Studium medicíny 21. století

Na fakultě studuje kolem 2000 studentů, z toho 500 cizinců. Za dobu její existence ji opustilo již více než 12 tisíc absolventů.

Vznik fakulty

Fakulta byla založena dekretem prezidenta republiky dr. Edvarda Beneše v roce 1945. První přednášky nově ustanovené fakulty se konaly v prostorách Bio Universita. Pro potřeby plzeňské lékařské fakulty byl v roce 1946 zadaptován Purkyňův pavilon. Teoretickým ústavům byl jako sídlo přidělen bývalý Jubilejní okresní dětský domov, dnes Procháskův ústav. Fakultě připadla i sousedící vila, která měla sloužit potřebám hygienického a mikrobiologického ústavu. Další vily na přilehlých pozemcích získala fakulta do užívání v 70. a 80. letech 20. století.

Moderní zázemí

Fakulta dlouhodobě připravovala výstavbu nového kampusu, a to v sousedství Fakultní nemocnice Plzeň na Lochotíně, kde pro tuto výstavbu Univerzita Karlova zakoupila potřebný pozemek. Výstavbu se nakonec podařilo realizovat během let 2012– 2022, kdy na tomto pozemku postupně vyrostlo jak sídlo pro teoretické ústavy fakulty, administrativní a technické zázemí, tak výzkumné Biomedicínské centrum.

Výuka 21. století

Posluchárny a seminární místnosti nabízejí pedagogům i studentům pokročilé technologie pro výuku. V kampusu se nachází menza s kavárnou, oblíbeným místem odpočinku je pobytová střecha. Specifickou součástí fakulty je její Simulační centrum, kde studenti nacvičují reálné zákroky na figurínách – simulátorech, od základních dovedností až po pokročilé simulace stavů z intenzivní a urgentní medicíny.


Prohlášení o misi

Lékařská fakulta v Plzni UK

  • je nedílnou součásti Univerzity Karlovy
  • vychovává absolventy, kteří získají široké vzdělání, znalosti a základní praktické dovednosti ve všech teoretických, preklinických a klinických oborech medicíny
  • realizuje vědeckou a výzkumnou činnost na mezinárodní úrovni
  • vytváří tvůrčí akademické prostředí
  • podporuje internacionalizaci jak ve výuce studentů, tak i ve vědecké činnosti