4. říjen 2019 dvomi

Volby do AS LF v Plzni

místno konání: dle rozpisu
datum konání: 06.11.2019 09:00 - 13:00


Doc. MUDr. Tomáš Skalický, Ph.D.,
předseda Akademického senátu Lékařské fakulty v Plzni
vyhlašuje za Lékařskou fakultu v Plzni 

volby
do Akademického senátu Lékařské fakulty v Plzni
na 5. a 6. listopadu 2019
(úterý a středa) 

od 09:00 do 13:00 

Volební místa:

  • Šafránkův pavilon
  • FN Lochotín – Onkologická a radioterapeutická klinika
  • FN Bory – II. interní klinika
  • Biomedicínské centrum
  • Procháskův ústav

 Písemné návrhy na kandidáty se odevzdávají do 29. 10. 2019 do 16:00 do sekretariátu Ústavu jazyků, alej Svobody 31, 323 00 Plzeň. 

Návrh musí obsahovat: jméno a příjmení kandidáta, pracoviště (u studentů ročník a směr studia), jména a podpisy 5 navrhovatelů, souhlas kandidáta s kandidaturou.

Kandidátní listiny budou zveřejněny na stránkách Lékařské fakulty nejdéle 2 dny před volbami.

 V Plzni 4. 10. 2019

 doc. MUDr. Tomáš Skalický, Ph.D.
předseda AS LF UK v Plzni

 

Rychlé odkazy

Výběrová řízení
Výběrové řízení na zástupce přednosty pro výchovu a vědeckou činnost

V Plzni dne 13.12.2019 UKLFP//2019-1 Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity Karlovy vypisuje [...]

13. prosinec 2019 1

Výběrová řízení
Výběrové řízení - Odborný/á asistent/ka - Stomatologie

č.j.: UKLFP/269903/2019 -1 Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity Karlovy vypisuje výběrové [...]

23. září 2019 1

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

WHOIS

Informační systém UK

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém