Studentské průkazy

Studentům UK jsou vydávány studentské průkazy ve formě bezkontaktních čipových karet. Průkazy jsou vydávány všem studentům prezenční nebo kombinované formy studia, včetně doktorských studijních programů, bez věkového omezení. Na průkazech je natištěno osobní (nikoli rodné) číslo studenta a jedinečné identifikační číslo průkazu ve formě čárového kódu. Na zadní straně průkazů je podpisové pole. Bližší informace a vzhledy průkazů najdete na www.cuni.cz/prukazy.

Student UK má nárok pouze na jeden průkaz studenta UK (bez ohledu na to, do kolika studií na UK je zapsán).
Tento průkaz si student musí vyzvednout osobně na studijním oddělení LFP
.

Typy průkazů

Jsou dva typy průkazů, z nichž si můžete vybrat:

  • průkaz studenta UK kombinovaný s mezinárodním průkazem ISIC (dále jen „UK-ISIC") určený pro studenty prezenční formy studia,
  • průkaz studenta UK kombinovaný s průkazem ALIVE (dále jen „UK-ALIVE") určený pro studenty kombinované nebo distanční formy studia
  • standardní průkaz studenta UK.

Cena průkazu a jeho platnost

Vydání standardního průkazu studenta UK je bezplatné, za průkaz s licencí ISIC / ALIVE, opravňující k celé řadě slev a výhod v ČR i v zahraničí, zaplatíte poplatek 230,-Kč (standardní cena karty ISIC vydávané mimo UK je 350,- Kč). V případě ztráty či poškození je vydání druhého průkazu zpoplatněno.

Průkaz s licencí ISIC / ALIVE, vydaný studentům zapsaným do studia v příslušném akademickém roce, platí od 1.9. do 31.12. násedujícího roku. Od září si můžete platnost průkazu UK-ISIC / UK-ALIVE prodloužit na další rok. Prodloužení platnosti průkazu UK-ISIC / UK-ALIVE provádějí výdejní centra průkazů UK (v Plzni studijní oddělení LFP) nalepením holografické přelepky na zadní stranu průkazu. Při prodloužení zaplatíte stejný zvýhodněný poplatek jako při vydání průkazu, tedy 230,-Kč. Vzhledem k mimořádně výhodným podmínkám spojeným s možností získání licence ISIC / ALIVE jako součásti průkazu studenta UK nemají studenti UK možnost pořídit si ani prodloužit průkaz ISIC / ALIVE jinde než ve výdejních centrech UK.

Průkaz UK-ISIC / UK-ALIVE bez prodloužené licence ISIC lze však nadále používat jako platný standardní průkaz studenta UK.

Použití průkazů

Průkaz studenta UK slouží k identifikaci na fakultních pracovištích, k přístupu do budov LF a k vybraným službám, pro vstup a výpůjčky v knihovnách UK, vstup do počítačových laboratořích UK, apod. V menzách UK slouží pro platby a objednávání jídel.

Průkaz obsahuje také osobní číslo studenta, které je nezbytné pro identifikaci studenta v některých programech.

Výdej průkazů

Průkazy se vydávají na studijním oddělení LFP v úředních hodinách, tj. pondělí 8,30-11,30, úterý 8,30-11,30 a 12,30-14,30, čtvrtek 8,30-11,30 a 12,30-14,30, Středa a Pátek: zavřeno.

Studentské průkazy se zhotovují na zápisech do prvního ročníku, student je vyfotografován na místě.

Všechny studentské průkazy si můžete vyzvednout na studijním oddělení jen osobně!

Spolu s průkazem studenta obdržíte zdarma speciální pouzdro, do něhož vložíte průkaz.

Je důležité si uvědomit:

  • První vydání standardního průkazu studenta UK je bezplatné.
  • První vydání průkazu studenta UK s licencí ISIC / ALIVE je zpoplatněno náhradou režijních nákladů ve výši 230,- Kč.
  • Opakované vydání průkazu s licencí ISIC je zpoplatněno částkou 330,- Kč, standardní karta částkou 100,- Kč.
  • Všechny studentské průkazy obsahují bezkontaktní identifikátor a je tedy třeba s nimi zacházet obezřetně - především žádné mechanické namáhání, aby se nepoškodily.
  • Prodloužení platnosti licence ISIC (vyznačované na zadní straně průkazu holografickou přelepkou) se provádí vždy na začátku nového akademického roku na studijním oddělení a je zpoplatněno částkou 230,-Kč.
  • Průkaz s licencí ISIC slouží jako mezinárodní identifikační studentský průkaz. Informace o slevách, které můžete získat jako držitelé průkazu s licencí ISIC, jsou uvedeny na www.isic.cz.
  • Podrobnější informace o studentských průkazech naleznete na stránkách www.cuni.cz/prukazy.

Na základě Opatřeni rektora č. 30/2019 zpracoval Ústav výpočetní techniky UK a SIT LFUK Plzeň.

Provozuje Centrum informačních technologií
(C) 2010 Lékařská fakulta UK v Plzni