Obsah stránky

Co zařídit před nástupem na LFP

Ubytování

V Plzni můžete využít ubytování na některé z kolejí Univerzity Karlovy.

Průkaz studenta

Standardní průkaz studenta nebo průkaz s licencí ISIC budete potřebovat nejen pro své studium, ale také pro vstup do budovy, knihovní výpůjčky, aj. Licence ISIC Vám navíc poskytuje řadu benefitů. Průkaz studenta vydává Výdejní centrum karet, které se nachází přímo v budově kampusu LFP UK.

Očkování a zdravotní prohlídka

Studenti lékařských fakult jsou povinni absolvovat vstupní zdravotní prohlídku a očkování proti hepatitidě typu B. Potvrzení o absolvovaném očkování a zdravotní prohlídce dokládá student před začátkem akademického roku na Studijním odd.

Zorientujte se na vysoké

Registrace předmětů a rozvrhů

Rozvrh vašeho studia je pevně daný. Studenti se prostřednictvím Studijního informačního systému (SIS) přihlašují na povinně volitelné a volitelné předměty. V SIS najdete informace ke zkouškám, předmětům, zápočtům, aj.

Systém kreditů

Každý předmět má svou kreditovou hodnotu, která představuje jeho náročnost a důležitost. Detailní přehled kreditového systému si můžete nastudovat v PDF Průvodci.

Studijní materiály

Digitální materiály podle kterých se připravovat přes semestr i učit na zkoušky najdete v Moodlu nebo Studijním informačním systému.

Sběr bodů pro praxi

Poslední ročník studia absolvujete v některé z partnerských nemocnic nebo zdravotnických zařízení. Protože jsou místa v jednotlivých institucích kapacitně omezená, mohou si někteří studenti vybírat pracoviště přednostně. K tomu slouží bodový systém, v jehož rámci získávají studenti body za prospěch, podílení se na fakultním životě nebo činnost v rámci volitelného předmětu Studentská publicistická a pedagogická činnost. Studenti s nejvíce body vybírají pracoviště jako první.

Více informací

Akademický senát – podpora mezi studenty

Akademický senát je orgánem fakulty, který rozhoduje o jejím chodu. Studentská komora je složena z řádně volených zástupců studentů. V případě, že máte otázky k některým pořádkům na fakultě nebo byste se rádi podíleli na jejich změně, obraťte se na své senátory, kteří jsou hlasem studentů.

Seznamovák pro nové studenty

Lékařská fakulta Plzeň – cvičení studentů

Poznejte nové spolužáky dřív, než začne škola a povinnosti. Seznamovák se koná v září a organizují ho pro vás studentské spolky. Podrobné informace k příštímu seznamovacímu kurzu pro vás včas aktualizujeme zde.

V případě dotazů ke studiu neváhejte kontaktovat vaší referentku.

Imatrikulace

Imatrikulace je slavnostním akademickým obřadem univerzity, při němž jsou nově zapsaní studenti 1. ročníku prezenčního studia formálně přijímáni za členy akademické obce univerzity. Imatrikulace není veřejná a neúčastní se jí tedy žádní hosté, koná se v posluchárně kampusu LFP. Na místě Vám ukážeme, jak obřad bude probíhat. Jde o jednoduchý akt, nemusíte být nervózní. Na Vás je pouze výběr vhodného oblečení, zbytek Vám ukážeme na místě.