29. listopad 2012 6884 kri

Nejlépe hodnocené předměty studentské ankety 2011/12

Příprava nové studentské ankety

Studenská anketa je v současné době podrobena důkladné revizi (optimalizace otázek, validace studenty, převod do prostředí SIS, snaha o zajištění vyšší účasti) a počítáme s jejím použitím pro hodnocení ústavů a klinik v  akademickém roce 2012/13. Vaše případné návrhy a komentáře vítáme (zasílejte  prosím správci SIS ) .

Pro zajímavost několik údajů z ankety současné:

Všeobecné lékařství 2011/2012

Tři nejlépe hodnocených předmětů v rámci ročníku

1. ročník

 • Latina
 • Anatomie
 • Histologie a embryologie

2.ročník

 • Tělesná výchova
 • Histologie a embryologie
 • Praxe - Péče o nemocné

 3.ročník

 • Tělesná výchova
 • Patologie
 • Interní propedeutika

 4.ročník

 • Praxe: Interna
 • Neurologie
 • Soudní lékařství

 5.ročník

 • Anesteziologie, resuscitace a neodkladná péče
 • Neonatologie
 • ORL
 

 Deset nejlépe hodnocených předmětů bez ohledu na ročník 

Tělesná výchova (3.ročník)
Anesteziologie, resuscitace a neodkladná péče (5.ročník)
Neonatologie (5.ročník)
Latina(1.ročník)
ORL (5.ročník)
Klinická biochemie (5.ročník)
Tělesná výchova (2.ročník)
Praxe: Interna (4.ročník)
Histologie a embryologie (2.ročník)
Anatomie (1.ročník)

Zubní lékařství

Tři nejlépe hodnocených předmětů v rámci ročníku

1. ročník

 • Histologie a embryologie
 • Latina
 • Cizí jazyk

2.ročník

 • Tělesná výchova
 • Klinické zubní lékařství
 • Protetická technologie

 

 3.ročník

 • Tělesná výchova
 • Dentální RTG
 • Konzervační zubní lékařství a endodoncie

 4.ročník

 • Neurologie
 • Pediatrie
 • Oftalmologie

Deset nejlépe hodnocených předmětů bez ohledu na ročník 

Tělesná výchova (3.ročník)
Dentální RTG (3.ročník)
Tělesná výchova (2.ročník)
Klinické ročníkní lékařství (2.ročník)
Konzervační ročníkní lékařství a endodoncie (3.ročník)
Histologie a embryologie (1.ročník)
Mikrobiologie (3.ročník)
Latina (1.ročník)
Cizí jazyk (1.ročník)
Neurologie (4.ročník)
Interna (3.ročník)


Souhrnné hodnocení předmětů bylo vypočteno jako vážený průměr (váženo počtem odpovídajících studentů) odpovědí na následující otázky:
 • Shledáváte organizaci výuky předmětu promyšlenou a efektivně využívající určený čas?
 • Je studijní materiál (učebnice, texty a návody) dostupný a kvalitní?
 • Byl výklad přednášejícího jasný a srozumitelný?
 • Vzbudil ve Vás přednášející hlubší zájem o vykládanou látku (předmět)?
 • Přispívají praktická cvičení k hlubšímu pochopení látky?
 • Domníváte se, že Vám učitel věnoval při vedení praktických cvičení dostatečnou pozornost?
 

Podrobné výsledky

Rychlé odkazy

Výběrová řízení
Ukončení VŘ na Klinice ortopedie

V Plzni dne 21.05.2020 Č.j.: UKLFP/95634/2020-4   ROZHODNUTÍ DĚKANA O VÝSLEDKU VÝBĚROVÉHO [...]

27. květen 2020 1

Výběrová řízení
Sekretář/ka přednosty Kardiologické kliniky

Sekretář/ka přednosty Kardiologické kliniky Lékařské fakulty Univerzity Karlovy, poloviční [...]

20. květen 2020

Výběrová řízení
VŘ- Zástupce přednosty pro výchovu a věd.činnost

Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity Karlovy vypisuje výběrové řízení na obsazení [...]

12. květen 2020 1

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

WHOIS

Informační systém UK

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém