6. listopad 2019 dvomi

Bc. Peschiková – Ambulantní léčba pro nelátkové závislosti v Plzni

místno konání: posluchárna Interní kliniky, 1PP, FN – Lochotín
datum konání: 28.11.2019 13:00 - 14:30


Seminář Psychiatrické kliniky

Bc. Peschiková – Ambulantní léčba pro nelátkové závislosti v Plzni

Rychlé odkazy

Výběrová řízení
Výběrové řízení na zástupce přednosty pro výchovu a vědeckou činnost

V Plzni dne 13.12.2019 UKLFP//2019-1 Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity Karlovy vypisuje [...]

13. prosinec 2019 1

Výběrová řízení
VŘ docent/Docentka - Ústav biologie

Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity Karlovy vypisuje výběrové řízení na obsazení [...]

21. listopad 2019 1

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

WHOIS

Informační systém UK

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém