Časopis je společným dílem studentů i vyučujících, najdete v něm rozhovory s členy fakulty, aktuální dění i zajímavosti z oboru medicíny.

Přečtěte si také