Archiv sekce úvodní strana

Oslavte Mezinárodní týden kojení, ale opatrně…

1. srpen je spojen se začátkem Mezinárodního týdne kojení. Jakkoliv jsou výhody kojení neotřesitelné, není od věci podívat se na fenomén kojení kriticky. Na vině jsou cizorodé látky, které se do prostředí dostávají nejčastěji z plastů. „Doba plastová“, jak je dnešní doba často nazývána, tak přináší rizika i pro ty nejmenší, tedy pro kojence. 

1. srpen 2019 | archivováno 9. září 2019 483 kri

Pražská muzejní noc v Karolinu 8. 6. 2019

Během 16. ročníku Pražské muzejní noci se veřejnosti otevřou místa, kde promovaly desetitisíce absolventů Univerzity Karlovy. Prostory, do kterých studenti nahlédnou během svého studia jen několikrát a které jinak slouží reprezentačním potřebám univerzity, se v noci 8. června 2019 stanou jednou z mimořádně přístupných expozic.

24. květen 2019 | archivováno 9. září 2019 777 dvomi

Sportovní dny na UK

Každoročně mají studenti a zaměstnanci UK možnost opustit na jeden den přednáškové sály, laboratoře, kanceláře a studovny a jít si zasportovat. 

Lékařská fakulta v Plzni má již svůj sportovní den za sebou. Jako každoročně nabídl děkan LFP studentům i zaměstnancům možnost zúčastnit se v jednom jarním dnu sportovních aktivit, připravených Ústavem tělesné výchovy a sportu. Ústředním dnem byl 16. duben, ačkoli některé aktivity se konaly již v předstihu. 

14. květen 2019 | archivováno 9. září 2019 1238 dvomi

Vyhlášení podmínek k udělení Ceny Jaroslava Slípky

Děkan Lékařské fakulty UK v Plzni
vyhlašuje podmínky k udělení Ceny Jaroslava Slípky za akademický rok 2017/2018 Cena je určena studentkám a studentům LF UK v Plzni za jejich aktivitu a přínos k rozvoji fakulty v oblasti vzdělávací, kulturní a společenské. Cena je pojmenována po prof. MUDr. RNDr. Jaroslavu Slípkovi, DrSc. (1926‐2013), významném učiteli a vědeckém pracovníkovi fakulty (1948‐2013).

2. květen 2019 | archivováno 9. září 2019 1145 dvomi

59. Studentská vědecká konference

Pozvánka pro akademické pracovníky, vědce, studenty i širokou odbornou společnost na 59. Studentskou vědeckou konferenci, která proběhne 21. 5. 2019 od 8.30 do 14.30 hod.

Zahájení konference v 8.30 h., Modrá posluchárna, budova UniMeC (vedle Biomedicínského centra).

Vyhlášení nejlepších prací v 14.30 h. tamtéž.

9. květen 2019 | archivováno 9. září 2019 1142 dvomi

Rychlé odkazy

Výběrová řízení
Výběrové řízení Asistent/Odborný asistent Urologická klinika

V Plzni dne 26. 9. 2019 Č. j.: UKLFP/272548/2019-1 Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity [...]

26. září 2019 1

Výběrová řízení
Výběrové řízení - Odborný/á asistent/ka - Stomatologie

č.j.: UKLFP/269903/2019 -1 Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity Karlovy vypisuje výběrové [...]

23. září 2019 1

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

WHOIS

Informační systém UK

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém