Archiv sekce Aktuální informace

Imatrikulace prvních ročníků

termín imatrikulace a rozdělení studentů

Soubory ke stažení:
3. říjen 2018 | archivováno 16. říjen 2018 320 bur

Průkazy pro studenty 1. ročníků

studentské průkazy pro všechny studenty 1. ročníků

21. srpen 2018 | archivováno 29. září 2018 987 bur

Rozdělení studentů na stáže 6.r. akademický rok 2018/19

rozdělení schválené Kolegiem děkana dne 16.1.2018

Soubory ke stažení:
16. leden 2018 | archivováno 1. říjen 2018 1434 bur

Zveřejněny rozvrhy pro 1. - 5. ročník

V SISu již najdou studenti 1. - 5. ročníku ve volbě Rozvrh - Můj rozvrh rozvrh pro zimní semestr 2018/19.

17. září 2018 | archivováno 1. listopad 2018 705 kri

Žádosti o prospěchová stipendia

Informace k žádostem - žádosti o prospěchové stipendium již nepodávají. O stipendiích na návrh studijního oddělení rozhoduje děkan fakulty.

Důležité je mít v SISu vyplněné aktuální číslo Vašeho účtu, kam bude případné stupendium vyplaceno.

6. červen 2018 | archivováno 1. říjen 2018 1031 bur

Rychlé odkazy

Výběrová řízení
Výběrové řízení - Odborný asistent (asistent) Psychiatrické kliniky LFP UK a FN v Plzni

V Plzni dne 13.11.2018 Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity Karlovy vypisuje výběrové řízení [...]

13. listopad 2018

Výběrová řízení
Výběrové řízení - Odborný asistent (asistent) – I. Interní kliniky LFP UK a FN v Plzni

V Plzni dne 13.11.2018 Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity Karlovy vypisuje výběrové řízení [...]

13. listopad 2018

Výběrová řízení
Výběrové řízení - docent I. Interní kliniky LFP UK a FN v Plzni

V Plzni dne 13.11.2018 Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity Karlovy vypisuje výběrové řízení [...]

13. listopad 2018

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

JUNIORSKÁ UNIVERZITA

LF UK v Plzni

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém