Přehled akcí LF UK v Plzni

vyberte měsíc a rok konání:

Doplňovací volby do studentské části AS UK v Praze

místo konání: sekretariát Ústavu jazyků LF Plzeň
datum konání: 02.05.18(09:00) 03.05.18(13:00)


Předsednictvo AS LFP v čele s předsedou Doc. MUDr. Tomášem Skalickým, Ph.D. vyhlašuje doplňovací volby do studentské části Akademického senátu UK v Praze.

27. březen 2018 dvomi

Večer Šiklova ústavu patologie

místo konání: Plzeň, Šafránkův pavilon, Alej Svobody 31, PSČ 32318
datum konání: 02.05.2018 18:00 - 22:00


předsedá: prof. MUDr. K. Pizinger, CSc.

 1. Pivovarčíková K., Kielberger L., Hes O.: Selhání ledvin po návštěvě několika non - stop barů  /15 min/
 2. Hadravská Š., Dubová M., Kobr J., Tupý R., Daum O., Mukenšnabl P.: Spinální epidurální lipomatóza/hibernom /15 min/
 3. Dubová M., Hadravská Š., Daum O., Mukenšnabl P.: Patologické nálezy v placentách mrtvěrozených plodů. Retrospektivní studie  /15 min/
 4. Michal M. jr., Němcová J., Kuntscherová J.: Neobvyklá léze jater. Pitevní kazuistika/15 min/
 5. Hadravská Š., Dubová M., Ismailová H., Mukenšnabl P., Daum O.: Dva hemangiomy pupečníku – příčina hydropsu a  nitroděložní odúmrti plodu. Prenatální USG a pitevní diagnostika. Kazuistika  /15 min/

25. duben 2018 pemi

Zádušní mše za dárce těl Anatomickému ústavu

místo konání: Kostel Nanebevzetí Panny Marie ve Františkánské ulici
datum konání: 02.05.2018 19:00 - 20:00


Chceme tak vzdát hold všem, kteří takto doslova položili svá těla na oltář vědy.

Mši bude celebrovat Mons. Tomáš Holub. Po ní bude možnost setkat se studenty našeho spolku a otcem biskupem v rámci diskuzního večera na jím zvolené téma v přilehlém farním sále.

Mše se bude konat ve středu 2.5.2018 v kostele Nanebevzetí Panny Marie ve Františkánské ulici (v Plzni) od 19:00 hodin.

23. duben 2018 dvomi

Prague Protein Spring

místo konání: Vila Lanna, Praha
datum konání: 03.05.18 06.05.18


Už popáté pořádá  Ústav organické chemie a biochemie AV ČR ve spolupráci s ČSBMB vědeckou konferenci Prague Protein Spring na téma „Proteins at work". Konference otevírá témata věnovaná chování proteinů v buněčném kontextu, jejich makroorganizaci, systémovému popisu proteinů a také jejich úlohy v procesu biomineralizace.

26. březen 2018 dvomi

Večer Ústavu imunologie a alergologie

místo konání: Plzeň, Šafránkův pavilon, Alej Svobody 31, PSČ 32318
datum konání: 09.05.2018 18:00 - 22:00


předsedá: prof. MUDr. Ulčová-Gallová, DrSc.

 1. Liška M., Gutová V., Galanská R., Kačerová Š., Vlas T.: Posouzení reaktivity na arašídy pomocí testu aktivace bazofilů  /20 min/
 2. Bojčuková J., Vlas T., Panzner P.: Porovnání dvou multiplexových metod v molekulární diagnostice alergií  /15 min/
 3. Galanská R., Vachová M., Malkusová I., Hanzlíková J., Panzner P.: Konjunktivální provokační testy v diagnostice alergické rinokonjunktivitidy /15 min/
 4. Vlas T., Lysák D., Holubová M.: Extrakorporální fotoforéza - interakce s imunitním systémem /20 min/

25. duben 2018 pemi

Rektorský den

místo konání:
datum konání: 16.05.2018


11. říjen 2017 bur

Večer Ústavu lékařské genetiky

místo konání: Plzeň, Šafránkův pavilon, Alej Svobody 31, PSČ 32318
datum konání: 16.05.2018 18:00 - 22:00


předsedá: doc. MUDr. J. Motáň, CSc.

 1. Tesařová K., Štěnová M., Vohradská P., Sládková Kovářová K., Weberová L., Šubrt I.:  Případy lymfoidních malignit s nadpočetnými „neocentrickými“ chromosomy 18  /20 min/
 2. Hejnalová M., Vohradská P., Polendová D., Jaklová R., Černá M., Šubrt I.: Strukturní a mitotická nestabilita izodicentrického chromosomu idic(Y)(q)  /20 min/
 3. Vohradská P., Hatina J., Dvořák P., Štěnová M., Tesařová K., Weberová L., Jaklová R., Šubrt I.: Cytogenetická a molekulárně cytogenetická analýza progresivní série buněčných linií odvozených z uroteliálního karcinomu  /25 min/
 4. Šubrt I., Jaklová R., Černá M., Hejnalová M., Zavoral T.: Rozšířené testování vybraných hereditárních nádorových syndromů metodou masivně paralelního sekvenování /25 min/

25. duben 2018 pemi

Dětský den zdraví s FN Plzeň

místo konání: ranč Šídlovák
datum konání: 19.05.2018 14:00 - 16:00


Fakultní nemocnice Plzeň, společně se skřítkem Zdravínkem, zve širokou veřejnost na Dětský den plný zdraví, zážitků a zábavy. Zážitková akce pro rodiny s dětmi se uskuteční v sobotu 19. května 2018 v rámci Evropského dne proti obezitě. Organizátoři by rádi touto aktivitou přispěli ke zvýšené informovanosti o narůstajícím problému dětské obezity, která se v současnosti stává  civilizační chorobou. 

14. květen 2018 dvomi

Budování a mapování kurikula

místo konání: seminární místnost ÚKBH, FN Lochotín, vchod B, 2.patro
datum konání: 21.05.2018 13:30 - 15:30


Informace o vzdělávací akci pro pedagogy.

16. duben 2018 hor

Večer Kliniky anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny

místo konání: Plzeň, Šafránkův pavilon, Alej Svobody 31, PSČ 32318
datum konání: 23.05.2018 18:00 - 22:00


předsedá: doc. MUDr. T. Skalický, Ph.D.

 1. Musilová K., Kletečka J., Pouska J., Zatloukal J., Židková A., Beneš J.: Edém plic při negativním alveolárním tlaku /10 min/
 2. Kletečka J.: Vliv typu anestezie na incidenci pooperační kognitivní dysfunkce /10 min/
 3. Zatloukal J.: Perioperační hemodynamická optimalizace u jaterních resekcí /10 min/
 4. Provázková K., Pouska J., Červený V., Altmann P.: Monitorace (BIS) bispektrálního indexu - prevence bdělosti při celkové anestezii /10 min/
 5. Šikulová K., Svoboda V., Bosman R.: Management disekujícího aneuryzmatu hrudní aorty na Emergency KARIM FN /10 min/
 6. Lejčko J., Machart S.: Konopí a jeho indikace /10 min/

25. duben 2018 pemi

Pozvánka na zasedání AS

místo konání: velká posluchárna Šafránkova pavilonu
datum konání: 24.05.2018 15:00 - 17:00


Program jednání:
1. Schválení zápisu z minulého jednání AS – doc. MUDr. Skalický, Ph.D.
2. Vystoupení pana děkana – prof. MUDr. Fínek, Ph.D.
3. Návrh nových stipendií doktorandského studia v souvislosti s novelou stipendijního řádu UK - prof. MUDr. Třeška, DrSc.
4. Výroční zpráva o činnosti LFP – doc. MUDr. Mullerová, Ph.D.
5. Různé

 

21. květen 2018 dvomi

Konec letního semestru

místo konání:
datum konání: 26.05.2018


11. říjen 2017 bur

Začátek zkouškového období

místo konání:
datum konání: 28.05.2018


11. říjen 2017 bur

Studentská vědecká konference

místo konání: Modrá posluchárna UNIMEC
datum konání: 30.05.18 30.08.18


10. květen 2018 bur

58. Studentská vědecká konference

místo konání: Modrá posluchárna + seminární místnosti UniMeC
datum konání: 30.05.2018 08:30 - 19:00


Konference se koná 30. května 2018.

Veškeré informace sledujte na: www.lfp.cuni.cz/svk

29. březen 2018 vyz

Večer Chirurgické kliniky

místo konání: Plzeň, Šafránkův pavilon, Alej Svobody 31, PSČ 32318
datum konání: 30.05.2018 18:00 - 22:00


předsedá: MUDr. M. Choc, CSc.

 1. Šafránek J., Geiger J., Šebek J., Hošek P.: Resekce jícnu, pooperační výsledky /10 min/
 2. Čertík B., Třeška V., Moláček J., Čechura M., Šulc R., Houdek K.:  Naše zkušenosti s levostranným retroperitoneálním přístupem při řešení výdutí břišní aorty /10 min/
 3. Moláček J., Čertík B., Opatrný V., Čechura M., Reischig T., Třeška V.: Transplantace infantilních ledvin en-bloc dospělému příjemci - zkušenosti našeho centra /10 min/
 4. Liška V., Kural T., Skalický T., Korunková H., Daum O., Rupert K., Rosendorf J., Pálek R., Třeška V.: Chirurgická léčba neuroendokrinních tumorů pankreatu /10 min/
 5. Vejvodová Š., Šafránek J., Vodička J., Geigerová L., Janouškovcová H., Nasswetter J., Martínek J.: Angina na chirurgii aneb descendentní nekrotizující mediastinitidy na Chirurgické klinice v roce 2017 /10 min/
 6. Fichtl J., Skalický T., Vodička J., Třeška V., Tupý R., Hes O.: Solidní pseudopapilární tumor pankreatu /10 min/

25. duben 2018 pemi

Rychlé odkazy

Výběrová řízení
Výběrové řízení - Odborný asistent – Ústav Hygieny a preventivní medicíny

Děkan Lékařské fakulty v Plzni Univerzity Karlovy vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovní [...]

22. květen 2018 1

Výběrová řízení
Oznámení o výsledku VŘ - Odborný asistent Kliniky pneumologie a ftizeologie

Oznámení o výsledku výběrového řízení     Dne 21.3.2018 proběhlo výběrové řízení [...]

27. březen 2018

Ostatní
Vedoucí Ediční komise

S platností od 1. března 2017 byla do vedení Ediční komise jmenována doc. MUDr. Libuše Čeledová, [...]

23. únor 2017

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém