Přehled akcí LF UK v Plzni

vyberte měsíc a rok konání:

Večer Rehabilitačního oddělení

místo konání: přednáškový sál Šafránkova pavilonu, alej Svobody 31, Plzeň-Lochotín
datum konání: 02.09.2020 18:00 - 20:00


předsedá: prim. MUDr. T. Bergerová

24. srpen 2020 dvomi

Večer Dětské kliniky

místo konání: přednáškový sál Šafránkova pavilonu, alej Svobody 31, Plzeň-Lochotín
datum konání: 09.09.2020 18:00 - 20:00


předsedá: doc. MUDr. D. Sedláček, CSc.

24. srpen 2020 dvomi

Základy práce se ZOOM meetings

místo konání: on-line
datum konání: 15.09.2020 14:00 - 15:00


Provedeme vás od základních hardwarových předpokladů použití ZOOM meetings a změny v získávání licencí ZOOM pro Univerzitu Karlovu, přes ovládání místností, zabezpečení až po tipy pro prezentování, anotování, hlasování, práci ve skupinách, použití elektronické tabule a smartphonu jako kamery (i pro záznam psaného textu na papír).

14. září 2020 dvomi

Večer Kliniky pneumologie a ftizeologie

místo konání: přednáškový sál Šafránkova pavilonu, alej Svobody 31, Plzeň-Lochotín
datum konání: 30.09.2020 18:00 - 20:00


Večer věnovaný 70. narozeninám prof. MUDr. M. Peška, CSc.
předsedá: prim. MUDr. D. Suchý, Ph.D.

24. srpen 2020 dvomi

Rychlé odkazy

Výběrová řízení
Ukončené výběrové řízení - Stomatologie

V Plzni dne 11.09.2020 Č. j.: UKLFP/ 324227/2020   ROZHODNUTÍ DĚKANA O VÝSLEDKU VÝBĚROVÉHO [...]

11. září 2020

Výběrová řízení
VŘ - Vedoucí Ústavu farmakologie a toxikologie

V Plzni 08. 09. 2020 Reg. Nr. UKLFP/357512/2020   Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity [...]

8. září 2020 2

Výběrová řízení
VŘ - Školský zástupce - II. interní klinika

V Plzni dne 25.08.2020 UKLFP/343109/2020-1 Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity Karlovy [...]

25. srpen 2020 1

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

WHOIS

Informační systém UK

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém