Archiv sekce úvodní strana

Poděkování rektora UK

Rektor Univerzity Karlovy prof. Tomáš Zima děkuje všem členům akademické obce, studentům a pracovníkům za vše dobré, co vykonali pro Univerzitu Karlovu a její fakulty v právě končícím roce 2017.

https://www.youtube.com/watch?v=i0oBYZ2m-1I&feature=youtu.be

18. prosinec 2017 | archivováno 2. únor 2018 362 dvomi

Vánoční koledy a vánoční přání děkana LFP

Děkan Lékařské fakulty v Plzni, pan prof. MUDr. Boris Kreuzberg, CSc. přeje všem zaměstnancům a studentům LF krásné Vánoce plné klidu, míru a lásky uprostřed svých rodin.

Do roku 2018 pak hodně zdraví, štěstí a úspěchů! Více ve videu viz:

https://youtu.be/-KTdfzuO9pc

22. prosinec 2017 | archivováno 2. únor 2018 490 dvomi

Volba nového děkana

Ve čtvrtek 2. listopadu zvolil akademický senát Lékařské fakulty UK v Plzni kandidáta na děkana. Stal se jím prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., přednosta Onkologické a radioterapeutické kliniky LF a FN Plzeň. Ve funkci děkana fakulty vystřídá prof. MUDr. Borise Kreuzberga, CSc., kterému k 31. 1. 2018 skončí druhé funkční období.

3. listopad 2017 | archivováno 18. prosinec 2017 628 dvomi

Vánoční zpívání

V prostorách Pavlovova pavilonu 4.12. 2017 od 16:00 do 19:00 hodin.

Jako každý rok připravila IFMSA CZ Plzeň pro studenty, pedagogy i další zaměstnance a přátele fakulty předvánoční setkání se zpíváním, kde nás čekají klasické i moderní koledy a vánoční písně v podání našich studentů a pedagogů sdružených ve fakultní kapele. 

30. listopad 2017 | archivováno 6. prosinec 2017 104 dvomi

Nekrolog prof. MUDr. Alena Linhartová

Minulý týden v sobotu 14. října 2017 zemřela paní prof. MUDr. Alena Linhartová, Dr.Sc. ve věku 89 let. Paní profesorka zasvětila celý svůj profesní život Lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Plzni a byla poslední z mála žijících patologů poválečné generace, mezi něž patřil kromě profesora MUDr. Josefa Vaňka, DrSc. a primáře MUDr. Zdeňka Šoustka, CSc.

25. říjen 2017 | archivováno 20. listopad 2017 398 dvomi

Rychlé odkazy

Ostatní
Vedoucí Ediční komise

S platností od 1. března 2017 byla do vedení Ediční komise jmenována doc. MUDr. Libuše Čeledová, [...]

23. únor 2017

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém