23. duben 2013 10810 kri

První významný milník v harmonogramu výstavby nových budov fakulty

S koncem března 2013 dokončili stavbaři společnosti Gemo Olomouc s.r.o. poslední ze základových konstrukcí nových budov Lékařské fakulty v Plzni. Dodrželi tak první významný milník v harmonogramu výstavby.

Dosavadní stavební práce, které začaly na podzim roku 2012, komplikovalo nejen nezvykle dlouhé mrazivé počasí, ale i nutnost změnit projekt základů. Po skrývce ornice a provedení části hrubých terénních úprav byla při zatěžovacích zkouškách zjištěna jiná struktura podloží, než jakou předpokládal inženýrsko-geologický průzkum. Bylo tedy nutné změnit způsob zakládání z patek na piloty.

Zatímco na jednom konci staveniště dokončovali stavbaři základy, v ostatních částech už vyrůstá monolitická konstrukce. Ta by měla být kompletně dokončena do konce července letošního roku. Postupně se do činnosti na stavbě zapojí další stavební profese tak, aby hotové dílo bylo předáno plzeňské Lékařské fakultě v březnu 2014.

Jaro a léto 2014 bude věnováno vybavování nových prostor mobiliářem a přístroji – a také stěhování. Od zimního semestru akademického roku 2014/2015 již budou Ústav farmakologie a toxikologie, Ústav fyziologie, Ústav patologické fyziologie, Ústav biologie a Ústav biofyziky sídlit a poskytovat výuku v nových prostorách.

Kromě nového sídla teoretických ústavů začne v nových budovách pracovat také Biomedicínské centrum, jehož výzkumné týmy nyní pracují navzájem odděleně ve stávajících prostorách fakulty a na stávajícím vybavení.

Pořízení této nové infrastruktury Lékařské fakulty UK v Plzni je podporováno Operačním programem Výzkum a vývoj pro inovace. Díky přiděleným prostředkům ze Strukturálních fondů EU mohlo být v Plzni zahájena dlouho plánované budování nového kampusu LFP na pozemcích pod Alejí Svobody v těsné blízkosti Fakultní nemocnice Plzeň – Lochotín, kde by v budoucnu mělo dojít i výstavbě dalších budov s posluchárnami, laboratořemi a pracovnami, včetně nového děkanátu.

Rychlé odkazy

Výběrová řízení
Výběrové řízení - (odborný) asistent Chirurgické kliniky LFP UK a FN v Plzni

 Plzni dne 29.11.2018   Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity Karlovy vypisuje výběrové [...]

30. listopad 2018 1

Výběrová řízení
Výběrové řízení - Docent - CRLA

Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity Karlovy vypisuje výběrové řízení na obsazení [...]

20. listopad 2018 1

Výběrová řízení
VŘ - Odborný asistent - Ústav Mikrobiologie

  Děkan Lékařské fakulty v Plzni Univerzity Karlovy vyhlašuje výběrové řízení na obsazenípracovní [...]

13. listopad 2018 1

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

JUNIORSKÁ UNIVERZITA

LF UK v Plzni

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém