Pomáhejte s výukou a propagací a získejte řadu benefitů

Využijte možnosti získat kredity, body do šestého ročníku a peněžní odměnu. V rámci volitelného předmětu SPPČ se zapojujete do tvorby výukových materiálů, pomáháte při prezenční výuce, pořizujete audio/video záznamy z konferencí, titulkujete videa nebo realizujete vlastní projekty.

studentský demonstrátor_sppč_4

Všechno Vás naučíme

E-learningový tým Vás naučí obsluze potřebných technologií, zasvětí do procesů, zapůjčí potřebnou techniku a bude Vám nápomocný, abyste předmět úspěšně dokončili.

Co můžete získat?

a) kredity
Za úspěšně splnění předmětu SPPČ v jednom semestru získáte 3 kredity. Za oba semestry pak 6 kreditů.

b) finanční odměnu
Každá aktivita je navíc finančně oceněna. 

c) výhodu do šestého ročníku
Studenti ve 4. až 6. vlně mohou v rámci SPPČ získat každoročně bod do šestého ročníku.
Bližší podmínky jsou vysvětleny v příslušném opatření děkana

Podmínky splnění předmětu SPPČ

Ke splnění zápočtu je zapotřebí dosáhnout v každém semestru minimálního skóre, se kterým se student seznámí vždy na začátku semestru. Skóre je odvozeno od jednoznačně doložitelných výstupů aktivit studenta a je vypočteno dle transparentní metodiky. Bližší informace pro udělení budou sděleny na úvodní schůzce vždy začátkem každého semestru.

Díky SPPČ se nám povedlo přivést na svět podcast Medicína srdcem a dovádět ho k dokonalosti. Fakulta mi poskytla prostory, techniku a technologickou podporu a já se mohla věnovat přípravě jednotlivých epizod. Navíc jsem snadno nasbírala body do šesťáku, kredity, a ještě si vydělala peníze.

Tereza, zakladatelka fakultního podcastu

SPPČ

Potřebujete více informací k předmětu SPPČ?

Kontaktujte tým e-learningu na sppc@lfp.cuni.cz