Předpisy a základní dokumenty / Regulations and Essential Documents

Vnitřní předpisy UK / Internal regulations of Charles University

V této sekci aktuálně není žádný záznam.

Vnitřní předpisy LFP / Internal Regulations of the Faculty

V této sekci aktuálně není žádný záznam.

Opatření děkana / Dean’s Measures

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

Opatření děkana č. 6/2012 – Úprava výplat stipendia podle programu „Stipendia Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na podporu studia cizinců na veřejných vysokých školách v České republice“

2011

2010

2009

2007

Příkazy děkana / Dean’s Orders

2023

2022

2019

2018

2016

2015

2014

2013

2012

Výroční zprávy / Annual Reports

V této sekci aktuálně není žádný záznam.

Zápisy z jednání orgánů LFP

Zápisy Kolegium děkana

Poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb.

Sdělení o uložení písemností z důvodu nedoručení

Konání státních zkoušek / State Examination

Výběrová řízení na volná pracovní místa

2023

VŘ Asistent(ka) Chirurgické kliniky

V Plzni dne/ In Pilsen on:  21. 2. 2023

Reg. Nr. UKLFP/77618/2023

 

Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity Karlovy vypisuje výběrové řízení na obsazení místa:

Dean of the Faculty of Medicine in Pilsen, Charles University announces the selection procedure for a position:

Asistent/Asistentka Chirurgické kliniky LFP UK

Assistant of the DEPARTMENT OF SURGERY of FMP

 

nástup Duben 2023 / start of employment in April 2023

s úvazkem 0,2 / part time job ( max. 8 hours per week)

 

Požadavky:

 

 • vysokoškolské vzdělání v oboru Všeobecné lékařství
 • předpoklady pro vědeckou a pedagogickou činnost
 • výborná znalost českého jazyka (denní výuka v češtině)
 • komunikativní znalost anglického jazyka

 

Requirements:

 • university degree  in General medicine
 • prerequisites for scientific and pedagogical work
 • excellent knowledge of the Czech language (daily use in teaching of Czech students)
 • active knowledge of English

 

K přihlášce je nutné přiložit /The application must be enclosed with:

 • doklady o vzdělání/ Diplomas (or its authorization),
 • profesní životopis/ Professional CV,
 • přehled publikační a přednáškové činnosti/ Overview of publishing and lecturing activities.

 

Přihlášky doložené výše uvedenými doklady se podávají do 30 dnů včetně od zveřejnění výběrového řízení na úřední desce fakulty  na Osobním a mzdovém oddělení děkanátu Lékařské fakulty v Plzni, alej Svobody 76, 323 00 Plzeň v papírové podobě nebo naskenované podklady zašlete v elektronické podobě na adresu: personalista@lfp.cuni.cz , do předmětu uveďte: VR A CHIR.

 

Applications accompanied by the above stated documents are submitted within 30 days, including the date of publication of the selection procedure on the official notice board of the Faculty at the Personal and Payroll Department of the Dean’s Office of the Faculty of Medicine in Pilsen, alej Svobody 76, 323 00 Plzeň (printed form of documents) or send the scanned documents in electronic form to: personalista@lfp.cuni.cz, specify: VR A CHIR

 

Vaše údaje budou zpracovány pouze za účelem výběrového řízení a bude s nimi nakládáno v souladu s platnou legislativou.

Your data will be processed only for the purpose of the tender and will be handled in accordance with the applicable legislation.

 

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., děkan / the dean

Zobrazit podrobnosti

VŘ Asistent(ka) Dětské kliniky

V Plzni dne/ In Pilsen on:  4. 5. 2023

Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity Karlovy vypisuje výběrové řízení na obsazení místa:

Dean of the Faculty of Medicine in Pilsen, Charles University announces the selection procedure for a position:

Asistent/Asistentka Dětské kliniky LFP UK
Assistant of the DEPARTMENT OF PAEDIATRICS of FMP
 
nástup říjen 2023 / start of employment in October 2023
s úvazkem 0,3 / part time job, ( max. 12 hours per week)

 Požadavky:

 • vysokoškolské vzdělání v oboru Všeobecné lékařství
 • předpoklady pro vědeckou a pedagogickou činnost
 • výborná znalost českého jazyka (denní výuka v češtině)
 • komunikativní znalost anglického jazyka

Requirements:

 • university degree  in General medicine
 • prerequisites for scientific and pedagogical work
 • excellent knowledge of the Czech language (daily use in teaching of Czech students)
 • active knowledge of English

 K přihlášce je nutné přiložit /The application must be enclosed with:

 • doklady o vzdělání/ Diplomas (or its authorization),
 • profesní životopis/ Professional CV,
 • přehled publikační a přednáškové činnosti/ Overview of publishing and lecturing activities.

Přihlášky doložené výše uvedenými doklady se podávají do 30 dnů včetně od zveřejnění výběrového řízení na úřední desce fakulty  na Osobním a mzdovém oddělení děkanátu Lékařské fakulty v Plzni, alej Svobody 76, 323 00 Plzeň v papírové podobě nebo naskenované podklady zašlete v elektronické podobě na adresu: personalista@lfp.cuni.cz , do předmětu uveďte: VR OA DĚTSKÁ KLINIKA.

 Applications accompanied by the above stated documents are submitted within 30 days, including the date of publication of the selection procedure on the official notice board of the Faculty at the Personal and Payroll Department of the Dean’s Office of the Faculty of Medicine in Pilsen, alej Svobody 76, 323 00 Plzeň (printed form of documents) or send the scanned documents in electronic form to: personalista@lfp.cuni.cz, specify: VR OA DĚTSKÁ KLINIKA

Vaše údaje budou zpracovány pouze za účelem výběrového řízení a bude s nimi nakládáno v souladu s platnou legislativou.

Your data will be processed only for the purpose of the tender and will be handled in accordance with the applicable legislation.

  

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., děkan / the dean

Zobrazit podrobnosti

VŘ – Asistent/Asistentka Psychiatrické kliniky

Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity Karlovy vypisuje výběrové řízení na obsazení dvou až tří míst

 

Asistent/Asistentka Psychiatrické kliniky LFP UK

nástup září 2023

s kratším úvazkem min. 8 hod. týdně, max. 24 hod. týdně

 Požadavky:

 • vysokoškolské vzdělání v oboru všeobecné lékařství, nebo psychologie a etika
 • předpoklady pro vědeckou a pedagogickou činnost
 • komunikativní znalost anglického jazyka
 • výborná znalost českého jazyka (denní výuka v češtině)

 K přihlášce je nutné přiložit:

 • doklady o vzdělání
 • profesní životopis
 • přehled publikační a přednáškové činnosti

Písemné přihlášky doložené výše uvedenými doklady se podávají do 30 dnů včetně od zveřejnění výběrového řízení na úřední desce fakulty. Přihlášku zašlete elektronicky na adresu:  personalista@lfp.cuni.cz , do předmětu uveďte: VR A Psych. Nebo doručte fyzicky nebo poštou na Osobní a mzdové oddělení děkanátu Lékařské fakulty v Plzni, alej Svobody 76, 323 00 Plzeň.

Vaše údaje budou zpracovány pouze za účelem výběrového řízení a bude s nimi nakládáno v souladu s platnou legislativou.

Všechny dodané materiály musí být v českém jazyce.

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., děkan

Zobrazit podrobnosti

VŘ – Asistent/Asistentka Ústavu hygieny a preventivní medicíny

Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity Karlovy vypisuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa:

 

Asistent/Asistentka Ústavu hygieny a preventivní medicíny LFP UK

nástup září 2023

s úvazkem 28 hod. týdně

 

Požadavky:

 • vysokoškolské vzdělání v oboru všeobecné lékařství, nebo vysokoškolské zdravotnické nelékařské vzdělání
 • předpoklady pro vědeckou a pedagogickou činnost
 • komunikativní znalost anglického jazyka
 • výborná znalost českého jazyka (denní výuka v češtině)

 K přihlášce je nutné přiložit:

 • doklady o vzdělání
 • profesní životopis
 • přehled publikační a přednáškové činnosti

Další informace:

Jedná se o pracovní poměr na dobu určitou, zástup za mateřskou a rodičovskou dovolenou.

Písemné přihlášky doložené výše uvedenými doklady se podávají do 30 dnů včetně od zveřejnění výběrového řízení na úřední desce fakulty. Přihlášku zašlete elektronicky na adresu:  personalista@lfp.cuni.cz , do předmětu uveďte: VR A Hygiena. Nebo doručte fyzicky nebo poštou na Osobní a mzdové oddělení děkanátu Lékařské fakulty v Plzni, alej Svobody 76, 323 00 Plzeň.

Vaše údaje budou zpracovány pouze za účelem výběrového řízení a bude s nimi nakládáno v souladu s platnou legislativou.

Všechny dodané materiály musí být v českém jazyce.

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., děkan

Zobrazit podrobnosti

VŘ Asistent/Asistentka – Odborný asistent/Odborná asistentka Kliniky ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí

V Plzni dne/ In Pilsen on:  27. 7. 2023

Reg. Nr. UKLFP/422619/2023

Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity Karlovy vypisuje výběrové řízení na obsazení tří pracovních míst

Dean of the Faculty of Medicine in Pilsen, Charles University announces the selection procedure for three positions:

 

Asistent/Asistentka – Odborný asistent/Odborná asistentka Kliniky ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí s úvazkem maximálně 0,4

Assistant/Assistant Professor of the Department of Orthopaedics and Locomotive Apparatus Traumatology  – part time job  

nástup říjen 2023 / start of employment in October 2023

Požadavky:

 • vysokoškolské nebo doktorské vzdělání v oboru všeobecné lékařství
 • min. 10 let praxe v oboru ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí nebo traumatologie
 • specializace – atestace v oboru ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí nebo  atestace v oboru traumatologie s předpokladem získání atestace z ortopedie a traumatologie do 2 let
 • předpoklady pro vědeckou a pedagogickou práci,
 • zkušenosti s pedagogickou činností výhodou
 • aktivní znalost anglického jazyka
 • výborná znalost českého jazyka

 

Requirements:

 • a university or doctoral degree in general medicine or in general medicine
 • min. 10 year work experience in orthopaedics and traumatology of locomotive apparatus
 • prerequisites for scientific and pedagogical work,
 • experience with pedagogical activites is advgantageous
 • active knowledne of English
 • perfect knowledge of Czech language

 

 

K přihlášce je nutné přiložit /The application must be enclosed with:

 • doklady o vzdělání/ Diplomas (or its authorization),
 • profesní životopis/ Professional CV,
 • přehled publikační a přednáškové činnosti/ Overview of publishing and lecturing activities.

 

 

Písemné přihlášky doložené výše uvedenými doklady se podávají do 30 dnů včetně od zveřejnění výběrového řízení na úřední desce fakulty  na Osobním a mzdovém oddělení děkanátu Lékařské fakulty v Plzni, alej Svobody 76, 323 00 Plzeň. Zároveň s podáním přihlášky v tištěné podobě zašlete naskenované podklady v elektronické podobě na adresu: personalista@lfp.cuni.cz , do předmětu uveďte: VR OA ORT

 

Written applications accompanied by the above stated documents are submitted within 30 days, including the date of publication of the selection procedure on the official notice board of the Faculty at the Personal and Pay Department of the Dean’s Office of the Faculty of Medicine in Pilsen, alej Svobody 76, 323 00 Plzeň. At the same time as submitting the application in printed form, send the scanned documents in electronic form to: personalista@lfp.cuni.cz, specify: VR OA ORT.

 

Zasláním svého životopisu nám udělujete souhlas ke zpracování a uchování Vašich osobních údajů podle ustanovení § 12 a § 21 zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Vaše osobní materiály považujeme za důvěrné a bude s nimi nakládáno v souladu se zmiňovaným zákonem.

 

By sending your CV you consent to the processing and storage of your personal data according to the provisions of Section 12 and Section 21 of Act No. 101/2000 Coll. on the protection of personal data. We consider your personal material confidential and will be handled in accordance with the aforementioned law.

 

 

 

_____________________________________________

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., děkan / the dean

Zobrazit podrobnosti

2022

VŘ Stomatologie Lektor Fantomové učebny

V Plzni dne 17.10.2022

 

Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity Karlovy vypisuje výběrové řízení na obsazení více pracovních míst

Lektor/ Lektorka Fantomové učebny Kliniky Stomatologie LFP UK

Nástup:           prosinec 2022, nebo dle dohody

Úvazek:           plný i zkrácený

Požadavky:

 • Ukončené vysokoškolské vzdělání s titulem MUDr., MDDr.
 • Odborná způsobilost (specializace) v oboru zubního lékařství / stomatologie
 • zkušenost s výukou vítaná
 • Komunikativní znalost anglického jazyka
 • předpoklady pro vědeckou a pedagogickou činnost
 • znalost českého jazyka na úrovni schopnosti vést přednášky a semináře

K přihlášce je nutné přiložit:

– doklady o vzdělání,

– doklady o délce požadované praxe,

– profesní životopis,

– přehled publikační a přednáškové činnosti.

Písemné přihlášky doložené výše uvedenými doklady se podávají do 30 dnů včetně od zveřejnění výběrového řízení na úřední desce fakulty  na Osobním a mzdovém oddělení děkanátu Lékařské fakulty v Plzni, alej Svobody 76, 323 00 Plzeň.

Zasláním svého životopisu nám udělujete souhlas ke zpracování a uchování Vašich osobních údajů podle ustanovení § 12 a § 21 zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Vaše osobní materiály považujeme za důvěrné a bude s nimi nakládáno v souladu se zmiňovaným zákonem.

Všechny dodané materiály musí být v českém jazyce.

 

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., děkan fakulty

Zobrazit podrobnosti

VŘ Asistent/ka, Odb. asistent/ka Kliniky infekčních nemocí

VŘ Asistent/ka, Odb. asistent/ka Kliniky infekčních nemocí

V Plzni dne/ In Pilsen on:  07.12.2022

Reg. Nr. UKLFP/578158/2022-1

Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity Karlovy vypisuje výběrové řízení na obsazení místa

Dean of the Faculty of Medicine in Pilsen, Charles University announces the selection procedure for position:

 

Asistent/Asistentka, Odborný asistent/Odborná asistentka  Kliniky infekčních nemocí a cestovní medicíny LFP UK

Assistant/Assistant Professor of the DEPARTMENT OF  INFECTIOUS DISEASES AND TRAVEL MEDICINE FMP

nástup únor 2023 / start of employment in  February 2023

Požadavky:

 • vysokoškolské vzdělání v oboru všeobecné lékařství,
 • specializace na infekční nemoci
 • praxe ve výuce na vysoké škole výhodou,
 • předpoklady pro vědeckou a pedagogickou práci,
 • zkušenost s publikací vědeckých výsledků výhodou
 • výborná znalost českého jazyka (denní výuka v češtině), aktivní znalost anglického jazyka

Requirements:

 • a university degree in general medicine,
 • experience in teaching of university students advantage
 • prerequisites for scientific and pedagogical work,
 • experience in publishing an advantage,
 • excellent knowledge of the Czech language (daily use in teaching of Czech students)/ active knowledge of English   

 

K přihlášce je nutné přiložit /The application must be enclosed with:

 • doklady o vzdělání/ Diplomas (or its authorization),
 • profesní životopis/ Professional CV,
 • přehled publikační a přednáškové činnosti/ Overview of publishing and lecturing activities.

 

Přihlášky doložené výše uvedenými doklady se podávají do 30 dnů včetně od zveřejnění výběrového řízení na úřední desce fakulty  na Osobním a mzdovém oddělení děkanátu Lékařské fakulty v Plzni, Alej Svobody 76, 323 00 Plzeň v papírové podobě nebo naskenované podklady zašlete v elektronické podobě na adresu: personalista@lfp.cuni.cz , do předmětu uveďte: VR Infekce.

Applications accompanied by the above stated documents are submitted within 30 days, including the date of publication of the selection procedure on the official notice board of the Faculty at the Personal and Pay Department of the Dean’s Office of the Faculty of Medicine in Pilsen, Alej Svobody 76, 323 00 (printed form of documents) or send the scanned documents in electronic form to: personalista@lfp.cuni.cz, specify: VR Infekce.

Vaše údaje budou zpracovány pouze za účelem výběrového řízení a bude s nimi nakládáno v souladu s platnou legislativou.

Your data will be processed only for the purpose of the tender and will be handled in accordance with the applicable legislation.

 

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., děkan / the dean

Zobrazit podrobnosti

Výběrová řízení na prodej nemovitostí

Veřejné zakázky

Ostatní / Other

Usnesení ze zasedání AS

V této sekci aktuálně není žádný záznam.