2. květen 2018 | archivováno 3. listopad 2018 270 hor

Konference „Člověk ve zdraví i v nemoci

Konference „Člověk ve zdraví i v nemoci“, která se konala 18. ledna 2018 na Lékařské fakultě v Plzni  je součástí oslav třicátého výročí Univerzity třetího věku. Plzeňská lékařská fakulta byla jednou z prvních škol v republice, která Univerzitu třetího věku založila.Při zahájení konference proběhl křest učebnice pro seniory  s názvem „Člověk ve zdraví i v nemoci. Podpora zdraví a prevence nemocí ve stáří.“

Prezentace, které zazněly na konferenci můžete shlédout na tomto odkazu.

Podpořeno projektem Zvýšení kvality vzdělávání na UK a jeho relevance pro potřeby trhu práce.

Reg. číslo: CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002362

Rychlé odkazy

Výběrová řízení
Ukončení VŘ na Klinice ortopedie

V Plzni dne 21.05.2020 Č.j.: UKLFP/95634/2020-4   ROZHODNUTÍ DĚKANA O VÝSLEDKU VÝBĚROVÉHO [...]

27. květen 2020 1

Výběrová řízení
Sekretář/ka přednosty Kardiologické kliniky

Sekretář/ka přednosty Kardiologické kliniky Lékařské fakulty Univerzity Karlovy, poloviční [...]

20. květen 2020

Výběrová řízení
VŘ- Zástupce přednosty pro výchovu a věd.činnost

Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity Karlovy vypisuje výběrové řízení na obsazení [...]

12. květen 2020 1

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

WHOIS

Informační systém UK

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém