13. únor 2020 dvomi

Zasedání AS

místno konání: Velká posluchárna ŠAF LFP
datum konání: 20.02.2020 15:00 - 17:00


Program jednání:

  1. Zahájení, kontrola zápisu, volba skrutátorů - doc. MUDr. Skalický, Ph.D. (5 min)
  2. Slovo děkana LFP – předtočené video - prof. MUDr. Fínek, Ph.D. (15 min)
  3. Schválení podmínek pro přijímací řízení DSP II - prof. MUDr. Třeška, DrSc., ing. Vyzrálová (10 min)
  4. Elektronické indexy - prof. MUDr. Ferda, Ph.D. (10 min)
  5. Schválení 13 žádostí o akreditace studijních programů - prof. MUDr. Třeška, DrSc., ing. Vyzrálová (15 min)
  6. Změna ve výuce ZL – doc. MUDr. Zicha, CSc. (10 min)
  7. Nové kontaktní adresy AS LFP - MUDr. Malečková (10 min)
  8. Ekonomika a zpráva o chodu LFP - Ing. Klečková (20 min)
  9. Návrh rozpočtu 2020 - Ing. Kočí (15 min)
  10. Různé

doc. MUDr. T. Skalický, Ph.D.
předseda AS LFP

Rychlé odkazy

Výběrová řízení
VŘ- Asistent/Asistentka Kliniky ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí

V Plzni dne/ In Pilsen on:  5. 3. 2020 Reg. Nr. UKLFP/95634/2020 Děkan Lékařské fakulty v Plzni, [...]

20. březen 2020 1

Výběrová řízení
VŘ - Docent - Centrální laboratoř pro imunoanalýzu

V Plzni dne/ In Pilsen on: 05. 03. 2020 Reg. Nr. UKLFP/95626/2020 Děkan Lékařské fakulty v Plzni, [...]

20. březen 2020 1

Výběrová řízení
VŘ - Vedoucí Ústavu jazyků

Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity Karlovy vypisuje výběrové řízení na obsazení [...]

14. únor 2020 2

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

WHOIS

Informační systém UK

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém