Obsah stránky

Databáze kontaktů

Kontakt na jednotlivé pracovníky fakulty a organizační strukturu fakulty najdete v databází kontaktů Whois.

Datová schránkapiyj9b4
00216208
DIČCZ00216208
Bankovní účet61633311/0100 vedený u KB a.s.

Univerzita Karlova
Lékařská fakulta v Plzni

alej Svobody 1655/76
323 00 Plzeň

Přehled budov a ústavů

Jak se k nám dostanete – Google Maps

Lékařská fakulta Plzeň – orientační plán

Budova U1


Patro -2 a -3

Parkování zaměstnanci
Parkování návštěvy


Patro -1

Středisko vědeckých informací (knihovna)
Provozně technické oddělení – údržba
Menza


Patro 1

Ústav anatomie – učebny
Ústav histologie a embryologie
Kavárna
Hlavní vchod – recepce
Parkoviště studenti
Posluchárny


Patro 2

Ústav anatomie – vedení
Ústav mikrobiologie
Děkanát – vedení
Studijní oddělení pro studium v českém jazyce


Patro 3

Ústav lékařské chemie a biochemie
Děkanát
Studijní oddělení pro studium v anglickém jazyce
Výdejní centrum karet
Admission office


Patro 4

Ústav hygieny a preventivní medicíny
Ústav sociálního a posudkového lékařství
Ústav sportovní medicíny a aktivního zdraví


Patro 5

Ústav jazyků
Centrum informačních technologií
Provozně technické oddělení – vedení
Simulační centrum


Patro 6

Simulační centrum


Biomedicínské centrum (BC)

Ústav tělesné výchovy

Ústavy a pracoviště FN Plzeň

Budova U2


Patro 1

Ústav farmakologie a toxikologie
Modrá posluchárna


Patro 2

Ústav patologické fyziologie


Patro 3

Ústav fyziologie


Patro 4

Ústav biologie


Patro 5

Ústav biofyziky


PARKOVÁNÍ PRO NÁVŠTĚVY

Parkování pro návštěvy se nachází v podzemní garáži. Pro vjezd je potřeba předem nahlásit SPZ u vašeho hostitele.

Podatelna

alej Svobody 1655/76; U1; 2 NP; 2.83

Úřední hodiny
Pondělí7.30-10:00 a 12:00-14:00
Úterý8.00-10:00 a 11:00-14:00
Středa7.30-10:00 a 12:00-14:00
Čtvrtek8.00-10:00 a 11:00-14:00
Pátek7.30-10:00 a 12:00-14:00

Váš kontakt pro studijní záležitosti

Provoz a pravidla pohybu v kampusu LFP UK se řídí Provozním řádem, který najdete na Úřední desce.