U3V

Garant celoživotního vzdělávání seniorůlogo U3V

Lékařská fakulta UK v Plzni, Ústav sociálního a posudkového lékařství, alej Svobody 76, 323 00 Plzeň

doc. MUDr. Libuše Čeledová, Ph.D., vedoucí ústavu
e-mail: Libuse.Celedova@lfp.cuni.cz
tel. 377 593 541

Vanda Stříbrná, sekretariát
e-mail: vanda.stribrna@lfp.cuni.cz
tel. 377 593 540

 

Ohlédnutí za 35 lety U3V na LFP

Zde si můžete stáhnout prezentaci, která mapuje historii Celoživotního vzdělávání seniorů na LF UK v Plzni.