Pro všechny, kteří se chtějí vzdělávat

Buďte v kontaktu s lidmi a získávejte cenné poznatky

Zajímáte se o prevenci zdravotně sociálních problémů svých a svých blízkých nebo o celospolečenské dění? Získejte nové znalosti, zdokonalte svojí soběstačnost, udržujte sociální kontakt a posilte své sebevědomí a seberealizaci v Univerzitou třetího věku. Vzdělávání přináší zlepšení kvality života ve stáří a stává se významnou prevencí osamělosti. Účastníci mají na výběr ze dvou kurzů:

Univerzita třetího věku

V tomto kurzu se účastníci zabývají tématem Člověk ve zdraví i v nemoci. Podpora zdraví a prevence nemocí. 4 semestrální studium

Akademie třetího věku

Účastníci se seznámí s tématem Stáří jako výzva – zaměřeno na zdravotní, zdravotně sociální a další témata. 2 semestrální studium

Jak se přihlásit

Zápisy do všech kurzů se konají zpravidla během května a června na sekretariátu Ústavu sociálního a posudkového lékařství Lékařské fakulty v Plzni, alej Svobody 76, 4. poschodí u paní Vandy Stříbrné, tel. 377 593 540; mail: vanda.stribrna@lfp.cuni.cz

Program Univerzity třetího věku

Přednášky se konají v úterý od 15 hod., Hnědá posluchárna, 1. patro, U1, Lékařská fakulta, alej Svobody 76, Plzeň – Informace na Ústavu sociálního a posudkového lékařství LFP, tel. 377 593 540,
e-mail: vanda.stribrna@lfp.cuni.cz

8. 10. 2024 – Příspěvek na péči a sociální dávky pro seniory (MUDr. Rostislav Čevela, Ph.D.)
12. 11. 2024 – Očkování ve starším věku (prof. MUDr. Petr Pazdiora, CSc.)
10. 12. 2024 – Gynekologické potíže žen vyššího věku (prof. MUDr. Zdenka Ulčová-Gallová,DrSc.)
14. 1. 2025 – Nejčastější onkologická onemocnění vyššího věku (prof. MUDr. Samuel Vorkurka, Ph.D.)
10. 2. 2025 – Křeslo pro hosty s ČRo Plzeň | Pondělí, Zelená posluchárna    
4. 3. 2025 – Kožní onemocnění ve starším věku (prof. MUDr. Karel Pizinger, CSc.)
8. 4. 2025 – Cévní onemocnění mozku (MUDr. Jiří Polívka)
13. 5. 2025 – Nastavení mysli (doc. MUDr.Libuše Čeledová, Ph.D.)
6. 6. 2025 – Předání Osvědčení o absolvování U3V | 11 hod., Karolinum, Praha     

Program Akademie třetího věku

Přednášky se konají v pondělí od 15 hod., Hnědá posluchárna, 1. patro, U1, Lékařská fakulta, alej Svobody 76, Plzeň – Informace na Ústavu sociálního a posudkového lékařství LFP, tel. 377 593 540,
e-mail: vanda.stribrna@lfp.cuni.cz

7. 10. 2024 | O štěstí a spokojenosti | MUDr. Rostislav Čevela, Ph.D.
11. 11. 2024 | Deprese a stres | prof. MUDr. Jan Vevera, Ph.D.
9. 12. 2024 | Násilné chování a jak mu čelit | prof. MUDr. Jan Vevera, Ph.D.
13. 1. 2025 | Duševní onemocnění ve stáří a jejich prevence | doc. MUDr. Jiří Beran, CSc.
10. 2. 2025 | Křeslo pro hosty s ČRo Plzeň | Zelená posluchárna
3. 3. 2025 | Sexuální život ve stáří | doc. MUDr. Jiří Beran, CSc.
7. 4. 2025 | Louky – lékárna pro všechny smysly | RNDr. Sylvie Pecháčková, Ph.D.
12. 5. 2025 | Louky – dobrodružství poznávání | RNDr. Sylvie Pecháčková, Ph.D.


Vaše kontaktní osoba