Obsah stránky

Ústav patologické fyziologie

Ústav se věnuje pregraduální i postgraduální výuce studentů a vědecké činnosti. Pregraduální výuka patologické fyziologie v českém i anglickém jazyce se týká studentů 2. a 3. ročníku všeobecného lékařství a 3. ročníku zubního lékařství. Pro motivované studenty nabízí pracoviště volitelné předměty a možnost účasti na výzkumných projektech a prezentaci výsledků na studentských konferencích.

Patologická fyziologie I (2023)

Předmět Patologická fyziologie I probíhá v letním semestru a je určen pro studenty 2. ročníku všeobecného lékařství.

Sylabus

Cíle předmětu

Přednášky

Praktika

Vstupní požadavky
Student musí být na praktická cvičení nebo semináře řádně teoreticky připraven a musí se předem seznámit s návodem příslušné praktické úlohy (viz studijní literatura). Studenti, kteří se nedostaví na výuku včas, nebudou na praktická cvičení vpuštěni.

Nezbytným předpokladem jsou znalosti z oborů, na něž předmět patologická fyziologie navazuje, tj. anatomie, histologie, embryologie, biologie, genetiky, chemie a biochemie, biofyziky, fyziologie a mikrobiologie.

Zápočet

Podmínky zápočtu z předmětu patologická fyziologie I:

1. Aktivní účast na praktických cvičeních – povoleny jsou 2 absence za semestr.
Student musí být na praktická cvičení nebo semináře řádně teoreticky připraven a musí se předem seznámit s návodem příslušné praktické úlohy (viz studijní literatura). Studenti, kteří se nedostaví na výuku včas, nebudou na praktická cvičení vpuštěni.

2. Odevzdání řádně vypracovaných protokolů ze všech praktických cvičení vyučujícímu, který posoudí jejich správnost a uzná je jako splněné, nebo je vrátí k přepracování

Poznámka:
Na předmět patologická fyziologie I navazuje předmět patologická fyziologie II zakončený zápočtem a zkouškou.

Studijní materiály

Studijní materiály – textové dokumenty, prezentace a komentované prezentace jsou dostupné na portálu MOODLE v kurzu Patologická fyziologie I, II. Do kurzu je možné přihlásit se prostřednictvím účtu CAS.

Doporučená literatura

Povinná studijní literatura:
Sobotka a kol.: Patologická fyziologie – Praktikum. 4., upravené vydání, Karolinum, 2012
Nečas a kol.: Obecná patologická fyziologie. Karolinum, 2004 nebo pozdější vydání
Nečas a kol.: Patologická fyziologie orgánových systémů I, II. Karolinum, 2003 nebo pozdější vydání
Rokyta a kol.: Fyziologie a patologická fyziologie pro klinickou praxi. Grada, 2015
Studijní materiály Ústavu patofyziologie zveřejněné na výukových portálech LF UK v Plzni, na webových stánkách ústavu nebo předané studentům v tištěné či elektronické podobě.

Doporučená studijní literatura:
Fölsch, Kochsiek, Schmidt: Patologická fyziologie. Avicenum, 2003
Hulín a kol.: Patofyziológia. SAP, 2008
Silbernagl a Lang: Atlas patofyziologie člověka. Grada, 2012

Patologická fyziologie II (2023)

Navazující předmět Patologická fyziologie II probíhá v zimním semestru a je určen pro studenty 3. ročníku všeobecného lékařství.

Sylabus

Cíle předmětu

Přednášky

Praktika

Vstupní požadavky
Student musí být na praktická cvičení nebo semináře řádně teoreticky připraven a musí se předem seznámit s návodem příslušné praktické úlohy (viz studijní literatura). Studenti, kteří se nedostaví na výuku včas, nebudou na praktická cvičení vpuštěni.

Nezbytným předpokladem jsou znalosti z oborů, na něž předmět patologická fyziologie navazuje, tj. anatomie, histologie, embryologie, biologie, genetiky, chemie a biochemie, biofyziky, fyziologie, mikrobiologie a patologické fyziologie I.

Zápočet

Podmínky zápočtu z předmětu patologická fyziologie II:

  1. Aktivní účast na praktických cvičeních – povoleny jsou 2 absence za semestr.

Student musí být na praktická cvičení nebo semináře řádně teoreticky připraven a musí se předem seznámit s návodem příslušné praktické úlohy (viz studijní literatura). Nezbytným předpokladem jsou znalosti z oborů, na něž předmět patologická fyziologie navazuje, tj. anatomie, histologie, embryologie, biologie, genetiky, chemie a biochemie, biofyziky, fyziologie a mikrobiologie.

Studenti, kteří se nedostaví na výuku včas, nebudou na praktická cvičení vpuštěni.

  1. Odevzdání řádně vypracovaných protokolů ze všech praktických cvičení vyučujícímu, který posoudí jejich správnost a uzná je jako splněné, nebo je vrátí k přepracování.

Studentům s individuálním studijním plánem, kteří mají předmět patologická fyziologie II zapsaný opakovaně, budou podmínky k získání zápočtu stanoveny individuálně v závislosti na absolvování výuky v předchozím roce. Tyto podmínky nebudou nad rámec výše uvedených obecných podmínek. Tito studenti jsou povinni požádat vyučujícího dané skupiny (viz rozvrh v sekci Praktická cvičení tohoto webu) o stanovení podmínek zápočtu na začátku semestru.

Studijní materiály

Studijní materiály – textové dokumenty, prezentace a komentované prezentace jsou dostupné na portálu MOODLE v kurzu Patologická fyziologie I, II. Do kurzu je možné přihlásit se prostřednictvím účtu CAS.

Doporučená literatura

Povinná studijní literatura:
Sobotka a kol.: Patologická fyziologie – Praktikum. 4., upravené vydání, Karolinum, 2012
Nečas a kol.: Obecná patologická fyziologie. Karolinum, 2004 nebo pozdější vydání
Nečas a kol.: Patologická fyziologie orgánových systémů I, II. Karolinum, 2003 nebo pozdější vydání
Rokyta a kol.: Fyziologie a patologická fyziologie pro klinickou praxi. Grada, 2015
Studijní materiály Ústavu patofyziologie zveřejněné na výukových portálech LF UK v Plzni, na webových stánkách ústavu nebo předané studentům v tištěné či elektronické podobě.

Doporučená studijní literatura:
Fölsch, Kochsiek, Schmidt: Patologická fyziologie. Avicenum, 2003
Hulín a kol.: Patofyziológia. SAP, 2008
Silbernagl a Lang: Atlas patofyziologie člověka. Grada, 2012

Patologická fyziologie I (2024)

Předmět Patologická fyziologie I probíhá v letním semestru a je určen pro studenty 2. ročníku všeobecného lékařství.

Sylabus

Cíle předmětu

Přednášky

Praktika

Vstupní požadavky

Student musí být na praktická cvičení nebo semináře řádně teoreticky připraven a musí se předem seznámit s návodem příslušné praktické úlohy (viz studijní literatura). Studenti, kteří se nedostaví na výuku včas, nebudou na praktická cvičení vpuštěni.

Nezbytným předpokladem jsou znalosti z oborů, na něž předmět patologická fyziologie navazuje, tj. anatomie, histologie, embryologie, biologie, genetiky, chemie a biochemie, biofyziky, fyziologie a mikrobiologie.

Zápočet

Podmínky zápočtu z předmětu patologická fyziologie I:

1. Aktivní účast na praktických cvičeních – povoleny jsou 2 absence za semestr.
Student musí být na praktická cvičení nebo semináře řádně teoreticky připraven a musí se předem seznámit s návodem příslušné praktické úlohy (viz studijní literatura). Nezbytným předpokladem jsou znalosti z oborů, na něž předmět patologická fyziologie I navazuje, tj. anatomie, histologie, embryologie, biologie, genetiky, chemie a biochemie, biofyziky, fyziologie a mikrobiologie.
Studenti, kteří se nedostaví na výuku včas, nebudou na praktická cvičení vpuštěni.

2. Odevzdání řádně vypracovaných protokolů ze všech praktických cvičení vyučujícímu, který posoudí jejich správnost a uzná je jako splněné, nebo je vrátí k přepracování.

Poznámka:
Na předmět patologická fyziologie I navazuje předmět patologická fyziologie II zakončený zápočtem a zkouškou.

Studijní materiály

Studijní materiály – textové dokumenty, prezentace a komentované prezentace jsou dostupné na portálu MOODLE v kurzu Patologická fyziologie I, II. Do kurzu je možné přihlásit se prostřednictvím účtu CAS.

Doporučená literatura

Povinná studijní literatura:
Sobotka a kol.: Patologická fyziologie – Praktikum. 4., upravené vydání, Karolinum, 2012
Nečas a kol.: Obecná patologická fyziologie. Karolinum, 2004 nebo pozdější vydání
Nečas a kol.: Patologická fyziologie orgánových systémů I, II. Karolinum, 2003 nebo pozdější vydání
Rokyta a kol.: Fyziologie a patologická fyziologie pro klinickou praxi. Grada, 2015
Studijní materiály Ústavu patofyziologie zveřejněné na výukových portálech LF UK v Plzni, na webových stánkách ústavu nebo předané studentům v tištěné či elektronické podobě.

Doporučená studijní literatura:
Fölsch, Kochsiek, Schmidt: Patologická fyziologie. Avicenum, 2003
Hulín a kol.: Patofyziológia. SAP, 2008
Silbernagl a Lang: Atlas patofyziologie člověka. Grada, 2012

Patologická fyziologie II (2024)

Navazující předmět Patologická fyziologie II probíhá v zimním semestru a je určen pro studenty 3. ročníku všeobecného lékařství.

Sylabus

Cíle předmětu

Přednášky

Praktika

Vstupní požadavky

Student musí být na praktická cvičení nebo semináře řádně teoreticky připraven a musí se předem seznámit s návodem příslušné praktické úlohy (viz studijní literatura). Studenti, kteří se nedostaví na výuku včas, nebudou na praktická cvičení vpuštěni.

Nezbytným předpokladem jsou znalosti z oborů, na něž předmět patologická fyziologie II navazuje, tj. anatomie, histologie, embryologie, biologie, genetiky, chemie a biochemie, biofyziky, fyziologie, mikrobiologie a patologické fyziologie I.

Zápočet

Podmínky zápočtu z předmětu patologická fyziologie II:

1. Aktivní účast na praktických cvičeních – povoleny jsou 2 absence za semestr.
Student musí být na praktická cvičení nebo semináře řádně teoreticky připraven a musí se předem seznámit s návodem příslušné praktické úlohy (viz studijní literatura). Nezbytným předpokladem jsou znalosti z oborů, na něž předmět patologická fyziologie II navazuje, tj. z patologické fyziologie I, anatomie, histologie, embryologie, biologie, genetiky, chemie a biochemie, biofyziky, fyziologie a mikrobiologie.
Studenti, kteří se nedostaví na výuku včas, nebudou na praktická cvičení vpuštěni.

2. Odevzdání řádně vypracovaných protokolů ze všech praktických cvičení vyučujícímu, který posoudí jejich správnost a uzná je jako splněné, nebo je vrátí k přepracování.

Studijní materiály

Studijní materiály – textové dokumenty, prezentace a komentované prezentace jsou dostupné na portálu MOODLE v kurzu Patologická fyziologie I, II. Do kurzu je možné přihlásit se prostřednictvím účtu CAS.

Doporučená literatura

Povinná studijní literatura:

Sobotka a kol.: Patologická fyziologie – Praktikum. 4., upravené vydání, Karolinum, 2012

Nečas a kol.: Obecná patologická fyziologie. Karolinum, 2004 nebo pozdější vydání

Nečas a kol.: Patologická fyziologie orgánových systémů I, II. Karolinum, 2003 nebo pozdější vydání

Rokyta a kol.: Fyziologie a patologická fyziologie pro klinickou praxi. Grada, 2015

Studijní materiály Ústavu patofyziologie zveřejněné na výukových portálech LF UK v Plzni, na webových stánkách ústavu nebo předané studentům v tištěné či elektronické podobě.

Doporučená studijní literatura:

Fölsch, Kochsiek, Schmidt: Patologická fyziologie. Avicenum, 2003

Hulín a kol.: Patofyziológia. SAP, 2008

Silbernagl a Lang: Atlas patofyziologie člověka. Grada, 2012

Zubní lékařství

Sylabus

Přednášky

Praktická cvičení

Vstupní požadavky

Student musí být na praktická cvičení nebo semináře řádně teoreticky připraven a musí se předem seznámit s návodem příslušné praktické úlohy (webové stránky ústavu: http://www.lfp.cuni.cz/patofyziologie, skripta Sobotka a kol. Patologická fyziologie – Praktikum). Studenti, kteří se nedostaví na výuku včas, nebudou na praktická cvičení vpuštěni se sankcí absence.

Nezbytným předpokladem jsou znalosti z oborů, na něž předmět patologická fyziologie navazuje, tj. anatomie, histologie, embryologie, biologie, genetiky, chemie a biochemie, biofyziky, fyziologie a mikrobiologie.

Zápočet

Podmínky získání zápočtu:

1. Aktivní účast na praktických cvičeních – povolena je 1 absence.
Student musí být na praktická cvičení nebo semináře řádně teoreticky připraven a musí se předem seznámit s návodem příslušné praktické úlohy (viz studijní literatura). Studenti, kteří se nedostaví na výuku včas, nebudou na praktická cvičení vpuštěni.

2. Odevzdání řádně vypracovaných protokolů ze všech praktických cvičení vyučujícímu, který posoudí jejich správnost a uzná je jako splněné, nebo je vrátí k přepracování.

Zkouška

Student se musí na zkoušku přihlásit v termínu prostřednictvím SIS (jiný způsob přihlášení nebude akceptován). Přihlášení je nutné jak na řádný termín, tak na případný 1. a 2. opravný termín. Podmínkou pro přihlášení ke zkoušce je získání zápočtu (není-li u konkrétního zkouškového termínu uvedeno jinak).

Zkouška sestává z praktické zkoušky a ústní zkoušky. Požadované znalosti vycházejí ze zkouškových otázek a sylabu předmětu.

Praktická zkouška sestává z otázky z praktických cvičení. Nesložení praktické zkoušky znamená klasifikaci celé zkoušky stupněm „neprospěl/a“.

Ústní zkouška sestává z 3 otázek vycházejících ze sylabu oboru. K úspěšnému složení zkoušky je třeba prokázat dostatečné znalosti v každé z těchto 3 otázek.

Výsledná klasifikace zohledňuje nejen výkon studenta při ústní zkoušce, ale i známku z praktické zkoušky.

Praktická a ústní zkouška tvoří jeden celek a nelze je rozložit do dvou zkouškových termínů. V případě klasifikace kterékoliv části zkoušky „neprospěl/a“ skládá student v 1., případně 2. opravném termínu znovu jak praktickou, tak ústní zkoušku.

Zkouška probíhá standardně prezenční formou. V případě distanční formy zkoušky (pokud okolnosti neumožňují prezenční zkoušku a v souladu s pravidly platnými v době konání zkoušky) proběhne zkoušení formou pohovoru prostřednictvím Zoom, MS Teams nebo obdobného nástroje. Je proto třeba, aby student byl vybaven internetovým připojením, počítačem s kamerou a mikrofonem. V případě distančního zkoušení zadává otázky zkoušející, zkouška bude zahájena bezprostředně po zadání otázek a student nebude mít čas na přípravu.

Studijní materiály

Studijní materiály – textové dokumenty, prezentace a komentované prezentace jsou dostupné na portálu MOODLE v kurzu Patofyziologie – zubní a také v kurzu určeném primárně pro studenty všeobecného lékařství Patologická fyziologie I, II. Do kurzu je možné přihlásit se prostřednictvím účtu CAS.

Doporučená literatura

Povinná:
Sobotka a kol.: Patologická fyziologie – Praktikum. 4. vydání, Karolinum, 2012

Nečas a kol.: Obecná patologická fyziologie. Karolinum, 2004 a pozdější vydání

Nečas a kol.: Patologická fyziologie orgánových systémů I, II. Karolinum, 2003 a pozdější vydání

Rokyta a kol.: Fyziologie a patologická fyziologie pro klinickou praxi. Grada, 2015

Studijní materiály Ústavu patofyziologie zveřejněné na výukových portálech LF UK v Plzni, na webových stánkách ústavu nebo předané studentům v tištěné či elektronické podobě.

Doporučená:
Fölsch, Kochsiek, Schmidt: Patologická fyziologie. Avicenum, 2003

Hulín a kol.: Patofyziológia. SAP, 2000, 2003, 2008

Silbernagl a Lang: Atlas patofyziologie člověka. Grada, 2012

Rokyta, Kršiak, Kozák a kol.: Bolest. Tigis, 2006

Volitelné předměty

Úvod do biomedicíny

Úvod do biomedicíny – EVP09002

3. ročník všeobecného lékařství

Anotace:

Cílem seminářů je ukázat lékařství jako vědeckou disciplínu s důrazem na principy medicíny založené na důkazech. Metody a nástroje biomedicínského výzkumu, modely fyziologických a patologických procesů, zásady experimentální práce. Etika vědecké práce. Vědecká hypotéza. Kritický přístup k odborným informacím. Rozbor odborného textu. Principy vybraných experimentálních, speciálních vyšetřovacích a terapeutických metod a biotechnologických postupů (buněčné a tkáňové kultury, neurotransplantace, genové modifikace, funkčně- morfologická analýza tkání, funkční testy a další). Ukázka laboratorních přístrojů. Aktuální a kontroverzní medicínská témata. Novinky v patofyziologii a biomedicíně.

Studijní literatura:

Výukové materiály připravené vyučujícími, odborné časopisy

Podmínky k zápočtu

Nejméně 75% aktivní účast na seminářích

Další

  • Mozek – mechanismy a patofyziologie jeho vyšších funkcí
  • Spánek ve zdraví a nemoci

Věda a výzkum

Několik roků po vzniku fakulty v r. 1945, byly aktivity pracovníků ústavu věnovány téměř výhradně výuce. Od počátku 50. let pak byly zahájeny výzkumné aktivity věnované vyšší nervové činnosti a tím byla zahájena i budoucí vědecká profilace pracoviště zaměřená na experimentální výzkum nervového systému. Od poloviny 90. let minulého století je výzkum zaměřen na patofyziologii mozečku.

V současnosti ústředním bodem výzkumného zaměření ústavu nadále zůstává problematika mozečkových degenerací. Za využití několika myších modelů a více experimentálních přístupů (behaviorálními, elektrofyziologickými, histologickými, histo- a imunohistochemickými metodami) se studují nejen patogenetické mechanismy těchto stavů v různých podmínkách (stresové faktory, obohacené prostředí), ale je zde i snaha hledat možnosti jejich ovlivnění např. neurofarmaky, růstovými faktory a neurotransplantacemi. V rámci tohoto výzkumu probíhá dlouholetá spolupráce s řadou tuzemských i zahraničních pracovišť. V posledních letech je výzkumná činnost pracoviště nedílně spojena s vědeckými aktivitami Biomedicínského centra fakulty.


Kontakty

Ústav patologické fyziologie
Lékařská fakulta UK v Plzni
alej Svobody 1655/76, budova U2
32300 Plzeň
tel: + 420 377 593 360
fax: +420 377 593 369
e-mail: andrea.korandova@lfp.cuni.cz