Přehled akcí LF UK v Plzni

vyberte měsíc a rok konání:

Jak vést a interpretovat psychodynamický rozhovor

místo konání: posluchárna Interní kliniky, 1PP, FN – Lochotín
datum konání: 07.03.2019 15:00 - 17:00


- seznámení studentů i akademických pracovníků s vybranými psychoterapeutickými technikami

Interakce emocí lékaře a pacienta, jejich využití v psychodiagnostice. Vede MUDr. D. Holub, Ph.D.

(přednáška + workshop)

22. únor 2019 dvomi

Reprezentační ples LF

místo konání: Měšťanská beseda
datum konání: 08.03.2019


18. prosinec 2018 bur

Priority pacientů v závěru života

místo konání: Modrá posluchárna, UniMec
datum konání: 08.03.2019 11:30 - 13:10


Lékařská psychologie a etika – otevřené přednášky LS 2018/2019

Ph.Dr. Martin Loučka, Ph.D.: Priority pacientů v závěru života

22. únor 2019 dvomi

9. reprezentační ples Lékařské fakulty UK v Plzni

místo konání: Měšťanská beseda, Kopeckého sady 13
datum konání: 08.03.2019 20:00 - 02:00


S radostí oznamujeme, že od pondělí 17. 12. jsou v prodeji vstupenky na 9. reprezentační ples Lékařské fakulty UK v Plzni.

13. prosinec 2018 dvomi

Týden mozku

místo konání: Studijní a vědecké knihovně Plzeňského kraje, Vzdělávací centrum hlavní budovy SVK, Smetanovy sady 2
datum konání: 12.03.2019 16:00 - 19:00


Přednášející:

vědečtí pracovníci a pedagogové z Lékařské fakulty v Plzni Univerzity Karlovy

4. březen 2019 dvomi

40. Imunoanalytické dny

místo konání: hotel Primavera Plzeň
datum konání: 17.03.19(13:00) 19.03.19(12:00)


Pozvánka na 40. Imunoanalytivké dny.

7. březen 2019 hor

Večer Kliniky ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí

místo konání: přednáškový sál Šafránkova pavilonu, alej Svobody 31, Plzeň-Lochotín
datum konání: 20.03.2019 18:00 - 20:00


předsedá: prim. MUDr. J. Šebor

 1. Hořák P.:  Zkrat humeru jako následek novorozenecké sepse? /7 min/
 2. Pavelka T., Salášek M.: Subtrochanterické zlomeniny, problémy při léčení /7 min/
 3. Skala P., Zeman P.: Přínos artroMRI vyšetření u pacientů před plánovanou artroskopií kyčelního kloubu /7 min/
 4. Malotín T., Matějka J.: Diagnostika, terapie a komplikace luxace kolenního kloubu /7 min/
 5. Havel O.: Výsledky operační léčby poraněného vnitřního postranního vazu kolenního kloubu s augmentací pomocí pásky FiberTape © /7 min/
 6. Kasl J., Koudela K. jr.: Problematika implantace aloplastik kolenního kloubu /7 min/
 7. Vyskočil V., Dojčarová H., Toman M., Pavelka T.: Stav realizace Fracture Liaison service ve Fakultní nemocnici Plzeň /7 min/

20. únor 2019 dvomi

Pohled do mysli sebevražedného atentátníka

místo konání: Modrá posluchárna, UniMec
datum konání: 22.03.2019 11:30 - 13:10


Lékařská psychologie a etika – otevřené přednášky LS 2018/2019

doc. MUDr. Jan Vevera, Ph.D.: Pohled do mysli sebevražedného atentátníka

22. únor 2019 dvomi

Večer Onkologické a radioterapeutické kliniky

místo konání: přednáškový sál Šafránkova pavilonu, alej Svobody 31, Plzeň-Lochotín
datum konání: 27.03.2019 18:00 - 20:00


předsedá: prof. MUDr. V. Třeška, DrSc.

 1. Fínek J., Votavová M.:  Imunoterapie v léčbě solidních nádorů na ORAK  FN Plzeň /15 min/
 2. Vokurka S.: Můžeme předejít aftózní stomatitidě při léčbě s mTORi ? /15 min/
 3. Fiala O., Ostašov P., Hošek P., Šorejs O., Liška V., Šustr J., Šedivcová M., Fínek J.: Prediktivní význam lokalizace primárního nádoru u mCRC a její význam pro volbu cílené léčby v první linii /15 min/
 4. Vojtíšek R., Sukovská E., Kovářová P., Baxa J.: Aplikátor 2 aneb rakovina děložního čípku je pěkná k.... /15 min/

20. únor 2019 dvomi

Mše svatá za dárce těl

místo konání: Kostel Nanebevzetí Panny Marie ve Františkánské ulici v Plzni
datum konání: 27.03.2019 19:00 - 20:00


přijměte prosím pozvání na mši svatou za dárce těl, tedy za ty, kteří věnovali své tělo pro účely vědy, a za jejich rodiny a blízké.

Tato mše svatá bude sloužena plzeňským biskupem Tomášem Holubem ve středu 27. března od 19.00 v kostele Nanebevzetí Panny Marie ve Františkánské ulici v Plzni.

11. březen 2019 dvomi

Mezikrajský seminář pracovníků klinické biochemie a hematologie

místo konání: Šafránkův pavilon LF UK v Plzni
datum konání: 28.03.2019 09:00 - 16:00


Mezikrajský seminář pracovníků klinické biochemie a hematologie Plzeňského a Karlovarského kraje.

13. únor 2019 hor

Architektura a duševní zdraví

místo konání: posluchárna Interní kliniky, 1PP, FN – Lochotín
datum konání: 28.03.2019 16:00 - 17:00


Studentská škola psychoterapie a duševního zdraví
- seznámení studentů i akademických pracovníků s vybranými psychoterapeutickými technikami

Seminář se bude věnovat otázkám vlivu architektury na duševní zdraví člověka a tomu jak na nás působí prostor, ve kterém žijeme: Mgr. A. Fialková, doc. Lubomír Kostroň, Ing. arch. Filip Landa (šéfredaktor časopisu ERA 21) a  arch. Marek Sivák z plzeňského spolku "Pěstuj prostor".

22. únor 2019 dvomi

Rychlé odkazy

Výběrová řízení
Rozhodnutí děkana o výsledku výběrového řízení

ROZHODNUTÍ DĚKANA O VÝSLEDKU VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ     Dne 1. března 2019 se uskutečnilo [...]

20. březen 2019 1

Výběrová řízení
Výběrové řízení Asistent/Odborný asistent Neurologická klinika

      Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity Karlovy vypisuje výběrové řízení na [...]

18. březen 2019 1

Výběrová řízení
Rozhodnutí děkana o výsledku výběrového řízení - Ústav tělovýchovného lékařství

          ROZHODNUTÍ DĚKANA O VÝSLEDKU VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ   Dne 4. 3. 2019 se uskutečnilo [...]

18. březen 2019 1

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

WHOIS

Informační systém UK

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém