Zaměstnanecké uživatelské účty CAS UK

Uživatelské účty Centrální autentizační služby UK (CAS) jsou produktem sjednocení informačních systémů Univerzity Karlovy tak, aby zaměstnanci a studenti měli univerzální přístup ke všem informačním systémům UK i LF v Plzni s jediným uživatelským účtem. Tyto účty jsou nyní pod správou Centrální autentizační služby UK (CAS) a pro zaměstnance a studenty LF v Plzni jsou automaticky zřizovány.

Univerzální přístup s jediným uživatelským účtem prostřednictvím CAS

Výjimkou v univerzálním přístupu jsou přístupy části zaměstnanců LF k počítačům a k poště v uzavřené interní síti v objektech LF, pro které platí jiné uživatelské účty použitelné jen pro tento účel (doména LFUKPL).

Výjimka v univerzálním přístupu: uzavřená interní síť LF

Aby mohl zaměstnanec LF začít používat uživatelský účet CAS, nejrychlejší možností je nastavit si pro něj tzv. "neověřené heslo" na webu CAS, viz. https://ldap.cuni.cz a dále přes odkaz "Získat nové heslo, protože heslo nemám...". V následujících krocích bude vyzván ke vložení několika osobních údajů, mj. také čísla osoby. Číslo osoby lze kromě průkazu UK najít i na výplatní pásce LF - konkrétně vlevo nahoře pod nápisem "Lékařská fakulta v Plzni", tam je číslo, ze kterého je třeba zpředu odebrat číslici "14" (identifikátor fakulty) a zezadu dvě číslice za tečkou, zbyde 8 místné číslo, které je číslem osoby v systémech UK.
Takto nastavené heslo má však omezený rozsah platnosti (nelze jím např. nastavit přístup pro síť eduroam) a jeho platnost vyprší po půl roce.

Inicializace uživatelského účtu CAS - neověřené heslo

Další (a doporučenou) možností je žádost o vydání "počátečního ověřeného hesla" na sekretariátu Centra informačních technologií (CIT) v Pavlovově pavilonu, popř. u správce SIS na děkanátě LF. Heslo lze vydat jen osobně, po předložení platného průkazu zaměstnance LF (informace o výdeji průkazů zde). Vydané počáteční heslo je pak třeba aktivovat (změnit) do 5 dnů na webu CAS.
Ověřené heslo má roční platnost a navíc umožní přístup k dalším službám.
Při prvním přihlášení do CAS nezapomeňte také vyplnit svůj e-mail, na který bude systém zasílat upozornění o končící době platnosti hesla.

Ověřené heslo pro plný přístup

 

Po zkušenostech s chybami při nastavování hesla v CAS (ověřeného i neověřeného) upozorňujeme uživatele, aby při jeho volbě důsledně dodržovali současně zobrazená "Pravidla pro volbu nového hesla", která definují požadavky na různé druhy znaků v hesle a jeho minimální délku. Při nedodržení pravidel se nastavení hesla bez vysvětlení nezdaří!

Pozor při volbě hesla

Provozuje Centrum informačních technologií
(C) 2010 Lékařská fakulta UK v Plzni