+420 377 593 565 (pouze v otevírací době)

vydejnicentrum@lfp.cuni.cz


Zastřešuje všechny činnosti spojené s vydáváním zaměstnaneckých a studentských karet a personifikovaných karet externistů. Výdej čipů a nepersonifikovaných karet externistů zůstává nadále na CITu. 

Služby centra zahrnují také profesionální pořízení fotografie, náhradu vadných a ztracených karet, holografické přelepky pro prodloužení licencí ISIC/ITIC/ALIVE karet a další související činnosti včetně vydávání ověřených hesel CAS.

Otevírací doba

kampus Alej Svobody; U1; 3.11
(v prostorách Studijního odd. pro studium v EN jazyce)

Úřední hodiny

Pondělí9.00–11.00
Čtvrtek8:30-11:30 (přednostně pro zaměstnance)
12:30-14:30
Každý první a druhý pracovní den v měsící8.30-11:30 (přednostně pro zaměstnance)

Prodlužování licencí

Prodlužování licencí (nákup přelepek) lze i na Studijním oddělení.

Důležité informace

Vydání karty trvá přibližně 15 min. Karta se však aktivuje až následující den, do té doby jí nemůžete použít pro vstup do budov kampusu.

Způsob úhrady

Na místě. Pouze platební kartou přes platební terminál.

Uživatelské účty CAS UK

Výdejní centrum předává Ověřené heslo do CAS. Heslo vydané ve výdejním centru má platnost pět dnů a je nutné, abyste si heslo změnili.

Nejčastější otázky

Co všechno potřebuji pro vydání nového průkazu studenta? 
Průkaz totožnosti, platební kartu k úhradě poplatku na průkaz s licencí ISIC/ALIVE. Na kartu ISIC má nárok jen student v prezenční formě studia.

Mám si pro pořízení průkazu přinést fotografii? 
Ne, vlastní fotografie není třeba, focení probíhá přímo ve výdejním centru. 

Lze pořídit na průkaz vlastní fotografii? 
Tato možnost není z technického hlediska možná. 

Je možné na průkaz uvést kromě jména také případné tituly? 
Ne, na kartu se uvádí u všech pouze jméno. 

Co mám dělat při ztrátě průkazu? 
Postupujte podle návodu Oznámení o ztrátě průkazu
Při ztrátě, odcizení nebo poškození průkazu vydá studentovi nový průkaz výdejní centrum. Poškozený průkaz musíte odevzdat do výdejny. 
Při opakovaném vydání průkazu je nutné zaplatit náhradu nákladů na vydání nového průkazu. 

Jak je to se slevou pro studenty na jízdné u Českých drah? 
Podmínky si můžete přečíst zde 

Je možné vydat průkaz studenta před zápisem do prvního ročníku? 
Ne, pokud nejste zapsán do studia pro daný akademický rok, průkaz UK Vám nemůže být vydán. 

Již jsem studoval na UK a byl mi vydán studentský průkaz, který jsem odevzdal na studijním oddělení. Nyní studuji jinou fakultu, mám nárok na nový průkaz? 
Pokud je Váš původní průkaz starší 9 let a více, ano, máte nárok na průkaz nový, který Vám vydají v jednom z našich výdejních center. 

Pokud je průkaz mladší 9 let, může být znovu použit i na jiné fakultě. V případě odevzdání průkazu na studijní oddělení po ukončení (přerušení studia) a opětovném zahájení studia na UK si odevzdaný průkaz opět vyzvedněte na studijním oddělení, kde jste průkaz odevzdal. V případě průkazu s licencí ISIC si nechte licenci prodloužit ve výdejním centru. 

Může mi být vydán průkaz, jestliže jsem zahraničním studentem? 
Pokud jste studentem řádně zapsaným do prezenční formy studijního programu vyučovaného v českém nebo cizím jazyce, máte nárok na průkaz studenta UK i na průkaz studenta UK s licencí ISIC. 

Pokud jste studentem, který je na UK v rámci zahraničního výměnného pobytu, máte nárok na průkaz studenta UK i na průkaz studenta UK s licencí ISIC/ALIVE. Pokud studujete pouze vybrané přednášky/kurzy, je pro Vás určen průkaz „externího uživatele služeb UK“. 

Může mi být vydán průkaz, jestliže jsem studentem doktorského (Ph.D., Th.D.) studia? 
Ano, studenti prezenční formy doktorského studia mají nárok na průkaz studenta UK a může jim být vydán i průkaz studenta UK s licencí ISIC/ALIVE. 

Může mi být vydán průkaz, jestliže si dělám titul JUDr., PhDr., RNDr., PharmDr., ThLic., ThDr.? 
Na průkaz studenta UK ani průkaz ISIC/ALIVE nemáte nárok, protože nejste studentem, ale účastníkem rigorózního řízení. Můžete však získat průkaz externího uživatele služeb UK

Jak probíhá vydávání zaměstnaneckých průkazů a průkazů s licencí ITIC nebo ALIVE? 
Výdej průkazů zaměstnanců UK a průkazů s licencí ITIC nebo ALIVE pro všechny fakulty a další součásti UK probíhá standardně ve výdejních centrech průkazů UK. Zaměstnanec se dostaví do výdejního centra průkazů s dokladem, jímž prokáže svou totožnost. K vydání průkazu dochází na místě na počkání. Při vydání průkazu je pořízena fotografie, která je následně natištěna na průkaz. 

Jsem účastník kurzu CŽV. Mám nárok na studentský průkaz UK? 
Máte nárok na průkaz studenta Celoživotního vzdělávání. 

Centrální správa účtů a hesel

Studenti a zaměstnanci mají automaticky založený účet v CAS, který slouží k přihlašování do informačních systémů Univerzity Karlovy.