Pro všechny, kteří se chtějí vzdělávat

Buďte v kontaktu s lidmi a získávejte cenné poznatky

Zajímáte se o prevenci zdravotně sociálních problémů svých a svých blízkých nebo o celospolečenské dění? Získejte nové znalosti, zdokonalte svojí soběstačnost, udržujte sociální kontakt a posilte své sebevědomí a seberealizaci v Univerzitou třetího věku. Vzdělávání přináší zlepšení kvality života ve stáří a stává se významnou prevencí osamělosti. Účastníci mají na výběr ze dvou kurzů:

Univerzita třetího věku

V tomto kurzu se účastníci zabývají tématem Člověk ve zdraví i v nemoci. Podpora zdraví a prevence nemocí. 4 semestrální studium

Akademie třetího věku

Účastníci se seznámí s tématem Stáří jako výzva – zaměřeno na zdravotní, zdravotně sociální a další témata. 2 semestrální studium

Jak se přihlásit

Zápisy do všech kurzů se konají zpravidla během května a června na sekretariátu Ústavu sociálního a posudkového lékařství Lékařské fakulty v Plzni, alej Svobody 76, 4. poschodí u paní Vandy Stříbrné, tel. 377 593 540; mail: vanda.stribrna@lfp.cuni.cz

Program Univerzity třetího věku

Přednášky se konají v úterý od 15 hod., Hnědá posluchárna, 1. patro, U1, Lékařská fakulta, alej Svobody 76, Plzeň – Informace na Ústavu sociálního a posudkového lékařství LFP, tel. 377 593 540,
e-mail: vanda.stribrna@lfp.cuni.cz

9. 4. 2024 – Gastroenterologie a hepatologie – nejčastější choroby (MUDr. Jana Koželuhová, Ph.D.)
7. 5. 2024 – Anatomie a fyziologie srdce a krevního oběhu (doc. MUDr. Jitka Švíglerová, Ph.D.)
4. 6. 2024 – Mýty a pověry ohledně krevního tlaku (prof. MUDr. Jitka Mlíková Seidlerová, Ph.D.)
11. 6. 2024 – Pohybová aktivita ve vyšším věku (MUDr. Jaroslav Novák, Ph.D.)

Program Akademie třetího věku

Přednášky se konají v pondělí od 15 hod., Hnědá posluchárna, 1. patro, U1, Lékařská fakulta, alej Svobody 76, Plzeň – Informace na Ústavu sociálního a posudkového lékařství LFP, tel. 377 593 540,
e-mail: vanda.stribrna@lfp.cuni.cz

8. 4. 2024 – Mozek a spánek II (MUDr. Karel Blahna, Ph.D)
6. 5. 2024 – Biologické hodiny v mozku a vliv světla (RNDr. Dana Jelínková, Ph.D.)
3. 6. 2024 – Cirkadiální rytmy, melatonin a naše zdraví (RNDr. Dana Jelínková, Ph.D.)

Vaše kontaktní osoba