Přehled akcí LF UK v Plzni

vyberte měsíc a rok konání:

prof. MUDr. C. Höschl, DrSc., FRCPsych. - „Psychologické zdroje moci a etika“

místo konání: Modrá posluchárna, budova teoretických ústavů, alej Svobody 76
datum konání: 02.11.2018 11:45 - 13:45


Prof. MUDr. C. Höschl, DrSc., FRCPsych.  - „Psychologické zdroje moci a etika“

10. říjen 2018 dvomi

Večer Kliniky nemocí ušních, nosních a krčních

místo konání: přednáškový sál Šafránkova pavilonu, alej Svobody 31, Plzeň-Lochotín
datum konání: 07.11.2018 18:00 - 20:00


Večer přesunut z původního termínu 24.10.2018
předsedá: doc. MUDr. R. Říčařová, CSc.

22. říjen 2018 dvomi

Večer Dermatovenerologické kliniky a Oddělení plastické chirurgie

místo konání: přednáškový sál Šafránkova pavilonu, alej Svobody 31, Plzeň-Lochotín
datum konání: 14.11.2018 18:00 - 20:00


předsedá: prim. MUDr. J. Šebor

22. říjen 2018 dvomi

Celostátní konference Obezitologie a bariatrie 2018

místo konání: Parkhotel Plzeň
datum konání: 15.11.18(10:00) 17.11.18(12:00)


Pořádají Český nadační fond pro výzkum, prevenci a léčbu obezity ve spolupráci s Českou obezitologickou společností ČLS JEP, Společnou sekcí bariatrické a metabolické chirurgie ČOS a ČCHS ČLS JEP, s Traumatologicko-ortopedickou a Interní sekcí České asociace sester.

15. listopad 2018 dvomi

JUDr. J. Nováková „Práva pacientů a informovaný souhlas“

místo konání: Modrá posluchárna, budova teoretických ústavů, alej Svobody 76
datum konání: 16.11.2018 11:45 - 13:45


JUDr. J. Nováková „Práva pacientů a informovaný souhlas“

10. říjen 2018 dvomi

Zasedání akademické obce Lékařské fakulty v Plzni

místo konání: Modrá posluchárna UNIMEC
datum konání: 20.11.2018 15:30 - 17:00


Hlavním tématem zasedání bude příprava a z ní vyplývající povinnosti k akreditaci programu Všeobecného lékařství.

15. listopad 2018 dvomi

Večer Rehabilitačního oddělení FN

místo konání: přednáškový sál Šafránkova pavilonu, alej Svobody 31, Plzeň-Lochotín
datum konání: 21.11.2018 18:00 - 20:00


předsedá: MUDr. J. Novák, Ph.D.

22. říjen 2018 dvomi

Bioequivalent drugs: are they truly equivalent?

místo konání: Modrá posluchárna budovy UNIMEC
datum konání: 26.11.2018 15:00 - 16:00


Vážené kolegyně, vážení kolegové, vážení studenti, 

Ústav farmakologie a toxikologie LF v Plzni zve na přednášku hostujícího profesora.

Prof. Emil Miltchev GATCHEV bude mít přednášku z oblasti klinické farmakologie na téma: "Bioequivalent drugs: are they truly equivalent?". 

Přednáška se koná v pondělí 26.11. 2018 v Modré posluchárně budovy UNIMEC, od 15.00 - 16.00 hod. 

Prof. Gatchev - Head of the Department of Clinical Pharmacology and Therapeutics, Medical Faculty, Medical University of Sofia, Head of the Clinic of Clinical Pharmacology and Therapeutics, UMHAT “Tsaritsa Yoanna- ISUL,  National Consultant  in Clinical Pharmacology and Therapeutics , Ministry of Health, Sofia, Bulgaria.

16. listopad 2018 pemi

Volby do Akademického senátu Univerzity Karlovy

místo konání: Hala Šafránkova pavilonu a seminární místnost I.IK v 5.p., vchod B, FN Lochotín
datum konání: 27.11.18(10:00) 28.11.18(14:00)


Volby do Akademického senátu Univerzity Karlovy

1. listopad 2018 pemi

Cesta medicínou Bohdana Pomahače

místo konání: 2. LF UK, budova děkanátu (FN Motol), Velká posluchárna
datum konání: 28.11.2018 16:00 - 18:00


Slavnostní setkání světoznámého českého plastického chirurga se studenty.

https://www.facebook.com/events/2165580440363593/?ti=icl

4. říjen 2018 dvomi

Večer Kliniky zobrazovacích metod

místo konání: přednáškový sál Šafránkova pavilonu, alej Svobody 31, Plzeň-Lochotín
datum konání: 28.11.2018 18:00 - 20:00


předsedá: doc. MUDr. T. Skalický, Ph.D.

22. říjen 2018 dvomi

XI. kongres České lékařské akademie

místo konání: Společenský dům, Reitenbergova 95/4, Mariánské Lázně
datum konání: 29.11.18(15:00) 01.12.18(12:00)


Téma: Krev blahodárná i nebezpečná. Jedná se o multidisciplinární kongres, na kterém vystoupí přední čeští lékaři.

Odborný program naleznete v příloze, odkaz na přihlášku naleznete na: http://xi-kongres.medical-academy.cz/

 

 

 

25. říjen 2018 dvomi

Mgr. D. Chmelařová – „Vývojová psychologie“

místo konání: Modrá posluchárna, budova teoretických ústavů, alej Svobody 76
datum konání: 30.11.2018 11:45 - 13:45


Mgr. Dana Chmelařová pracuje jako klinický psycholog ve FN Plzeň od roku 1990. Nejprve působila na Neurologické klinice,  v letech 2008-2010 na Neonatologickém oddělení a v Centru vývojové péče (v tomto období také spoluorganizovala kurzy přípravy k porodu, kde přednášela na téma vývojová psychologie a komunikace s dítětem).  Od roku 2010 pracuje na Psychiatrické klinice a zároveň jako odborný asistent na LF UK Plzeň. Komunikaci a psychologii pro zdravotnické pracovníky vyučovala na  SZŠ a Západočeské univerzitě Fakulty zdravotnických studií. Její odborná praxe zahrnuje diagnostiku v rozsahu klinické psychologie, neuropsychologie a vývojové psychologie, ale také psychoterapii a poradenství. Jako terapeut využívá výcviku v Leunerově kathatymně  imaginatniví technice a také své zkušenosti s taneční a pohybovou terapií. Je autorkou projektu „Tanec pro tělo a duši“. 

10. říjen 2018 dvomi

Rychlé odkazy

Výběrová řízení
Výběrové řízení - Odborný asistent (asistent) Psychiatrické kliniky LFP UK a FN v Plzni

V Plzni dne 13.11.2018 Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity Karlovy vypisuje výběrové řízení [...]

13. listopad 2018

Výběrová řízení
Výběrové řízení - Odborný asistent (asistent) – I. Interní kliniky LFP UK a FN v Plzni

V Plzni dne 13.11.2018 Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity Karlovy vypisuje výběrové řízení [...]

13. listopad 2018

Výběrová řízení
Výběrové řízení - docent I. Interní kliniky LFP UK a FN v Plzni

V Plzni dne 13.11.2018 Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity Karlovy vypisuje výběrové řízení [...]

13. listopad 2018

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

JUNIORSKÁ UNIVERZITA

LF UK v Plzni

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém