Obsah stránky

Středisko vědeckých informací LFP UK a Lékařská knihovna FN Plzeň

Aktuálně

Jaká bude otevírací doba v době letních prázdnin 1. 7. – 30. 8.?
Přečtete si, prosím, sekci Aktuality a trialy, kam jsme dali podrobné informace ohledně otevírací doby o letních prázdninách.

Hledání v katalogu knihovny

Otevírací hodiny
Po – Čt
: 8:00 – 18:00
Pá: 8:00 – 16:00

Studovny S1.59 a S1.60
Po – Pá: 6:00 – 20:00

Kontakt
knihovna.upominky@lfp.cuni.cz
Výpůjční pult: 377 593 150
Referenční pult: 377 593 148
Sledujte nás: FB, IG, X, YT


Knihovna se nachází v 1. PP kampusu LFP UK.
Výpůjční oddělení funguje formou volného výběru – výběr dokumentu si obstaráte Vy sami z police a jeho zapůjčení buď též sami prostřednictvím selfchecku, anebo ve spolupráci s námi.

Kontakty

JménoAgendaTelefon
377 593 …
Ilona Baxováakvizice, fakturace, objednávání monografií146
Barbora Formanová, BBus (Hons) objednávání časopisů, manažerka elektronických informačních zdojů140
Ing. Anna Gebhartová zpracování publikační činnosti, open access pro LF UK 149
Mgr. et Mgr. Kateřina Kosnarovázpracování publikační činnosti, personální identifikátory156
Bc. Anna Landrgottovásystémová knihovnice – Alma, datová stewardtka, systém Turnitin144
Bc. Anna Nguyenová výpůjční oddělení – volný výběr, správa sociálních sítí158
Mgr. Jan Rendlameziknihovní výpůjční služba (vnitrostátní, mezinárodní), citační manažeři, open access pro FN, správa webu SVI145
Daniela Spišiakovávýpůjční oddělení – volný výběr151
Ivana Šafránkovákatalogizace, přidělování ISBN, vyřazování monografií147
Vít Švejdavýpůjční oddělení – volný výběr, zaměstnanecké licence pro Amboss, uživatelská podpora pro Socrative a Zoom157
PhDr. Dana Zdeňkováředitelka141


Aktuality a trialy

Otevírací doba v době letních prázdnin 1. 7. – 30. 8. 2024

LETNÍ UZAVŘENÍ KNIHOVNY PRO STUDENTY

V době uzavření knihovny nebudou poskytovány výpůjční ani reprografické služby. Otevřené zůstanou pouze studovny s rozšířenou otevírací dobou (S1.59, S1.60), kde studenti mohou využít Bookomat k vrácení knih.

V případě zájmu o vypůjčení knih do posledního ročníku nebo vrácení knih při ukončení studia využijte, prosím, e-mail knihovna.upominky@lfp.cuni.cz, telefonní číslo 377 593 150 nebo sociální sítě knihovny. Výpůjčky končící v době uzavření knihovny budou hromadně prodlouženy do 2. 9. 2024.

LETNÍ OTEVÍRACÍ DOBA PRO ZAMĚSTNANCE/OSTATNÍ ZÁJEMCE

Knihovna bude pro zaměstnance LF/FN/ostatní zájemce v období 1. 7. – 30. 8. 2024 otevřena v rozmezí 8:00 – 15:30 hod. V případě dotazů využijte, prosím, e-mail knihovna.upominky@lfp.cuni.cz, telefonní číslo 377 593 150 nebo sociální sítě knihovny.

Vyšla nová 2023 edice JCR s impakt faktory

SVI oznamuje, že firma Clarivate vydala novou edici časopisů a jejich impakt faktorů – 2023 JCR Science Edition.
Zjištění JIF: přímý přístup z LFP / vzdálený přístup pro LFP.

Poznámka: Pokud by se někdy vyskytly technické problémy s dosažitelností platformy, jako univerzální řešení se jeví vyprázdnit cache Vašeho internetového prohlížeče.

Ohlédnutí za akademickým rokem 2023/2024

Milí studenti,

knihovna si pro Vás znovu připravila prezentaci, kde se ohlížíme za akademickým rokem 2023/2024. Těšit se můžete na zajímavé statistiky, nejdůležitější události a novinky, které pro Vás ještě připravujeme.

Prezentace je k dispozici zde.

Děkujeme za Vaši podporu v uplynulém roce.

S pozdravem,

Tým knihovny

Dotazník pro uživatele knihovny

Vážení uživatelé knihovny,

rádi bychom Vás požádali o vyplnění krátkého dotazníku, který nám pomůže zlepšit naše služby. Vaše názory a připomínky jsou pro nás velmi důležité a pomohou nám lépe porozumět Vašim potřebám a očekáváním.

Vyplnění dotazníku zabere jen několik minut a je dostupný na tomto odkazu.

Předem děkujeme za Váš čas a spolupráci.

S pozdravem,

Tým knihovny

Osmosis – trial

Až do 31. 5. (Pá) 30. 6. (Ne) (prodlouženo) je pro celou UK k dispozici zkušební přístup k Osmosis – interaktivní platformě pro studium (i výuku) medicínských oborů.


Služby

Výpůjční služby

 • Významnou část fondu knihovny zpřístupňujeme pomocí volného výběru, pro usnadnění orientace můžete využít plánek
 • Vyhledávání ve fondech UK zajišťuje vyhledávač UKAŽ, který také umožňuje vytvoření rezervace na momentálně rozpůjčované tituly
 • V případě zájmu o výpůjčku z dalších umístění fondu (např. sklad) se neváhejte obrátit na obsluhu výpůjčního pultu
 • V prostorech volného výběru najdete kromě knih a časopisů také infokiosky a self-checky
 • Aktuální stav výpůjček, požadavků a případných poplatků si může každý čtenář zkontrolovat online na svém uživatelském kontu

Typy výpůjček

Pro podrobnější informace o výpůjčních lhůtách a případných pokutách z prodlení můžete nahlédnout do jednotné výpůjční matice

Čtenářské průkazy

 • Každý, kdo má aktuální vztah k UK (studenti, zaměstnanci), může po vyplnění elektronické přihlášky plně využívat služby knihovny
 • Pro ostatní zájemce (zaměstnanci FN, veřejnost) platí, že je třeba si nejdříve nechat vystavit průkaz externího uživatele ve Výdejním centru karet
 • Obnovení platnosti registrace je bez poplatku a lze uskutečnit na místě v knihovně nebo také online pomocí registračního formuláře

Tisk a reprografické služby

 • Návody na obsluhu tisku najdete na YouTube
 • Ceník
  • 2 Kč za 1 stranu černobílou
  • 5 Kč za 1 stranu barevnou
 • Informace pro studentské spolky
  • Na referenčním pultu je karta, s níž mohou řádní členové studentských spolků kopírovat pro potřeby spolků. Při používání je potřeba se zapsat do sešitu.

Modely kostí

Pro zájemce knihovna nabízí možnost prezenčního zapůjčení 5 sad modelů kostí horní končetiny, dolní končetiny a lebky.

Studovny

Ke studiu je možné využít prostor tiché studovny (místnost S1.68), individuálních studoven (místnosti S1.61-S1.67) a studoven s rozšířenou otevírací dobou (S1.59 a S1.60).

Pro přístup k internetu slouží počítače v tiché studovně a pro nácvik práce s interaktivní tabulí využijte zařízení ve studovnách 1.59 a 1.60.

Rezervace samostudoven je možná v SISu (Termíny zkoušek – přihlašování – zapsat – rezervace samostudoven – zapsat). Je možné se hlásit do jedné studovny 1x denně na 2 hodiny. Úpravy provádíte tlačítkem Změnit.

Napište nám

S Vašimi dotazy či připomínkami nás vždy můžete oslovit prostřednictvím e-mailu knihovna.upominky@lfp.cuni.cz.

Pokud máte návrh na nákup knih, klikněte na tlačítko:

Návrh knih

Protože se i my chceme stále zlepšovat, rádi bychom Vás poprosili o vyplnění dotazníku, který nám

pomůže získat lepší přehled o informačních potřebách a vnímání služeb knihovny mezi studenty

Dotazník služeb

Věda a výzkum

Open Access

Open Access (OA) je publikačním modelem, který se snaží docílit okamžitého, bezplatného, trvalého a svobodného online přístupu k výsledkům veřejně financované vědy a výzkumu.

Způsoby publikování OA:

Podpora publikování OA pro autory UK

Article Processing Charge (publikační poplatky) hradí vydavateli časopisu náklady spojené s publikováním. Tyto poplatky se liší dle titulu, oboru či prestiže vydavatele.

Poplatky je možné pokrýt buď z rozpočtu grantu/výzkumného projektu, případně lze využít slevu pro korespondenční autory UK. Podmínky pro poskytnutí slevy je možné najít na stránkách Centra pro podporu Open Science nebo kontaktovat fakultní koordinátorku pro OA: anna.gebhartova@lfp.cuni.cz

Predátoři ve vědecké sféře

Vymezení pojmu predátor: je to označení pro ty, kteří parazitují na vědě a jejich výsledcích. Jsou doslova jako rakovina, protože snadno naruší proces „víry“ ve vědě. Nikoli po duchovní stránce, ale vědec potřebuje při čtení odborného textu věřit, že autoři postupovali správně, nic nezatajili, záměrně nepozměnili v něčí prospěch, práce prošla kvalitním recenzním řízením a také, že má jako celek přidanou hodnotu, která vědění posouvá dál. Tato křehká rovnováha je narušována tzv. predátory, kteří především odebírají podvodně peníze a již za ně nenabízejí adekvátní kvalitu anebo ji ani nevyžadují.

Znaky predátorství (pro konkrétní časopis):

 • poměrně agresivní oslovování potencionálních autorů prostřednictvím e-mailu
 • minimální překážky při publikování zaslané práce – přijmou vše, za co se zaplatí
 • žádné, či fiktivní recenzní řízení
 • nedodržování obecně známých publikačních standardů
 • zneužívání názvů známých časopisů (modifikace názvu)
 • používání všeobjímajících názvů jako World, Global, Scientific, …
 • uvádění jmen známých vědců v redakčních radách bez jejich souhlasu
 • stejná redakční rada pro více titulů

Predátorství má mnoho podob – prozkoumejte nejdříve seznamy:

Ověřování predátorství

Jak ověřit, že časopis/kniha/konference, kde mám publikovat/ji navštívit, není predátorský/á?
(Je nutné vzít v potaz, že „bandité“ bývají o krok napřed.)

V případě nejasností SVI nabízí, jako obvykle, autorům svoji podporu!

Meziknihovní výpůjčky

Zrovna tak jako my žádáme o poskytnutí meziknihovní výpůjční / reprografické služby (pod siglou PND001 pro fakultu, jako PNE202 pro nemocnici), tak i vy máte možnost si u nás objednat např. kopii článku z časopisu apod.

Zaměstnanci LF UK Plzeň a FN Plzeň

Zaměstnanci LF UK Plzeň a FN Plzeň pokud potřebují nejtypičtěji kopii článku z vědeckého časopisu, pak je nejsnazší cesta poslat citaci/citace (nejlépe z PubMedu, pro české zdroje z Medviku) na email Mgr. Jan Rendla. Email by měl povinně obsahovat citaci, tj. údaje o časopisu/monografii, které usnadní její jednoznačné dohledání.

Pokud objednáváte např. poprvé, je nutné uvést, na jakém oddělení/klinice/ústavu pracujete; v případě zaměstnaneckého poměru u FN Plzeň, pak také číslo nákladového střediska (pro fakturační údaje). Jestliže byste po dobu trvání grantu, výzkumného záměru atp. chtěli, aby finanční prostředky byly využity na pokrytí MVS/MRS, sdělte rovněž tuto informaci v emailu.

Knihovny (pouze registrované u Ministerstva kultury)

Opět jako nejsnazší cesta se jeví poslat citaci/citace (např. z PubMedu) na email Mgr. Jan RendlaPartnerem je pro nás POUZE knihovna registrovaná u Ministerstva kultury ČR.
Email by měl povinně obsahovat bibliografické údaje a rovněž údaje o vaší knihovně.

Turnitin

Antiplagiátorský systém Turnitin slouží k detekci i prevenci plagiátorství a zvýšení kvality textů, lze jej tudíž využívat jak pro kontrolu a korekturu odborných článků, tak především závěrečných disertačních prací vzniklých na naší fakultě. Systém je využíván na špičkových světových univerzitách a jeho nespornou výhodou je také to, že je pro fakulty bez poplatku.

Hlavní myšlenkou je kontrola případného plagiatorismu preventivně v průběhu tvorby práce, nejen až po jejím dokončení. Rovněž systém nemusí být použit jen na závěrečné výstupní práce a naopak se velmi hodí i pro seminární práce. Školitel může aktivně zasahovat do tvorby práce, vkládat komentáře přímo do textu a celkově je i snazší komunikace s celými skupinami studentů při seminárních pracích.

Fakultní koordinátorkou Turnitinu je Bc. Anna Landrgottová.

Personální identifikátory

Personální identifikátor je jednoznačné (alfa)numerické označení vědce (de facto ID), který autor uvede ve své publikaci a tím docílí pevného svázání této práce se svou osobou. Personální identifikátory řeší v prvé řadě problém shody jmen (obtížně rozlišitelný junior – senior), změn příjmení během vědecké kariéry (např. u žen po provdání) apod. V současnosti jsou nejpoužívanější celkem 3 takové identifikátory: ORCIDResearcherID a Scopus Author ID.

Úvodní informace k identifikátorům

Na UK se zavedení identifikátoru ORCID řídí opatřením rektorky č. 26/2023 spolu s personálními identifikátory ResearcherID a Scopus Author ID, které jsou povinné pro akademické a vědecké pracovníky, studenty PhD studia a další publikující zaměstnance či studenty. Detailní informace ke všem třem identifikátorům včetně návodů jsou k dispozici na webových stránkách Univerzity Karlovy.

ORCID

ORCID čili Open Research and Contributor ID je rozšířený ve vědecké komunitě po celém světě. Není závislý na žádné komerční databázi, ačkoli s ním tyto databáze pracují. Je spravován vlastní neziskovou organizací. Vyžaduje jednoduchou registraci, po níž je možné si vytvořit přehledný publikační profil.

ResearcherID

ResearcherID patří mezi produkty společnosti Clarivate (dříve Thomson Reuters) stejně jako databáze Web of Science, v níž je primárně používán.

Scopus Author ID

Scopus Author ID je číslo přiřazené každému autorovi automaticky s jeho první publikací zařazenou do databáze Scopus. Nelze jej proto vytvořit registrací.

Metodickou pomoc autorům v otázce personálních identifikátorů nabízí fakultní koordinátorka – Mgr. Kateřina Kosnarová.

Citační manažer pro LFP – EndNote Basic

EndNote Basic (dříve jako EndNote Web) je manažer citací (=literárních odkazů) dostupný přes webové rozhraní a určený pro shromažďování, třídění a sdílení citací a formátování bibliografie. Služba je určena zejména zaměstnancům a doktorandům LF UK Plzeň, a to na základě předplaceného Web of Science.

Jak začít pracovat s EndNote Basic?

Vytvoření profilu začněte přes tuto stránku, abyste se registrovali správně – viz. DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ 1. Další velkou výhodou je možnost následně přistupovat do systému odkudkoli, právě i mimo počítačovou síť LF UK Plzeň.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ 1: Prvotní registraci proveďte zásadně zevnitř počítačové sítě LF UK Plzeň, jinak budete mít velmi omezené možnosti ve využívání této aplikace. V odkazu klikněte na možnost přihlášení Vzdálený přístup (Shibboleth). Důvod je zřejmý, registrací zevnitř sítě LF UK Plzeň dojde k propojení skutečnosti, že je předplacený Web of Science na jehož základě má fakulta EndNote Basic zdarma.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ 2: Do aplikace je nezbytně nutné se po zřízení účtu přihlásit alespoň 1x ročně, aby nedošlo k jeho smazání. Přihlášením dojde automaticky k prodloužení platnosti účtu o jeden rok.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ 3: Chcete-li využít možnosti EndNote Basic na maximum, je k tomu nutné nainstalovat 2 doplňky: jeden pro internetový prohlížeč (odchytává citace z webových stránek) a jeden pro MS Word s názvem „Cite While You Write“. Po přihlášení klikněte v navigační liště stránky na Downloads a zvolte požadovanou variantu. Pozor – následná instalace může být vázána na Vaše přístupová práva v rámci počítačové sítě a může být zapotřebí povolení správce.

Doplněk pro internetový prohlížeč nainstaluje lištu, přes kterou budete moci rychle přenášet citace do EndNote Basic ze zdrojů, které jej defaultně nemají, typicky PubMed, tlačítkem Capture.

Doplněk pro MS Word s názvem „Cite While You Write“ zase umožní vkládat, formátovat citace i bibliografii přímo během psaní. Hodí se tedy výborně pro editaci použité literatury dle potřebného stylu.

Co umí funkce Match (Manuscript Matcher)?

Zadáte-li po přihlášení a kliknutí na záložku Match název a abstrakt připravovaného článku, najde Vám program nejvhodnější časopisy s IF, kam byste mohli svůj manuskript poslat. Výsledky berte s rezervou, celé to funguje na propojení umělé inteligence (AI), vyhodnocování slov a konfrontaci s daty, kterými firma Clarivate disponuje.

Informační a propagační materiály

Na koho se obrátit?

Kontaktní osobou za fakultu je Mgr. Jan Rendla a ze strany firmy Clarivate pan Petros Michos.

OBD – evidence publikací

Přesná evidence publikační a patentové činnosti je velice důležitá nejen tím, že zvyšuje prestiž fakulty/nemocnice, ale zároveň má i velký vliv na výši finančního příspěvku na vědu a výzkum pro naši fakultu/nemocnici. Od prosince 2011 se vykazování děje přes celouniverzitní systém s názvem OBD. Koordinátorkami evidence publikační činnosti pro LFP / FN Plzeň jsou Mgr. et Mgr. Kateřina Kosnarová anebo její kolegyně Ing. Anna Gebhartová.

Informace od fakultního správce

 • sběr dat publikační činnosti za rok 2024 bude ukončen 28. února 2025
 • Opatření děkana č. 3/2016 ohledně Plateb autorů za publikace
 • Opatření děkana č. 14/2016 + příloha o Správném označení součástí fakulty v anglickém jazyce
 • Opatření děkana č. 9/2018 + příloha o Evidenci tvůrčí činnosti a stanovení finanční odměny za publikační aktivitu
 • Opatření rektora č. 40/2021 o Evidenci tvůrčí činnosti, projektů a zaměstnaneckých mobilit na UK
 • veřejný vyhledávač publikační činnosti na UK – modul Public systému OBD
 • ověřte si před publikováním případné predátorské praktiky

Autoři nebo jimi pověřené osoby:

 • vloží práci do OBD
 • kopii práce pošlou fakultnímu správci

Pozn.: Záznam v OBD musí být pořízen maximálně do 3 měsíců od data vydání, resp. zveřejnění výsledku.

Zadávání údajů – důležité!

Doporučujeme prostudovat materiály ohledně Evidence výsledků tvůrčí činnosti na UK.

Vyvarujte se zbytečných chyb při vykazování:

 • Údaj musí být vybrán z číselníku, je-li k dispozici na konci řádky.
 • Pracoviště autora by mělo být stejné pod článkem i v OBD.
 • Pokud má být v OBD práce vykázána za LFP i FNP, musí být uvedeno i financování obou organizací.
 • Jestliže má být práce vykázána pouze za LFP nebo pouze za FNP, je třeba odstranit zaškrtnutí organizace, za kterou nebude práce vykázána.
 • Mentální podíly musí být vyznačeny jednotlivě u zaměstnanců UK, u externích autorů se podíly uvádí dohromady (zaměstnanci UK + externí autoři = 100%).
 • Po zapsání článku do OBD je třeba „změnit stav publikace“ na „ke kontrole“ a poslat kopii článku buď e-mailem (pdf), nebo vnitřní poštou.
 • Pokud v záznamu chybí UT-WOS nebo EID číslo, záznam se uloží pouze jako „rozpracovaný“. Je třeba emailem informovat fakultního správce, který čísla doplní, až bude článek v databázi dostupný.
 • Pracovníci, kteří se na práci podíleli a už nejsou v době zapsání publikace do OBD zaměstnanci LF nebo FN, mohou být uvedeni jako domácí autoři.

RIV – registr informací o výsledcích výzkumu a vývoje

 • popis údajů dodávaných do IS VaVaI (pdf soubor) 2024
 • Metodika 17+ neboli Metodika hodnocení výzkumných organizací a programů účelové podpory výzkumu, vývoje a inovací 

Hodnocení vědy a tvůrčí činnosti

Národní hodnocení

V České republice probíhá hodnocení vědy a výzkumu na základě tzv. Metodiky 17+, která kromě každoročního sběru výsledků publikační činnosti přidává i další kritéria hodnocení (např. strategii a koncepci výzkumné organizace).

Metodika dělí publikační výsledky (odborné články, vědecké monografie, příspěvky ve sbornících apod.) na bibliometrizovatelné a nebibliometrizovatelné.

Bibliometrizovatelné jsou ty publikace, které jsou evidovány v databázi Web of Science nebo Scopus. Tyto výsledky jsou následně hodnoceny nástrojem bibliometrické analýzy.

Ostatní publikační výsledky spadají do kategorie nebibliometrizovatelné. Výběr z těchto výsledků prochází hodnocením peer-review odborníků na národní úrovni. Jednotlivé druhy výsledků definuje Metodika 17+ v samostatné příloze č. 4.

Národní hodnocení vědy je řízeno Radou pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI) Úřadu vlády ČR. Informace o jednotlivých publikačních výsledcích jsou zveřejňovány v Rejstříku informací o výsledcích (RIV).

Na úrovni fakulty probíhá sběr publikační činnosti v modulu OBD a jednou ročně je vykazována v kooperaci ostatních fakult UK i centrální univerzitní podpory. Na LFP je evidence publikační činnosti navázána na systém odměňování publikujících autorů. Tento systém vyžaduje evidování tzv. mentálních podílů u všech publikací typu odborný článek – vzorový příklad.

Vnitřní hodnocení – evaluace ze strany UK/LFP

Národní hodnocení neposkytuje dostatečné odpovědi na otázky hodnocení kvality vědeckovýzkumné činnosti na úrovni univerzity a jejího vnitřního členění. K tomu účelu bylo navrženo tzv. vnitřní hodnocení tvůrčí činnosti, které nicméně kvůli snazší proveditelnosti sdílí některé prvky s národním hodnocením.

Obě využívají např. stejné hodnotící nástroje (bibliometrická analýza, peer-review a sebeevaluační zpráva) nebo datové podklady evidované v systému IS Věda – především modul OBD (osobní bibliografická databáze) v návaznosti na modul PAS (projekty a soutěže).

Vnitřní hodnocení je koncipováno jako nástroj evaluace oborů na úrovni univerzity, potažmo fakulty. Tyto obory jsou hodnoceny v národním i mezinárodním měřítku.

Vnitřní hodnocení tvůrčí činnosti řídí a koordinuje Odbor pro vědu a výzkum Rektorátu UK, na fakultní úrovni spadá pod kompetence proděkana pro vědu a výzkum a pro zajištění hodnocení je stanoven fakultní koordinátor.

Metodická podpora

FAQ v IS Věda (vyžadováno přihlášení přes CAS) lze filtrovat pomocí štítků; obsahuje tematickou oblast evidence výsledků, personálních identifikátorů apod.

K evidenci publikační činnosti je zde stručný průvodce, o personálních identifikátorech si přečtěte zde.

Praktické náležitosti pro autory

Z pohledu autora je nejdůležitější kontrolovat si vlastní publikační činnost v modulu OBD v IS Věda. Kromě evidence je zde připraven i nástroj na výběr nejvýznamnějších publikací autora, který bude dále zohledněn při výběru excelentních výsledků pro hodnocení.

Při zadávání publikací do evidence je třeba dbát především na uvedení financování pro instituce, jež jsou uvedeny v pracovištích autorů a za něž má být článek vykázán do RIV, dále oboru a pro výsledky typu článek v odborném periodiku také mentálních podílů z důvodů výše uvedených.

Kontakty pro hodnocení vědy na LFP a FNP

Fakultními koordinátorkami vnitřního hodnocení a evidence personálních identifikátorů jsou Mgr. Kateřina Kosnarová a její zástupkyně Ing. Anna Gebhartová.

Pro Fakultní nemocnici Plzeň je koordinátorkou hodnocení a evidence výsledků a identifikátorů Mgr. Michaela Tolarová.

Fakultní koordinátorka evidence aktivit PAS (projekty a soutěže) je Bc. Ivana Vodrážková.


Objednávky a vyřazování

Vyřazování

Postup při vyřazování knih a časopisů z dílčích knihoven:

 1. Sepsat seznam literatury navrhované k vyřazení (viz níže Seznam odpisů)
 2. Napsat průvodní dopis adresovaný na ředitelku knihovny PhDr. Danu Zdeňkovou s podpisem přednosty ústavu nebo kliniky a s udáním důvodu, z jakého se literatura vyřazuje (zastaralost, poškození apod.)
 3. Teprve po obdržení souhlasu s odpisem je možné literaturu fyzicky zlikvidovat.

Seznam odpisů:

Literaturu je nutno rozdělit na knihy a časopisy.

1. Seznam knih k vyřazení:

 • pořadové číslo
 • přírůstkové číslo (do roku 1994 – pořadové číslo/rok zápisu, od roku 1994 – číslo pod čárovým kódem)
 • autor (stačí 1. autor)
 • název (stačí pouze začátek názvu)
 • místo a rok vydání

2. Seznam časopisů k vyřazení:

 • přesný název titulu
 • roky vydání
 • přírůstkové číslo (pokud je uvedeno u starých titulů)

V případě dotazů se obracejte na Ivanu Šafránkovou – vyřazování knih a Barboru J. Formanovou BBus (Hons) – vyřazování časopisů.

ISBN

ISBN je jednoznačné identifikační číslo knihy, které přiděluje vydavatel.

Žádost o přidělení čísla ISBN.

 V případě, že jako vydavatel figuruje Lékařská fakulta v Plzni přidělení ISBN zajistí pracovnice SVI Ivana Šafránková. Do žádosti o přidělení čísla ISBN je nutno uvést všechny základní bibliografické údaje o knize.

• autora
• název, podnázev
• vydavatele i s jeho adresou (tedy LFP)
• pořadí a rok vydání
• druh vazby
• příp. formát elektronické publikace a URL
• popř. i předpokládanou cenu

Již přidělené číslo ISBN se pak v publikaci musí uvést.
Toto se týká i elektronických publikací.