Gratulujeme k úspěšnému získání magisterského titulu. Než se s fakultou finálně rozloučíte, je potřeba provést pár posledních kroků.

Ukončení studia na studijním odd.

Po složení poslední státní zkoušky je nutné se nejpozději do 3 dnů dostavit na studijní oddělení k ukončení studia. K uzavření studia s sebou doneste vyplněný Výstupní list absolventa (ke stažení na webových stránkách fakulty). Výstupní zdravotní prohlídku, která je uvedena v tomto formuláři, absolvovat nemusíte, můžete ji odmítnout. K ukončení studia je třeba mít v sis vyplněny všechny státnice včetně zápočtů – prosím o kontrolu.

Přeplatek za stravování

Upozorňujeme studenty, že přeplatek za stravování v menze je třeba vyřešit před ukončením studia. Po ukončení studia na studijním oddělení již není možné peníze na kartě vrátit. 

Platba pojistného

Za absolventa mladšího 26 let, který ukončil studium řádně podle § 56 zák. č. 111/98 Sb., o vysokých školách, je plátcem pojistného stát do konce kalendářního měsíce, v němž řádně ukončil studium na VŠ. V následujícím kalendářním měsíci je plátcem pojistného za tuto osobu stát pouze tehdy, jestliže osoba nevykonává po celý tento kalendářní měsíc výdělečnou činnost, ani nemá po celý tento kalendářní měsíc nárok na hmotné zabezpečení uchazečů o zaměstnání.

Promoce

Při ukončení studia obdržíte pozvánku na promoce, kde je uveden termín slavnostního předání diplomů vaší promoční skupiny. Absolventi se dostaví do auly Karolina půl hodiny před zahájením promoce. Hosté zaujmou místa čtvrt hodiny před zahájením. Fotografování je povoleno pouze z místa.

Termín promocí:
Termín promoce v akademickém roce 2023/2024 pro studijní program Zubní lékařství je stanoven na 18. 9. 2024.

Termín promoce pro ak. rok 2023/2024 – Všeobecné lékařství je stanoven na 26. 7. 2024.

Ti studenti Všeobecného lékařství, kteří nestihnou vykonat poslední státnici nejpozději do 15. 6. 2024 nebo bude kapacita červencových promocí již naplněna, budou mít možnost se účastnit promoce dne 18.9.2024. I pro tyto studenty však platí, že po vykonání poslední státnice je nutné se co nejdříve dostavit k ukončení studia na studijní oddělení.

Lékařské komory

Každý lékař, který vykonává na území České republiky lékařské povolání v léčebné a preventivní péči, musí být členem České lékařské komory.

Bližší informace Všeobecné lékařství.
Bližší informace Zubní lékařství.

Další studium

Získejte titul PhD. v rámci Doktorského studia
nebo si rozšiřte kompetence v rámci Specializačního vzdělávání.

Zůstaňte v kontaktu se svojí fakultou. Neunikne vám žádná akce ani novinky.

Klub Alumni Univerzity Karlovy

Klub sdružuje absolventy všech sedmnácti fakult naší univerzity, usiluje o vytvoření vzájemné komunikační platformy mezi školou a jejími absolventy. Staňte se členem.

Obor se vyvíjí, vyvíjejte se také

Zvyšte úroveň své lékařské kariéry s Postudiem, dokonalou platformou pro celoživotní vzdělávání s kurzy akreditovanými Českou lékařskou komorou.

Prozkoumejte širokou škálu specializovaných předmětů přizpůsobených vašim zájmům. Máme pro vás vše od pokročilých chirurgických technik až po nejnovější objevy v lékařském výzkumu. Nespokojte se jen s diplomem, když můžete cestou získat cenné vědomosti a kredity. S Postudiem je každý absolvovaný kurz o krok blíž k tomu, abyste se stali opravdu špičkovým lékařem!

Spojte se s komunitou podobně smýšlejících profesionálů z celé republiky. Spolupracujte, navazujte kontakty a vyměňujte si nápady s odborníky ve svém oboru.

Máte obavy, jak skloubit práci a učení? Postudium rozumí vašemu nabitému rozvrhu. Naše flexibilní online platforma vám umožní přístup ke kurzům kdykoli a odkudkoli. Studujte svým vlastním tempem a převezměte kontrolu nad svým vzděláváním.

A nakonec, jakožto absolventi Plzeňské LF můžete využít výhodnější podmínky, než lékaři „zvenku“. Promoce sice skončila, ale vaše cesta k lékařské dokonalosti teprve začíná. Vstupte do světa Postudia a nově definujte, co znamená být celoživotním studentem. Přidejte se k nám ještě dnes!

Lékařská fakulta Plzeň – poststudium

Potřebujete poradit?

Obraťte se na příslušnou referentku Studijního oddělení.