Ústav jazyků

Hlavní činností ústavu je poskytování odborné jazykové přípravy budoucích lékařů. Vedle latinského jazyka, který je základem lékařských studií, se zaměřujeme na výuku angličtiny, která je jazykem světovým a zároveň linguou francou moderní medicíny. Zahraničním studentům zprostředkováváme naši mateřštinu, kterou potřebují nejen v běžném životě v naší zemi, ale také při komunikaci s pacienty. Nabízíme rovněž studium němčiny a francouzštiny.

Aktuálně

Naši zahraniční studenti přivezli dvě medaile z mezinárodní soutěže prezentací v českém jazyce. 3. místo obsadila Karina Sokolova s prezentací Komplexní péče o dutinu ústní, 1. místo získal Ramazan Mustafaiev za prezentaci Flashcards jakožto efektivní studijní metoda. Gratulujeme!


Informace pro studenty

Povinné předměty 1. ročník – Všeobecné lékařství

Odborná terminologie – angličtina (povinně volitelný)
Odborná terminologie – němčina (povinně volitelný)
Odborná terminologie – čeština (pro cizince)
Odborná terminologie – latina

Volitelné předměty – Všeobecné lékařství

Komunikační dovednosti v anglickém jazyce pro budoucí lékaře (3. ročník, LS)
Práce s odbornou lékařskou literaturou v němčině (3. ročník, LS)
Práce s odbornou lékařskou literaturou ve francouzštině (3. ročník, LS)
Němčina pro klinickou praxi (3. nebo 4. ročník, ZS)
Francouzština pro klinickou praxi (3. nebo 4. ročník, ZS)
Angličtina pro klinickou praxi (4. ročník, ZS)

Povinné předměty 1. ročník – Zubní lékařství

Odborná terminologie – angličtina
Odborná terminologie – čeština (pro cizince)
Odborná terminologie – latina

Volitelné předměty – Zubní lékařství

Němčina pro zubní lékaře (2. nebo 3. ročník)


Lidé na ústavu

Alena Holá, Mgr. – vedoucí ústavu

Alena Holá, Mgr.
vedoucí ústavu
anglický jazyk

telefon: 377 593 521
e-mail: alena.hola@lfp.cuni.cz

kancelář: U5.39

Studijní materiály:
English for Medical Students. Holá A., Kopřivová T., Praha 2023
Medical English 2. Medicine and Health Care. Holá A., Praha 2017
Medical English 1. Anatomy of the Human Body. Holá A., Kopřivová T., Praha 2016
Medical English. Černá M., Holá A., Kopřivová, T., Plzeň 2008
Lékařská angličtina: poslechové materiály. Holá A., Kopřivová T., 2020, online – Moodle
Lékařská angličtina: audiovizuální kurz. Holá A., Kopřivová T., 2019, online – Moodle
Medicína a farmacie v osmi jazycích. Kolektiv autorů, 2015, online – Mefanet
English Grammar in Medical Context I a II. Holá A., Kopřivová T., 2014, online – Moodle: část 1, část 2
How to Prepare a Successful  Power-point Presentation Step by Step. Holá A., Kopřivová T., Kulhánková K., 2013, online – Moodle

Eva Formánková, PhDr. – německý jazyk

Eva Formánková, PhDr.
německý jazyk

telefon: 377 593 523
e-mail: eva.formankova@lfp.cuni.cz

kancelář: U5.37

Studijní materiály:
Studijní slovník německo-český, česko-německý. Kolektiv autorů, Plzeň 2006 
Moderní gramatika němčiny (výklad, cvičení, klíč).  Berglová E., Formánková E., Mašek M., Plzeň 2002
Němčina pro zdravotnické profese.  Formánková E., Kahounová E, Megger N., Plzeň 2014
Němčina pro zdravotní sestry a porodní asistentky. Plzeň 2014
Vybrané německé texty a cvičení pro studující stomatologie. 2020, online – Mefanet
Medicína a farmacie v osmi jazycích. Kolektiv autorů, 2015, online – Mefanet
Němčina. Kurz 1 – Soubor tréninkových cvičení z němčiny. 2014, online – Moodle
Němčina. Kurz 2 – Soubor tréninkových cvičení z němčiny. 2014, online – Moodle

Lenka Jindrová, Mgr. – latinský jazyk

Lenka Jindrová, Mgr.
latinský jazyk

telefon: 377 593 527
e-mail: lenka.jindrova@lfp.cuni.cz

kancelář: U5.35

Irena Kašparová, Mgr. – latinský jazyk

Irena Kašparová, Mgr.
latinský jazyk

telefon: 377 593 526
e-mail: irena.kasparova@lfp.cuni.cz

kancelář: U5.36

Studijní materiály:
Latinská terminologie pro zubní lékařství. Plašilová J., Kašparová I. Praha 2022

Tamara Kopřivová, PhDr. – anglický jazyk, čeština pro cizince

Tamara Kopřivová, PhDr.
anglický jazyk, čeština pro cizince

telefon: 377 593 524
e-mail: tamara.koprivova@lfp.cuni.cz

kancelář: U5.37

Studijní materiály:
English for Medical Students. Holá A., Kopřivová T., Praha 2023
Medical English 1. Anatomy of the Human Body. Holá A., Kopřivová T., Praha 2016
Medical English. Černá M., Holá A., Kopřivová, T., Plzeň 2008
Lékařská angličtina: poslechové materiály. Holá A., Kopřivová T., 2020, online – Moodle
Lékařská angličtina: audiovizuální kurz. Holá A., Kopřivová T., 2019, online – Moodle
Medicína a farmacie v osmi jazycích. Kolektiv autorů, 2015, online – Mefanet
English Grammar in Medical Context I a II. Holá A., Kopřivová T., 2014, online – Moodle: část 1, část 2
How to Prepare a Successful Power-point Presentation Step by Step. Holá A., Kopřivová T., Kulhánková K., 2013, online – Moodle

Katja Kulhánková – anglický jazyk

Katja Kulhánková
anglický jazyk

telefon: 377593 528
e-mail: katja.kulhankova@lfp.cuni.cz

kancelář: U5.37

Studijní materiály:
English for Dental Students. 2019, online – Moodle
Course for Dental Medicine: additional exercises. 2019, online – Mefanet
English for Use in Stomatology. 2015, online – Mefanet
Medicína a farmacie v osmi jazycích. Kolektiv autorů, 2015, online – Mefanet
How to Prepare a Successful  Power-point Presentation Step by Step. Holá A., Kopřivová T., Kulhánková K., 2013, online – Moodle

Dita Macháčková, Mgr. – čeština pro cizince

Dita Macháčková, Mgr.
čeština pro cizince

telefon: 377 593 529
e-mail: dita.machakova@lfp.cuni.cz

kancelář: U5.36

Studijní materiály:
Český jazyk.  2015, online – Moodle
Čeština pro lékaře. 2016, online – Moodle
Čeština pro lékaře 2. 2017, online – Moodle
Čeština pro stomatology. 2014, online – Moodle
Efektivní prezentace. 2013, online – Moodle

Miroslav Mašek – německý jazyk

Miroslav Mašek
německý jazyk

telefon: 377 593 522
e-mail: miroslav.masek@lfp.cuni.cz

kancelář: U5.35

Studijní materiály:

Studijní slovník německo-český, česko-německý. Kolektiv autorů, Plzeň 2006 
Moderní gramatika němčiny (výklad, cvičení, klíč).  Berglová E., Formánková E., Mašek M., Plzeň 2002

Jiřina Plašilová, PhDr. – latinský jazyk

Jiřina Plašilová, PhDr.
latinský jazyk

telefon: 377 593 525
e-mail: jirina.plasilova@lfp.cuni.cz

kancelář: U5.36

Studijní materiály:
Základy latinské lékařské terminologie. Praha 2023
Latinská terminologie pro zubní lékařství. Plašilová J., Kašparová I. Praha 2022
Základy latinské terminologie pro bakalářské zdravotnické obory. Plašilová J., Kott O., Velichová A., Plzeň 2021
Latina – klinické názvosloví pro všeobecné lékařství. 2021, online – Moodle
Latina – klinické názvosloví pro zubní lékařství. 2021, online – Moodle
Cvičení z latinské lékařské terminologie s klíčem. 2020, online – Moodle
Medicína a farmacie v osmi jazycích. Kolektiv autorů, 2015, online – Mefanet

Hana Potměšilová, PhDr. – francouzský jazyk

Hana Potměšilová, PhDr.
francouzský jazyk

telefon: 377 593 529
e-mail: hana.potmesilova@lfp.cuni.cz

kancelář: U5.36

Studijní materiály:
Médecins de demain. 2019, online – Mefanet
Medicína a farmacie v osmi jazycích. Kolektiv autorů, 2015, online – Mefanet
Lire et commenter. 2014, online – Mefanet

Petra Kohoutová, Mgr. – čeština pro cizince

Petra Kohoutová, Mgr.
čeština pro cizince

telefon: 377 593 522
e-mail: petra.kohoutova@lfp.cuni.cz

kancelář: U5.35

Romana Kodýtková, Mgr. Bc. – čeština pro cizince

Romana Kodýtková, Mgr. Bc.
čeština pro cizince

telefon: 723 682 468
e-mail: romca.kodytkova@seznam.cz

kancelář: U5.35