities of the Flemish Community themselves. Therefore interested candidates are requested to directly contact one of the 5 universities:

Avíza připravovaných výzev v programu Horizont Evropa / Announcements of upcoming Horizon Europe calls

Pathway to animal welfare quantitative risk assessment: piloting a standardised collection of Animal Based Measures in pigsEvropská komise
EU Bodies and Agencies
14. 11. 2024Odkaz
Call for proposals on the European Hub for vaccine development (HERA) – CP-g-24-10Evropská komise
EU4 Health Programme (EU4H)
5. 9. 2024Odkaz
Call for proposals for next-generation respiratory protection (HERA) – CP-g-24-11Evropská komise
EU4 Health Programme (EU4H)
5. 9. 2024Odkaz
Call for proposals to support the development of novel antivirals (HERA) – CP-g-24-105Evropská komise
EU4 Health Programme (EU4H)
5. 9. 2024Odkaz
ERC ADVANCED GRANTSEvropská komise
Horizon Europe
29. 8. 2024Odkaz
Call for Proposal to support integration of cancer images into the federated pan-European infrastructure to foster screening programmes – CR-g-24-37Evropská komise
EU4 Health Programme (EU4H)
10. 10. 2024Odkaz
Call for Proposals to increase health literacy for cancer prevention and care – CR-g-24-39Evropská komise
EU4 Health Programme (EU4H)
10. 10. 2024Odkaz
Call for proposals on the development of social services for psychosocial support and rehabilitation for children and their families in paediatric oncology clinics in Member States and countries associated to the EU4Health Programme – CR-g-24-43Evropská komise
EU4 Health Programme (EU4H)
10. 10. 2024Odkaz
Call for Proposals on EU Network of Youth Cancer Survivors – CR-g-24-45Evropská komise
EU4 Health Programme (EU4H)
10. 10. 2024Odkaz
MSCA COFUND 2025Evropská komise
Horizon Europe
24. 6. 2025Odkaz
Patient-Centred Clinical-Study Endpoints Derived Using Digital Health TechnologiesEvropská komise
Horizon Europe
23. 4. 2025Odkaz
ERC STARTING GRANTSEvropská komise
Horizon Europe
15. 10. 2024Odkaz
ERC SYNERGY GRANTSEvropská komise
Horizon Europe
6. 11. 2024Odkaz