29. duben 2013 15981 kri

53. STUDENTSKÁ VĚDECKÁ KONFERENCE LF UK v Plzni 2013

Vítězné práce

Sekce pregraduální

IMUNOHISTOCHEMICKÁ DETEKCE ZNAKŮ SPOJENÝCH S NÁDOROVÝMI KMENOVÝMI BUŇKAMI U KOLOREKTÁLNÍHO KARCINOMU A JEHO JATERNÍCH METASTÁZ

J. Vojtíšek, P. Pitule (1,2), M. Čedíková (1), O. Vyčítal (2), O. Daum (3)

Školitel: MUDr. Václav Liška, PhD. (2)
(1) Ústav histologie a embryologie LF UK v Plzni, (2) Chirurgická klinika FN Plzeň, (3) Šiklův ústav patologie FN Plzeň


VLIV KLINICKY RELEVANTNÍ SEPSE NA FUNKCI MITOCHONDRIÍ LEDVIN PRASETE

J. Stelmach I. Vlachová (4. r. MSP), M. Grundmanová (1), Z. Tůma (2), L. Ledvinová (2), V. Danihel (2), J. Beneš (2), J. Chvojka (2)

Školitelé: Doc. MUDr. Jitka Kuncová, Ph.D. (1), Prof. MUDr. Martin Matějovič, Ph.D. (2)
Biomedicínské centrum a Ústav fyziologie LF UK Plzeň (1), I. Interní klinika LF UK a FN Plzeň (2)


OVLIVNĚNÍ TITRU SPERMAGLUTINAČNÍCH PROTILÁTEK KRYOKONZERVOVANÝMI SPERMIEMI (PO SWIM-UPU) RŮZNÝCH DÁRCŮ

J. Jarý

Školitel: Prof. MUDr. Z. Ulčová-Gallová, DrSc. (1, 2)
(1) Gynekologicko-porodnická klinika LF UK, (2) Genetika-Plzeň, s.r.o.

 

Sekce postgraduální

SENZITIVITA A SPECIFICITA TESTŮ ČASNÉ A POZDNÍ PŘECITLIVĚLOSTI NA INHALAČNÍ ALERGENY U PACIENTŮ S ATOPICKÝM EKZÉMEM

M.Liška, V.Gutová, P.Panzner, P.Brodská

Školitel: Doc.MUDr.Petr Panzner, CSc.
Ústav imunologie a alergologie LFUK a FN Plzeň

DYNAMIKA RANÝCH ZMĚN V KŮŘE MOZEČKU MYŠÍ TYPU LURCHER V LASEROVÉM KONFOKÁLNÍM MIKROSKOPU

Z. Purkartová, F. Vožeh

Školitel: Doc. MUDr. F. Vožeh, CSc.
Ústav patologické fyziologie LF UK Plzeň

AUGMENTACE OBRATLOVÉHO TĚLA VERTEBRÁLNÍM STENTEM

J. Belatka, J. Matějka, J. Zeman

Školitel: Doc. MUDr. J. Matějka, Ph.D.
Klinika ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí LF UK a FN, Plzeň

Rychlé odkazy

Výběrová řízení
Výběrové řízení Asistent Psychiatrická klinika

V Plzni dne 16. 9. 2019 Č. j.: UKLFP/264166/2019-1 Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity [...]

17. září 2019 1

Výběrová řízení
Výběrové řízení Profesor Gynekologicko-porodnická klinika

In Pilsen 29. 8. 2019   The Dean of the Faculty of Medicine in Pilsen, Charles University invites [...]

31. srpen 2019

Výběrová řízení
Výběrové řízení Asistent Ústav anatomie

V Plzni 28. 8. 2019 Č. j.: UKLFP/251108/2019-1 Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity Karlovy [...]

30. srpen 2019 1

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

WHOIS

Informační systém UK

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém