27. červen 2016 | archivováno 28. prosinec 2016 1077 dvomi

První studenti převzali Cenu Jaroslava Slípky

V akademickém roce 2015-2016 byla poprvé vyhlášena a udělena Cena Jaroslava Slípky, která je určena studentkám a studentům LF UK v Plzni za jejich aktivitu a přínos k rozvoji fakulty v oblasti vzdělávací, kulturní a společenské. Cena je pojmenována po prof. MUDr. RNDr. Jaroslavu Slípkovi, DrSc. (1926-2013), oblíbeném učiteli a významném vědeckém pracovníkovi fakulty (1948-2013).

Slavností předání proběhlo na zasedání Akademického senátu LF UK v Plzni dne 23.6. 2016 v aule Šafránkova pavilonu. Prof. MUDr. Boris Kreuzberg, CSc., děkan fakulty, připomenul působení profesora Slípky na plzeňské lékařské fakultě a význam ceny pojmenované na jeho počest. Tu za rok 2016 předal studentům Vilému Fraňkovi a Filipu Malotovi za jejich přínos k rozvoji sportovní činnosti na fakultě. Doc. MUDr. Jaroslav Slípka, CSc., proděkan fakulty, pohovořil o osobnosti svého otce, jeho vztahu ke studentům i ke sportu a poblahopřál oceněným i jménem rodiny Slípkových. Oba studenti převzali diplom připravený výtvarnicí paní Magdalenou Fialovou a budou oceněni i stipendiem. Při své děkovné řeči předali studenti děkanovi fakulty hokejový dres.

Podkladem pro první rok udělování ceny byly tři nominace, které dokládaly bohaté aktivity vedoucí ke zlepšení studijního prostředí, lepší organizaci studia, tvorbě výukových materiálů, a to jak u jednotlivců, tak u studentských spolků. Všechny nominace vzešly z řad studentů naší fakulty. Sedmičlenná poradní komise, složená z pěti členů Akademického senátu (z toho tři studentští senátoři) a dvou zástupců vedení fakulty, vysoce ocenila aktivity všech nominovaných. K jedné z nominací bohužel nebylo přes vynikající obsah možno přihlédnout, protože udělení ceny a s ní spojeného stipendia je podmíněno statutem studenta, který v tomto případě již v době vyhlášení ceny nebyl splněn.

Děkujeme všem zúčastněným za příjemné setkání a dále všem studentům, kterým není život na naší fakultě lhostejný a kteří svými silami přispívají k tomu, aby studium na fakultě bylo po odborné, organizační i společenské stránce stále příjemnější. Oceněným studentům gratulujeme a těšíme se na další nominace v příštím akademickém roce!

 

Bližší informace, forma ocenění, Statut ceny a vzor formuláře pro nominaci jsou součástí Opatření děkana č. 10/2016: http://www.lfp.cuni.cz/clanek/3201-opatreni-dekana-c-10-2016-statut-ceny-jaroslava-slipky-.html

01

 

02

03

04

05

06

07

08

 

Rychlé odkazy

Výběrová řízení
Ukončení VŘ na Klinice ortopedie

V Plzni dne 21.05.2020 Č.j.: UKLFP/95634/2020-4   ROZHODNUTÍ DĚKANA O VÝSLEDKU VÝBĚROVÉHO [...]

27. květen 2020 1

Výběrová řízení
Sekretář/ka přednosty Kardiologické kliniky

Sekretář/ka přednosty Kardiologické kliniky Lékařské fakulty Univerzity Karlovy, poloviční [...]

20. květen 2020

Výběrová řízení
VŘ- Zástupce přednosty pro výchovu a věd.činnost

Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity Karlovy vypisuje výběrové řízení na obsazení [...]

12. květen 2020 1

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

WHOIS

Informační systém UK

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém