Seznam praxí během studií

Všeobecné lékařství – 2. ročník ošetřovatelská praxe

Informace zde.

Všeobecné lékařství – 4. ročník praxe Chirurgie a Interna

Informace zde.

Zubní lékařství – 2. ročník

Informace zde.

Zubní lékařství – 3. ročník

Informace zde.

Zubní lékařství – 4. ročník

Informace zde.

Všeobecné lékařství – 6. ročník

Poslední rok studia v programu Všeobecné lékařství strávíte na praxi v některé ze smluvních nemocnic. Získáte tak cenné zkušenosti pro přechod ze studia do reality výkonu lékařského povolání.

Protože kapacita míst v jednotlivých zařízeních pro praktikanty je omezená, řídí se rozdělení studentů podle několika kritérií.

  • Prospěch za 1. – 4. ročník studia
  • Vědecké aktivity a mimoškolní aktivity studenta

Detailní výpis kritérií najdete v příslušném opatření děkana.

Seznam partnerských nemocnic pro 6. ročník

Studenti s vážným zájmem o práci ve FN se mohou ucházet o praktickou výuku v 6.ročníku ve FN
Podmínkou je existující spolupráce studenta s klinikou či ústavem ve FN, perspektiva nástupu do FN po ukončení studia a souhlas přednosty se zařazením do výběrového řízení pro praktickou výuku v 6.r. Student získá po dobu výuky v 6. ročníku úvazek až 0,2 na daném pracovišti se zařazením na úrovni praktická sestra. Žádost podává na Studijní oddělení písemně přednosta kliniky či ústavu FN po domluvě s daným studentem do 30. 9. akademického roku, kdy student končí 4. ročník studia.

Přečtěte si zkušenosti starších spolužáků z praxí v nemocnicích.

Zapojte se do vzdělávání studentů i vy

V rámci předmětu Studentská pedagogická a publicistní činnost (SPPČ) se můžete podílet na tvorbě materiálů pro výuku i propagaci. Odměnou vám budou kredity, body pro praxi v šesťáku i finanční odměna.

Lékařská fakulta Plzeň – studenti

Podělte se o vaši zkušenost z praxe

Hodnotíte jako jiné předměty v modulu Anketa v SISu – pouze není možné hodnotit konkrétní vyučující.

Při hodnocení nechte u výběru učitele garanta zaškrtnutého, následně pokud ho nechcete hodnotit, vyberte ve zhodnocení garanta možnost „Nechci odpovědět/nevím“.  A vyplňte hlavně horní část, kde se hodnotí předmět jako takový. Do textu připomínky prosím uveďte, jakou nemocnici konkrétně hodnotíte.

Studijní oddělení i vedení fakulty je za Vaše komentáře rádo, případné chvály poslouží i pro další ročníky jako vodítko, které nemocnice vybírat. Hodnotit lze kdykoliv (tedy ideálně hned po ukončení stáže)  a připomínky je možné psát i opakovaně.

Připomínky k dalším záležitostem týkajících se obecných problémů je možné psát též kdykoliv a opakovaně v modulu Anketa v části Připomínky k obecným tématům.