• Slider
  • Slider
  • Slider
  • Slider
  • Slider
  • Slider

Aktuálně

Post

Týden otevřeného přístupu – Open Access Week 2020

V pondělí 19. října bude zahájen 13. ročník Týdne otevřeného přístupu (Open Access Week). Tato mezinárodní propagační událost, která má za cíl zviditelnit myšlenku otevřeného přístupu napříč akademickou komunitou, se letos koná převážně v on-line prostředí. Speciálně pro Lékařskou fakultu v Plzni jsme připravili přehled časopisů s možností publikace v režimu open access, souhrn článků o otevřeném přístupu a kvíz, který ověří vaše znalosti open access.

19. říjen 2020 95
Post

Havárie na budově děkanátu

Z důvodu havárie na budově děkanátu (Husova 3) je aktuálně budova UZAVŘENA.

Agendy fungují dle možností vzdáleně. 

O dalším postupu budeme informovat.

19. říjen 2020 475
Post

Facultas nostra připomíná 75. výročí fakulty

Stejně jako mnoho jiných aktivit, i oslavu 75 let existence naší fakulty odsunula epidemie na pozdější dobu. Přesto si ji ve dnech, které jsou původnímu datu nejblíže – připadá na 27. říjen – připomínáme aspoň ve speciálním čísle Facultas nostra. Jubileum tedy sice oslavíme až po Novém roce, nyní si aspoň zatím můžete přečíst něco z historie fakulty. Neopomněli jsme ovšem zařadit v části čísla i několik aktualit, neboť život fakulty se nezastavil!

S přáním všeho dobrého, hlavně zdraví
redakce Facultas nostra

16. říjen 2020 206
Post

ORGANIZACE výuky na Lékařské fakultě UK v Plzni v období od 14. října 2020 (aktualizováno)

1/ Ve dnech 14. až 16. října 2020 bude probíhat výuka dle stávajících pravidel, jak byla dosud stanovena. 

2/ Počínaje 19. říjnem veškerá výuka Prvního až Pátého ročníku přechází na distanční formu s platností současného rozvrhu. Při výuce čtvrtého ročníku seminářovým způsobem distančně mohou být některá praktická cvičení spojena pro několik studijních skupin, čas pro připojení těchto skupin prostřednictvím MS Teams budou daným skupinám zaslána prostřednictvím SIS ... [celý článek]

14. říjen 2020 3043
Post

Deklarace společného postupu lékařských fakult v ČR

V souvislosti s eskalací pandemie Covid-19 v České republice, se souvisejícím vládou nařízeným omezením výuky a s rozsáhlou pomocí stovek až tisíců studentů lékařských fakult ve zdravotnictví, se Asociace děkanů lékařských fakult ČR dohodla na dodržování následujících principů v akademickém roce 2020-21:

[celý článek]

14. říjen 2020 943
Post

Výzva děkana fakulty akademikům – distanční výuka

Vážení kolegové,

letošní zimní semestr se rozběhl s protiepidemickými opatřeními, distanční výuka nabírá na obrátkách a já děkuji všem, kteří se během jara a léta zaškolili a připravili. Spolupráce e-learningového týmu se studenty a pedagogy vedla k enormnímu zvýšení výkonu – máme natočeno a zveřejněno více než 90 videí, tisíce shlédnutí za první týden výuky a většina přednášek probíhá on-line v reálném čase. Čeká nás však další výzva – přenos některých praktik online, a tam se již bez aktivního zapojení každého pedagoga neobejdeme. [pokračování]

13. říjen 2020 1212
Post

Omezený provoz děkanátu od 12. 10. 2020

S ohledem na epidemiologickou situaci se část pracovníků děkanátu od 12. 10. 2020 přesouvá do režimu home office. Chod všech oddělení je zachován, jsou pozměněny úřední hodiny.

Studijní oddělení:
Út a Čt 8:30 – 11:30 a 12:30 -14:30

Úřední hodiny oddělení, která vyřizují pracovní záležitosti zaměstnanců (OMO, EO, Odd. pro vědu a výzkum apod.):
Po a St 8:30 – 11:30 a 12:30 -14:30 (celý článek)

12. říjen 2020 423
Post

Krizová opatření od 12.10.2020

V reakci na usnesení vlády České republiky č. 997 (problematika školství), č. 994 (problematika činnosti orgánů veřejné moci a správních orgánů), č. 995 (problematika konání hromadných akcí a činnosti umělecké a sportovní), č. 996 (problematika dalších hromadných akcí včetně porad pracovních týmů) a č. 998 (problematika činnosti poskytovatelů zdravotních služeb), vyhlášených dne 8. 10. 2020, sděluji že s účinností od 12. 10. 2020 (problematika školství), resp. výjimečně s účinnosti od 9. 10. 2020 (u některých opatření) se uplatňují následující krizová opatření: (celý článek)

12. říjen 2020 1110
Post

Město Plzeň a Plzeňský kraj udělily stipendia vynikajícím studentům

Stipendia za vynikající studijní výsledky a za spolupráci na projektech univerzit s městem, městskými institucemi, výrobními podniky a dalšími subjekty sídlícími na území krajské metropole získalo deset studentů Západočeské univerzity v Plzni a Lékařské fakulty v Plzni Univerzity Karlovy. Z Lékařské fakulty v Plzni získala stipendium Lenka Vaňková, studentka 6. ročníku Všeobecného lékařství. Obdobně studenty podpořil i kraj. Celkem 11 studentů obdrželo Stipendium Plzeňského kraje pro nejlepší studenty a doktorandy plzeňských veřejných vysokých škol. Za Lékařskou fakultu v Plzni to byla Andrea Barešová, studentka 5. ročníku Zubního lékařství.

9. říjen 2020 371
Post

Annu Kala získala cenu v soutěži FameLab

V neděli 6. 9. 2020 proběhlo odložené národní finále FameLab Czech Republic 2020. FameLab je tradiční soutěž British Council v popularizačních vědeckých prezentacích. Cenu Českých center (spolupořádající instituce) získala letos Annu Kala, Ph.D. studentka z našeho Biomedicínského centra. Gratulujeme! Její vystoupení o vlivu septického šoku na spánek a paměť můžete zhlédnout na https://youtu.be/BOxTaMCaSHY

Podpořte Annu zde: https://bit.ly/35GP6IO

8. říjen 2020 255
Post

Pozvánka na Juniorskou univerzitu

Lékařská fakulta v Plzni se rozhodla pootevřít své brány studentům středních škol. Ti, kteří si chtějí na vlastní kůži vyzkoušet, jak to chodí při studiu medicíny, budou mít od prosince možnost během čtyř sobotních dopolední zažít vyučování podobné tomu, jaké absolvují skuteční medici.

Juniorská univerzita bude zahájena 12. prosince, tématem úvodní soboty budou Lékařské obory, a to diagnostické, interní a chirurgické.

7. říjen 2020 359
Post

Cena Wernera von Siemense 2020

Navazujeme na naši dlouholetou tradici a vyhlašujeme již 23. ročník Ceny Wernera von Siemense pro studenty technických a přírodovědných oborů v České republice.Záštitu soutěži opětovně poskytli Ministerstvo průmyslu a obchodu, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy a předseda vlády ČR.

Pro 23. ročník je připraveno 8 kategorií s celkovou finanční dotací ve výši 830 000 Kč.

Podávání přihlášek bude ukončeno 30. listopadu 2020 – více na www.cenasiemens.cz.

6. říjen 2020 198
Post

Dopis rektora UK prof. Tomáše Zimy akademické obci

Rektor UK prof. MUDr. Tomáš Zima, Ph.D., zasílá s počátkem akademického roku 2020/21 pozdrav a přivítání akademické obci Univerzity Karlovy. Přečtěte si ho na webu Univerzity Karlovy nebo na facebookovém profilu @profZima.

https://cuni.cz/UK-6311.html?news=10845&locale=cz

 

1. říjen 2020 260
Post

Oznámení o zrušených aktivitách LFP

Vzhledem k současné epidemiologické situaci a k opatřením vyhlášeným Ministerstvem zdravotnictví, resp. Krajskou hygienickou stanicí PK, přistoupila Lékařská fakulta v Plzni ke zrušení či odsunutí těchto původně plánovaných akcí:

  • Studentská vědecká konference 26. 10. 2020 – odložena;
  • Slavnostní shromáždění k 75. výročí fakulty 27. 10. 2020 – odloženo;
  • Den otevřených dveří v BC 28. 10. 2020 – zrušen bez náhrady;
  • Reprezentační ples Lékařské fakulty únor 2021 – zrušen bez náhrady;
  • Večery Spolu lékařů v Plzni - říjen/listopad 2020 pozastaveno 

Náhradní termíny odložených akcí budou oznámeny po zlepšení epidemiologické situace, výhledově počátkem roku 2021.

1. říjen 2020 265
Post

Smuteční oznámení

S lítostí Vám oznamujeme, že dne 22. září náhle zemřela paní Hana Drexlerová, referentka Ekonomického oddělení na Lékařské fakultě UK v Plzni. 

Čest její památce! 

29. září 2020 628
Post

Slovo děkana před zahájením akademického roku 2020/21

Zahájení nového akademického roku je poznamenáno zhoršující se epidemiologickou situací v souvislosti s výskytem onemocnění Covid-19. Jaké dopady má tato situace na výuku na naší fakultě? Komentuje děkan fakulty prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA.

Pro podrobné informace sledujte záložku COVID-19 na úvodní straně webu LFP.

https://youtu.be/8-ipkTsC9ko

25. září 2020 605

Výběrová řízení
Ukončení VŘ - Asistent Psychiatrické kliniky

Č. j.: UKLFP/339722/2020-5   OZNÁMENÍ O VÝSLEDKU VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ    Dne 21.09.2020 [...]

14. říjen 2020 1

Výběrová řízení
Ukončení VŘ - Asistent Psychiatrické kliniky

Č. j.: UKLFP/331907/2020-4   OZNÁMENÍ O VÝSLEDKU VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ   Dne 21.09.2020 se [...]

14. říjen 2020 1

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

WHOIS

Informační systém UK

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém