4. březen 2019 | archivováno 25. červen 2019 1254 dvomi

Cena Wernera von Siemense poprvé v historii putuje na Lékařskou fakultu v Plzni

Cena byla udělena doc. MUDr. Mgr. Zbyňkovi Tonarovi, Ph.D., z Ústavu histologie a embryologie Lékařské fakulty UK v Plzni, v kategorii nejlepších pedagogů. 

Docent Tonar je všestranně zaměřeným akademickým pracovníkem, jenž se věnuje špičkově nejen své výzkumné práci, ale zároveň je i neúnavným hybatelem inovací a rozvoje výuky na LF v Plzni. Jeho pracovitost a zanícení se dá popsat řadou zcela výjimečných úspěchů, nicméně to nejcennější v roli vysokoškolského učitele je jeho schopnost vzbudit ve svých studentech touhu po poznání v oboru a zároveň být také osobností morálních kvalit, o které se mohou studenti opřít. To všechno je charakteristické pro docenta Tonara, který je navíc i výborným muzikantem. V únoru tohoto roku také doc. Tonar obhájil své profesorské řízení před Vědeckou radou Univerzity Karlovy, a tak se všichni se těšíme na jeho jmenování profesorem a k ceně Wernera von Siemense mu velmi gratulujeme.

Rychlé odkazy

Výběrová řízení
Výběrové řízení na zástupce přednosty pro výchovu a vědeckou činnost

V Plzni dne 13.12.2019 UKLFP//2019-1 Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity Karlovy vypisuje [...]

13. prosinec 2019 1

Výběrová řízení
Výběrové řízení - Odborný/á asistent/ka - Stomatologie

č.j.: UKLFP/269903/2019 -1 Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity Karlovy vypisuje výběrové [...]

23. září 2019 1

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

WHOIS

Informační systém UK

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém