Obsah stránky

Předpisy a základní dokumenty / Regulations and Essential Documents

Vnitřní předpisy UK / Internal regulations of Charles University

Vnitřní předpisy LFP / Internal Regulations of the Faculty

Opatření děkana / Dean’s Measures

Příkazy děkana / Dean’s Orders

Oběžníky děkana

Poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb.

Sdělení o uložení písemností z důvodu nedoručení

Konání státních zkoušek / State Examination

2023/24 Konání státních zkoušek – magisterský program / State Examination – Master´s Study Programme

Termíny řádných termínů jsou zveřejňovány v SISu dle rozvrhu příslušné studijní skupiny- /

The regular dates for State Exams are published in SIS according to the schedule of a relevant study group

Opravné termíny:
Re-sit dates:

Interna/Internal Medicine:

I.interní klinika
v týdnu od / in week from (konkrétní data budou upřesněna dodatečně/specific dates will be specified later)

 • 13.11.2023 (A2 + odložené, opakované zkoušky / group A2 + postponed, repeated exams)
 • 29.1. 2024 (A3 + odložené, opakované zkoušky / group A2 + postponed, repeated exams)
 • 11.3.2024 (odložené, opakované zkoušky / postponed, repeated exams)
 • 15.4.2024 (A1 + odložené, opakované zkoušky / group A2 + postponed, repeated exams)
 • 20.5.2024 (odložené, opakované zkoušky / postponed, repeated exams)
 • 17.6.2024 (odložené, opakované zkoušky / postponed, repeated exams)
 • 2.9.2024 (odložené, opakované zkoušky / postponed, repeated exams)
 • 16.9.2024 (odložené, opakované zkoušky/  postponed, repeated exams)

II.interní klinika

 • 15.11.2023  (odložené, opakované zkoušky / postponed, repeated exams)
 • 22.11.2023  (odložené, opakované zkoušky / postponed, repeated exams)
 • 14.3.2024 (odložené, opakované zkoušky / postponed, repeated exams)
 • 20.3.2024 (odložené, opakované zkoušky / postponed, repeated exams)
 • 24.5.2024 (odložené, opakované zkoušky )
 • 31.5.2024 (odložené, opakované zkoušky/ postponed, repeated exams)
 • 19.6.2024 (odložené, opakované zkoušky )
 • 20.6.2024 (odložené, opakované zkoušky )

Gynekologie a porodnictví/Gynecology and Obstetrics:

v týdnech

 • 4.12.   –   8.12. 2023
 • 27.3.2024  (Gynekologie a porodnictv)/ 25.3. 2024 (Gynecology and Obstetrics)
 • 10.6.   –   21.6. 2024
 • 26.8.   –   6.9. 2024

Chirurgie/Surgery:

 • 13.12.2023
 • 17.4.2024
 • 18.6.2024
 • 25.6.2024
 • 3.9.2024


Pediatrie/Pediatrics:

opravné termíny dle skupin / correction term for groups

v českém jazace:

 • Kruh 1 – 29.2.2024
 • Kruh 2 – 17.5.2024
 • Kruh 3 – 8.12.2023
 • Kruh 4 – 15.3.2024
 • Kruh 5 – 21.5.2024
 • Kruh 6 – 15.12.2023
 • Kruh 7 – 3.11.2023
 • Kruh 8 – 27.6.2024
 • Kruh 9 – 19.1.2024
 • Kruh 10 – 6.2.2024
 • Kruh 11 – 18.1.2024
 • Kruh 12 – 4.4.2024
 • Kruh 13 – 27.10.2023

in English

 • A 1 – 26.10.2023
 • A 2 – 20.6.2024
 • A 3 – 5.4.2024

 

Sociální a pracovní lékařství, veřejné zdravotnictví a hygiena/Public and Occupational Medicine, Public Health, Social and Preventive Medicine

V českém jazyce:  18.1.2024, 1.2.2024, 4.4.2024, 13.6.2024, 20.6.2024, 5.9.2024

In English: 25.1.2024, 3.6.2024, 20.6.2024, 5.9.2024

Místo konání: ústní zkouška UNIMEC hlavní budova 4. patro.


SP Zubní lékařství/Dentistry
:

 • Dětské ZL/Pediatric Dentistry – 27.5 – 31.5.2024
 • Konzervační ZL/Conservative Dentistry and Endodontics- 27.5 – 31.5.2024
 • Ortodoncie/Orthodontics – 17.6. – 21.6.2024
 • Protetické ZL/Prosthodontics – 5. 12. 2023, 24.6. – 28.6.2024
 • Parodontologie/Parodontology – 28. 11. 2023; 3.6. – 7.6.2024
 • Orální a maxilofaciální chirurgie/Oral  and Maxillofacial Surgery – 23.11.2023; 10.6. – 14.6.2024
Zobrazit podrobnosti

Výběrová řízení na volná pracovní místa

Finanční manager projektů – grantový finanční manager

INZERENT:
Ekonomické oddělení, děkanát LFP

POZICE:
Finanční manager projektů – grantový finanční manager

NABÍZÍME:
práci u stabilního zaměstnavatele v rámci ekonomického oddělení s úzkou spoluprací s projektovým oddělením
práci na plný nebo kratší úvazek
nástup možný ihned, dle možností kandidáta

POŽADUJEME:
pokročilá práce s MS Excel
znalost Aj pro běžnou komunikaci
orientace v účetnictví
minimálně středoškolské vzdělání
praxi v administrativě, výkaznictví nebo účetnictví min. 2 roky
schopnost orientace v zadávací projektové dokumentaci ministerstva nebo poskytovatele dotace
výhodou zkušenost s národními granty a projekty a projekty EU

DALŠÍ INFORMACE:
Vaším úkolem bude:
spolupráce při sestavování rozpočtu projektu
kontrola rozpočtu projektu
průběžná kontrola souladu vynakládání finančních prostředků projektu s pravidly projektu.
příprava podkladů pro kontroly a audit projektu
kontrola ověření majitele firmy před objednáním a dále pak před platbou – na portálu CRIBIS
sumarizace účetních podkladů, jejich skenování a kompletace s objednávkou, výpisem z BU, ověřením majitele a vkládání dokumentů do společné složky projektu
import soupisek dokladů a finančních příloh do informačního systému MŠMT
řešení změn finančního plánu
komunikace s hlavním finančním manažerem projektu
komunikace a spolupráce s projektovým a právním oddělením fakulty

KONTAKT:
personalista@lfp.cuni.cz , do předmětu: Finanční manager projektů

Zobrazit podrobnosti

Výběrová řízení na prodej nemovitostí

Veřejné zakázky

Ostatní / Other

Usnesení ze zasedání AS

Program zasedání AS