Aktuálně

Post

Nový kampus: odstartováno!

Dlouho očekávané se stalo skutečností: 3. října 2022 začal nový akademický rok Lékařské fakulty v Plzni již kompletně v nově dobudovaném kampusu. Na první výukové hodiny do něj studenti zamířili hned po ránu, kolem sedmé, ještě za šera. Uvítal je vstupní prostor rozzářený barvami a ohromující svou velikostí. Po kratším zkoumání správných směrů a cest všichni správně dorazili na místo určení. „Zátěžovou zkouškou“ tak prošla například hned první den po ránu naše největší, „Zelená“ posluchárna, s kapacitou přes 300 míst, která díky své kapacitě pojme celý první ročník Všeobecného lékařství a kde se konala přednáška z biofyziky. Své první návštěvníky z řad studentů přivítaly také kavárna, menza a knihovna. Novostavba tak konečně ožila tím, k čemu je primárně určena: studentským životem.

7. říjen 2022 32
Post

Vyhlášení voleb do do Akademického senátu LFP na 31.10. a 1.11.2022

Doc. MUDr. Tomáš Skalický, Ph.D.,předseda Akademického senátu Lékařské fakulty v Plzni vyhlašuje za Lékařskou fakultu v Plzni volby do Akademického senátu Lékařské fakulty v Plzni v elektronické formě na 31.10. a 1.11. 2022.

Volby proběhnou online hlasováním na odkaze https://volby.is.cuni.cz, kam se přihlásíte svým účtem CAS.

Po oznámení kandidátů až do vlastního spuštění voleb najdete volební hlasování na záložce „Naplánované“, v době voleb již bude k dispozici hned na úvodní stránce na záložce "Aktuální."

30. září 2022 193
Post

Mezinárodní konference projektu Chaperon – květen 2023

Poznačte si v kalendáři: 29. – 30. května 2023 se v pražské Novoměstské radnici koná mezinárodní konference CURRENT UNDERSTANDING OF COLORECTAL AND PANCREATIC CANCERS. Konferenci pořádá projekt Chaperon Biomedicínského centra LFP společně s Ústavem experimentální medicíny AV ČR. 

Sledujte https://www.cucap.cz/ pro více informací.

6. září 2022 263
Post

Medicína srdcem - 34. díl

V dnešní epizodě jsme si s panem MUDr. Karlem Ježkem, Ph.D. povídali o paměti, vzpomínkách, učení a o aspektech, které paměť ovlivňují. Mimo jiné jsme se dotkli i tématu snů a fenoménu déjà vu. 

Fungují farmaka podporující soustředěnost? Jak vznikají sny? Jaký vliv má na naši paměť stres? To vše a mnohem více se dozvíte v nové epizodě. 

25. srpen 2022 381
Post

Fakulta nabízí k prodeji vybrané nemovitosti v Plzni

Praha 26. července 2022 – Lékařská fakulta UK v Plzni se během léta 2022 stěhuje do nového Univerzitního medicínského centra v městské části Lochotín, které plně nahradí dosavadní, pro výuku již nevyhovující, prostory rozptýlené v různých částech města. Jelikož žádná další fakulta ani jiná součást univerzity nemá pro opouštěné budovy využití, rozhodla se Univerzita Karlova nabídnout vybrané nemovitosti v Plzni k prodeji.

26. červenec 2022 2241

Výběrová řízení
Informace o výsledku VŘ Lektor/Lektorka Ústavu Biofyziky LFP

UKLFP/ 400472 /2022-9 OZNÁMENÍ O VÝSLEDKU VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Dne 19. 9. 2022 se uskutečnilo [...]

3. říjen 2022 1

Výběrová řízení
VŘ Anatomie

V Plzni dne/ In Pilsen on:  20.09.2022 Reg. Nr. UKLFP/476118/2022 Děkan Lékařské fakulty v Plzni, [...]

20. září 2022

Výběrová řízení
VŘ Klinika zobrazovacích metod

V Plzni dne 20.09.2022 UKLFP/476131/2022-1 Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity Karlovy [...]

20. září 2022

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

WHOIS

Informační systém UK

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém