• Slider
  • Slider
  • Slider
  • Slider
  • Slider
  • Slider

Aktuálně

Post

Na slavnostní inauguraci děkana LFP se sešli končící rektor i nastupující rektorka UK

Rektor Univerzity Karlovy, prof. Tomáš Zima, dnes uvedl do druhého funkčního období děkana fakulty prof. Jindřicha Fínka. Prof. Fínek byl znovuzvolen do své funkce Akademickým senátem LFP v říjnu 2021. Inaugurace se uskutečnila na mimořádném zasedání akademické obce fakulty v Modré posluchárně v budově LFP na aleji Svobody 76. Jako hosté se této slavnostní akce zúčastnili též prorektorka pro studijní záležitosti a budoucí rektorka UK prof. Milena Králíčková, rektor ZČU doc. Miroslav Holeček, hejtmanka Plzeňského kraje Ilona Mauritzová a primátor města Plzně Pavel Šindelář.

25. leden 2022 158
Post

Medicína srdcem - 19. díl

Hostem dnešní epizody je Petr Freimann, organizátor kampaně Suchej únor (na instagramu @suchejunor). Zeptali jsme se ho, proč bychom právě v únoru neměli pít alkohol, jaké benefity nám měsíc abstinence přinese, ale i co je během "sucháče" pro účastníky nejnáročnější. Prozradil také, jak jsou na tom Češi v pití alkoholu ve srovnání s jinými zeměmi a do jaké míry se statistiky mění po absolvování jejich výzvy. Závěrem jsme si povídali i o nejčastějších chorobách souvisejících s užíváním alkoholu a o možných řešeních, která by situaci v Česku zlepšila.

25. leden 2022 47
Post

Medicína srdcem - 18. díl

Do této epizody přijal pozvání MUDr. Jiří Strnad, mladý lékař, psychiatr (Psychiatrická nemocnice v Kroměříži), bývalý koroner, ale také absolvent naší Lékařské fakulty v Plzni. S Jirkou jsme si povídali o jeho cestě k psychiatrii, o vlivu pandemie na naši psychiku, ale i o stresu, kterému běžně čelíme. Řekl nám, jak se dostal k práci koronera, co vše toto povolání obnáší a jaké pro něj bylo první setkání se zemřelým.

18. leden 2022 169
Post

Medicína srdcem - 17. díl

Tentokrát naše pozvání přijal absolvent LFP UK MUDr. Vilém Franěk (na instagramu @vildafranek), který ale aktuálně pracuje pro MALL.TV a věnuje se hlavně marketingu a sociálním sítím. Během studia se mu podařilo rozjet Univerzitní hokejovou ligu, založit legendární Bitvu o Plzeň a prostřednictvím toho pracovat i pro NHL.

18. leden 2022 179
Post

Medicína srdcem - 16. díl

Dnes přijala pozvání Pavlína Klopfštoková, cukrářka, vedoucí učitelka na Střední škole řemesel a služeb v Děčíně, bývalá členka národního týmu cukrářů a kuchařů, ale také žena, která přes deset let bojuje s nemocí systémový lupus erythematodes.

18. leden 2022 144
Post

Den otevřených dveří LF UK v Plzni

Každým rokem zveme uchazeče o studium, aby si přišli prohlédnout fakultu a získali podrobné informace o studiu a přijímacím řízení. 

Letos proběhne ve středu 26. ledna od 9 do 14 hodin v Univerzitním medicínském centru UNIMEC, Alej Svobody 76, Plzeň.

Upozorňujeme zájemce, že místo na den otevřených dveří je nutné si zarezervovat předem elektronicky. Rezervační systém naleznete zde, kapacita je omezena na 100 uchazečů na jeden čas.

Další podrobnosti a program najdete v článku: http://www.lfp.cuni.cz/sekce/480-den-otevrenych-dveri.html

14. leden 2022 460
Post

Univerzita Karlova a město Plzeň stvrdily svou spolupráci memorandem

Rektor UK prof. Tomáš Zima a primátor města Plzně Martin Baxa podepsali 13. ledna 2022 v Karolinu memorandum o vzájemné spolupráci města Plzně a Univerzity Karlovy. Jak poznamenal děkan LFP prof. Jindřich Fínek, díky tomu, že v Plzni sídlí naše lékařská fakulta, je spolupráce Univerzity Karlovy a města Plzeň již fungující a dlouholetou záležitostí; memorandum otevírá možnosti pro spolupráci i v nelékařských oborech a propojení expertů z UK s aktéry z veřejné, komerční i neziskové sféry v Plzni.

Více na webu Univerzity Karlovy.

14. leden 2022 200
Post

Přípravné kurzy pro uchazeče o studium

Přípravný kurz pro uchazeče o studium Všeobecného a Zubního lékařství bude realizován distanční formou dle uvedeného rozpisu. Z těchto přednášek následně bude účastníkům kurzu dostupný záznam. Před vlastní přednáškou obdrží účastník elektronicky podklady k přednášeným tématům (např. prezentace).

Kromě tištěných modelových otázek pro uchazeče o studium, které lze objednat v E-shopu fakulty, je možné si objednat elektronické modelové otázky s klíčovými slovy. Výhodou této verze je možnost vyzkoušení si vlastního testu tak, jak bude uchazeči podán u přijímací zkoušky. Samozřejmostí je automatické vyhodnocení testu, testy je možné zkoušet opakovaně, testové otázky se generují náhodně z baterie modelových otázek.

Podrobnosti v článku: http://www.lfp.cuni.cz/clanek/3806-elektronicky-pripravny-kurz.html

13. leden 2022 264
Post

Noví přednostové od ledna 2022

Od 1. ledna 2022 mají nové vedení dvě společná pracoviště Lékařské fakulty v UK Plzni a Fakultní nemocnice Plzeň: Gynekologicko-porodnická klinika (GPK) a Ústav klinické biochemie a hematologie (ÚKBH). Přednostou GPK byl jmenován doc. MUDr. Jiří Presl, Ph.D., a přednostou ÚKBH je MUDr. Daniel Rajdl, Ph.D.

11. leden 2022 483
Post

Facultas nostra – prosinec 2021

V prosincovém čísle časopisu přinášíme rozhovor s prof. Jaroslavem Rackem, přednostou Ústavu klinické biochemie a hematologie. Pan profesor byl nedávno vyznamenán stříbrnou medailí Univerzity Karlovy, v říjnu také vyšlo již třetí vydání učebnice Klinická biochemie, kterou napsal s MUDr. D. Rajdlem a dalšími spolupracovníky. Jako obvykle se prostřednictvím časopisu můžete podívat na stavbu kampusu, kde je už vidět posun k „čistším“ a dokončovacím pracím. Dočtete se o akcích, kterých se účastnili naši studenti a pedagogové – vedle odborných konferencí to byly třeba i sportovní České akademické hry. Přejeme příjemné předvánoční počtení!

14. prosinec 2021 670
Post

Zlatá pamětní medaile UK pro prof. Milenu Králíčkovou

Ve čtvrtek 25. listopadu Vědecká rada UK na svém pravidelném zasedání ocenila osm významných osobností, jejichž profesní život je spojen s Univerzitou Karlovou. Pamětní medaile předal rektor UK prof. Tomáš Zima. Mezi oceněnými je i prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D., zvolená kandidátka na rektorku UK, která na Lékařské fakultě v Plzni vede Ústav histologie a embryologie a jeden z výzkumných programů Biomedicínského centra. Prof. Králíčková získala zlatou pamětní medaili za významné zásluhy o rozvoj Univerzity Karlovy. Blahopřejeme! 

https://cuni.cz/UK-6311.html?news=14053&locale=cz

26. listopad 2021 548
Post

Lékařská fakulta v Plzni prověřuje možnosti využití budov, které opouští

Plzeň, 22. listopadu 2021 – Univerzita Karlova zjišťuje možnosti a meze spolupráce s potenciálními investory v souvislosti s plánovaným prodejem vybraných nemovitostí v Plzni. Ty zůstanou nevyužité po přestěhování fakulty do nového kampusu v roce 2022. Nyní probíhá průzkum trhu, s nímž fakultě pomáhá tým infrastrukturního poradenství České spořitelny, a.s.

22. listopad 2021 954

Výběrová řízení
VŘ - Odborný asistent/Odborná asistentka Gynekologicko-porodnické kliniky

 UKLFP/22318/2022   Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity Karlovy vypisuje výběrové [...]

21. leden 2022 1

Výběrová řízení
VŘ - Ústav klinické biochemie a hematologie - Zástupce přednosty pro výchovnou a vědeckou činnost

UKLFP/14612/2022   Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity Karlovy vypisuje výběrové řízení [...]

14. leden 2022 1

Výběrová řízení
VŘ - Neurologická klinika - Zástupce přednosty pro výchovnou a vědeckou činnost

 UKLFP/14619/2022 Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity Karlovy vypisuje výběrové řízení [...]

14. leden 2022 1

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

WHOIS

Informační systém UK

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém