Obsah stránky

Jsme tu pro vás, když čelíte náročným situacím. Fakulta a Univerzita Karlova nabízí svým studentům služby podpory, které pomáhají zvládnout náročné studium, krizové momenty nebo konflikt s jiným členem akademické obce.

Univerzitní ombdusman

V případě, že se setkáte s případy nevhodného zacházení vůči vaší osobě, můžete kontaktovat univerzitní ombudsmanku na e-mailu ombudsman@cuni.cz

Poradna pro studenty

Podporu může využít každý student lékařské fakulty v Plzni, který by rád řešil určité terapeutické téma nebo má jisté obtíže.

Využijte když řešíte:

 • potíže se studiem
 • traumatický zážitek
 • obavy z budoucnosti
 • potíže se sebevědomím
 • vztahové problémy, a to ať rodinné, přátelské či partnerské
 • těžkou životní situaci
 • seberozvoj

Jak poradna funguje

Služba je diskrétní, anonymní a bezplatná.
V rámci služby není poskytována farmakoterapie ani komplexní psychologická diagnostika. Pokud student přijde se zakázkou, která vyžaduje službu, kterou poradny neposkytují, nebo přesahuje profesní schopnosti poradce, doporučí poradce klientovi jiná pracoviště/odborné pracovníky, kam se může obrátit.
Jedná se o krátkodobou podporu, která je omezena na 1-5 sezení za rok. Nejedná se o dlouhodobou psychoterapii.

Vaši poradci

Mgr. Ondřej Šauer – psychoterapeut a supervizor

Vystudoval jednooborovou psychologii, výcvik v rogerovské psychoterapii, výcvik supervize v PCA, výcvik v metodě zvládání vzteku, aktuálně ve výcviku integrativní párové terapie a partnerského poradenství (Vojtko, Rataj). Skupinový terapeut v neziskové organizaci LOM – práce s muži, kteří používají násilí v blízkých vztazích. Člen České asociace pro psychoterapii (ČAP)
Kontakt:
ondrej.sauer@tavia.cz
777900540

Doc. MUDr. Jitka Švíglerová, Ph.D.

Vystudovala LFP UK, obor všeobecné lékařství. Absolvovala pětiletý výcvik ve skupinové psychoterapii, v katatymně imaginativní psychoterapii, klinické hypnóze, autogenním tréninku, koučování a integrativní psychoterapii, kterou nejvíce využívá při práci s klienty. Integrativní psychoterapie by se dala popsat jako terapie „šitá na míru“ klienta podle jeho typu osobnosti, životního příběhu a aktuálních potřeb. Kromě práce s klienty pracuje také jako lektor sebezkušenostního výcviku ve Skálově institutu a je členkou České asociace pro psychoterapii (ČAP).
Kontakt:
jitka.sviglerova@lfp.cuni.cz
377593346

Mgr. Iveta Vacková
Vystudovala dvouoborovou psychologii, kurz rogersovské terapie, kurz krizové intervence, kurz hypnózy, kurz psychosomatiky.

Kontakt:
objednavky@psychosomatikaplzen.cz
606634493

Studenti se speciálními potřebami

Studentem se speciálními potřebami je student s:

 • specifickými poruchami učení
 • poruchami koncentrace pozornosti (ADHD/ADD)
 • poruchou autistického spektra
 • psychickým onemocněním
 • chronickým onemocněním
 • zrakovým postižením
 • sluchovým postižením
 • pohybovým postižením

Kontakt

Student informuje kontaktní osobu Mgr. Petru Buňatovou o zájmu být zařazen/a do evidence SSP. Zajistí si aktuálně platné potvrzení o zdravotním stavu. U specialisty absolvovat funkční diagnostiku. Podle potřeby dohodnout další postup s kontaktní osobou.

Kontaktní osoba: Mgr. Petra Buňatová
Telefon: (+420) 377 593 117
E-mail: petra.bunatova@lfp.cuni.cz

Formální náležitosti k začlenění

Formální náležitosti k začlenění do kategorie student se speciálními studijními potřebami

1. Informovaný souhlas

2. Potvrzení o zdravotním znevýhodnění studenta, doklad ve smyslu 67 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, nebo doklad o invaliditě libovolného stupně ve smyslu 39 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, nebo průkaz mimořádných výhod libovolného stupně ve smyslu 86 zákona č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, nebo doklad o specifické poruše učení zjištěné na základě obecně dohodnutých výsledků v obecně dohodnutých psychometrických testech, nebo lékařská zpráva o výsledcích odborného lékařského vyšetření v případě osob s psychickou poruchou nebo s chronickým somatickým onemocněním, pokud se nemohou prokázat doklady uvedenými výše v písm. a) c).

3. Funkční diagnostika studenta, kterou vytvoří a potvrdí speciální pracoviště UK

Ombudsman – ochránce práv

Ombudsman na Lékařské fakultě v Plzni je zde, aby chránil Vaše práva a pomohl vytvořit bezpečné, spravedlivé a respektující prostředí. Zabývá se různými problematickými situacemi, které mohou vzniknout v akademickém prostředí. 

S čím vám mohu pomoci

 • sexuální obtěžování,
 • diskriminaci na základě rasy, etnika, genderu nebo zdravotního postižení,
 • zneužívání mocenského postavení,
 • netransparentní nebo neobjektivní průběh zkoušení,
 • šikanu (mobbing, bossing, staffing),
 • nečinnost osob nebo orgánů fakulty,
 • střet zájmů, nebo porušování právních předpisů včetně vnitřních předpisů Univerzity Karlovy nebo naší fakulty.

Jak ombudsman pracuje?

Ombudsman je nezávislý a nestranný, což znamená, že nepodléhá žádným orgánům fakulty a nesmí přijímat žádné pokyny, jak postupovat. Jeho práce spočívá v poskytování konzultací, vyřizování podnětů, mediace, a pomoci při řešení konfliktů. Vždy jedná diskrétně a s respektem ke všem zúčastněným osobám

Práce ombudsmana na LFP se řídí Opatřením děkana č. 8/2023.

Kdo může využít služby ombudsmana?

Jsem tu pro všechny studenty, akademické pracovníky a ostatní zaměstnance naší fakulty. Nezáleží na tom, zda jste nový student, zkušený profesor, či zaměstnanec v administrativním sektoru. Ombudsman Vám poskytne pomoc a podporu bez ohledu na váš status.

Jak mě kontaktovat

Osobně: Ústav fyziologie LFP UK, alej Svobody 76, Lékařská fakulta, budova 2, 2. patro
nebo prostřednictvím e-mailu a telefonu níže. Využít můžete také oznamovacího systému Nenech to být.

Podpora studentům Univerzity Karlovy

Univerzita Karlova poskytuje služby podpory v těchto formách:

Krizové linky UK

Řeší akutní naléhavé a krizové situace spojené s ohrožením zdraví či života. Linky jsou určené těm, kteří se potýkají se silnou depresí, úzkostí, panickou atakou či cítí riziko ohrožení života svého nebo jiných osob. 

Studentská chatová podpora

Pro koho: pro všechny studující na UK, kteří potřebují podporu, nasměrovat na vhodnou pomoc nebo si jen s někým popovídat, protože jsou osamělí

Pro koho to není: není to krizový chat tzn. Neřešíme naléhavé a závažné situace jako sebepoškozování, sebevražedné tendence apod. V takovou chvíli odkazujeme na profesionální krizové služby – jejich seznam je i na webu služby zde: https://centrumcarolina.cuni.cz/CC-382.html

Kdo to obsluhuje: Studující pomáhajících profesí (psychologie, sociální práce apod.), kteří procházejí školením a pracují pod vedením garantky a koordinátorky programu a dalších odborníků

Jak to funguje: Na adrese https://centrumcarolina.cuni.cz/CC-379.html je každý pracovní den od 18:00 do 20:00 přítomen jeden nebo více studentských konzultantů*tek, studující jednoduše mohou rozkliknout okno chatu a mohou začít anonymně komunikovat s vyškoleným studentem. Služba se řídí následujícími pravidly: https://centrumcarolina.cuni.cz/CC-380.html

Co je cílem: nabídnout podporu studentům, kteří se potřebují zorientovat v systému univerzity, cítí se osaměle nebo se potýkají s psychickými nebo osobními problémy, které jim ztěžují studium, také je určena pro studující, kteří si jen potřebují s někým popovídat v bezpečném a neodsuzujícím prostředí

Centrum podpory výuky

Podporujeme váš studijní úspěch. Hlavním posláním Centra podpory výuky je podpořit vás ve vašem úsilí při zvládání studia na LFP. Nově příchozím studentům pomůžeme v rychlejším a efektivnějším přechodu na vysokou školu. 

Přednášky a semináře

Pravidelně pro vás budeme připravovat přednášky a semináře, které vám pomohou lépe se adaptovat na náročné studijní podmínky, především pak přednášku Paměť jako nástroj a Jak zvládat stres a přežít období zkoušek (nejen školních), abyste se dokázali efektivně učit, zvládali své studijní povinnosti a neztráceli duševní pohodu.

Aktuální termíny seminářů a přednášek

Paměť jako nástroj | doc. MUDr. Karel Ježek, Ph.D.

Čeká vás zkouškové období a stále tápete, jak se efektivně učit? Řada rad a návodů, na které jste již možná narazili, vychází ze současných vědeckých poznatků o tom, jak funguje paměť.

Paměť je obdivuhodný, vrstevnatý fenomén, na nějž často žehráme, jakkoli jeho fyziologický základ může být zcela v pořádku. Problémem často nebývá informace uložit, ale umět si je efektivně vybavit. Proč se nerozpomeneme ve správný moment, ale až s odstupem? Jak tomu čelit? Přednáška je úvodem do informační hygieny paměťových procesů a kontroly souvisejících motivačních vlivů. 


Jak zvládat stres a přežít období zkoušek (nejen školních) | prof. MUDr. Jan Vevera, Ph.D.

Cítíte se v souvislosti s náročným studiem medicíny pod neustálým tlakem? Připadáte si pořád ve stresu?

Stres a úzkost jsou přirozenou reakcí, která nám od nepaměti pomáhá přežít. Mohou nás paralyzovat, nebo nám naopak dodat potřebnou energii. Ale jak toho docílit? Přednáška je úvodem do duševní hygieny a práce se stresem.

Návody a tipy

Chystáme pro vás také cyklus video průvodců na aktuální témata, která vás zajímají. Zde naleznete také tipy a triky na efektivní učení, využívání moderních technologií a mnoho dalšího.

Jak se neztratit v úvodních předmětech na lékařské fakultě? Zkušenosti a tipy od studentky medicíny (youtube.com)

Aplikace ANKI jako nástroj efektivního učení a opakování – zkušenost studenta medicíny – YouTube

Jak se dostat k elektronické verzi skript a učebnic na Univerzitě Karlově? (youtube.com)

Další služby

Poradíme vám také individuálně nebo vás nasměrujeme tam, kde vám pomohou další odborníci. Můžeme vám pomoci najít vašeho parťáka z vyššího ročníku, který vám bude oporou při studiu. Všechny služby jsou pochopitelně určeny i pro zahraniční studenty, kterým budeme pomáhat s integrací díky společným aktivitám s českými studenty. 

Vaše podněty

Nenašli jste v naší nabídce přesně to, co vás zajímá? Máte zájem dozvědět se více o konkrétní problematice, která souvisí s vaším studiem, mimo odborné předměty? Neváhejte a podělte se s námi o vaše nápady.

Prevence

Aktuální informace

Důležité odkazy

Přidáváme materiály, které by vás mohli zajímat v rámci samostudia.

Utíkej, schovej se, bojuj! Preventivní videospot PČR ukazuje, jak reagovat v případě útoku tzv. aktivního střelce. 

Budoucí střelec se dá poznat třeba podle změny oblékání, vysvětluje bývalá expertka FBI

Rozhovor: Na útok střelce se dá připravit. Zveřejnění jeho identity je špatně

Záznam z otevřené přednášky Psychologické důsledky násilí, truchlení a psychická první pomoc.

Sexuální obtěžování

Univerzita Karlova klade velký důraz na prevenci a bezpečné prostředí pro všechny. Neakceptuje žádné formy sexuálního a genderově podmíněného obtěžování a násilí a očekává, že se všichni jednotlivci z univerzitní komunity, její návštěvníci/návštěvnice i smluvní partneři budou k sobě chovat ve vzájemném respektu, ohleduplně a s úctou.

Co je sexuální obtěžování?

Obecně lze sexuální obtěžování definovat jako nevhodné a nevítané chování se sexuálním podtextem. Podstatou sexuálního obtěžování (podobně jako ostatních druhů obtěžování) je snaha získat, zvýšit nebo potvrdit si svoji převahu nad druhým člověkem. Sexuální obtěžování tak můžeme rozdělit do 2 kategorií:

 1. nevítaná sexuální pozornost,
 2. sexuální vydírání a nátlak. 

Všechny tyto skutečnosti mohou vytvořit nepříjemné studijní či pracovní prostředí i atmosféru mezi studujícími a vyučujícími nebo zaměstnanci a nadřízenými, případně mezi studujícími či zaměstnanci navzájem. Mohou se odehrávat jak ve výuce, tak i mimo ni během konzultací, praxí nebo různých exkurzí mimo prostor školy, v případě zaměstnanců a zaměstnankyň nejčastěji v pracovní době a na pracovišti. 

V první řadě je třeba vědět, že takové chování je nepřijatelné a je nutné se vůči němu vymezit. Tolerování takového chování nebo kladení viny sám/sama sobě, zanechání předmětu případně celého studia, či podání výpovědi z pracovního poměru nepomůže.