2. březen 2013 5964 kri

2. místo v projektu Fakulta roku v oboru Lékařství a farmacie

Vážení a milí kolegové, milí studenti,

s potěšením jsem přijal zprávu o vynikajícím umístění naší fakulty v projektu Fakultaroku.cz pro akademický rok 2012/2013. Naše fakulta obsadila výborné 2. místo v oboru Lékařství a farmacie.

Projekt Fakulta roku organizuje Česká studentská unie, největší síť studentských organizací v České republice. V průběhu projektu mohou studenti i absolventi vysokých škol hlasovat prostřednictvím sociální sítě Facebook, nebo prostřednictvím SMS z mobilního telefonu.

Studenti se svými spontánními hlasy vyjadřují k oblibě a kvalitě školy. Nejsou nikým a ničím k hlasování nuceni a svobodně vyjadřují svoji oblibu či neoblibu školy "zmáčknutím" tlačítka na sociální síti či klávesnici mobilního telefonu.

Jak sám organizátor projektu uvádí, impulsem ke vzniku projektu FakultaRoku.cz byly žebříčky českých médií, které srovnávají různé fakulty vysokých škol v ČR. Podstatné kritérium, které všem těmto žebříčkům chybí, je pohled studenta na svoji školu či fakultu. Ten je podle mne i organizátora soutěže zásadní a vypovídá o kvalitě školy více, než například citace v odborných časopisech či počet zahraničních studentů (jakkoliv jsou tato kritéria důležitá).

Dovoluji si vyjádřit všem hlasujícím studentům a absolventům dík, že tímto způsobem vyjádřili svůj vztah k Lékařské fakultě v Plzni!

doc. MUDr. Boris Kreuzberg, CSc.
děkan fakulty  

diplom Fakulta roku

     

Rychlé odkazy

Výběrová řízení
Výběrové řízení Asistent Psychiatrická klinika

V Plzni dne 16. 9. 2019 Č. j.: UKLFP/264166/2019-1 Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity [...]

17. září 2019 1

Výběrová řízení
Výběrové řízení Profesor Gynekologicko-porodnická klinika

In Pilsen 29. 8. 2019   The Dean of the Faculty of Medicine in Pilsen, Charles University invites [...]

31. srpen 2019

Výběrová řízení
Výběrové řízení Asistent Ústav anatomie

V Plzni 28. 8. 2019 Č. j.: UKLFP/251108/2019-1 Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity Karlovy [...]

30. srpen 2019 1

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

WHOIS

Informační systém UK

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém