29. červenec 2013 4532 kri

První významný milník v harmonogramu výstavby nových budov fakulty

S koncem března 2013 dokončili stavbaři společnosti Gemo Olomouc s.r.o. poslední ze základových konstrukcí nových budov Lékařské fakulty v Plzni. Dodrželi tak první významný milník v harmonogramu výstavby.

Dosavadní stavební práce, které začaly na podzim roku 2012, komplikovalo nejen nezvykle dlouhé mrazivé počasí, ale i nutnost změnit projekt základů. Po skrývce ornice a provedení části hrubých terénních úprav byla při zatěžovacích zkouškách zjištěna jiná struktura podloží, než jakou předpokládal inženýrsko-geologický průzkum. Bylo tedy nutné změnit způsob zakládání z patek na piloty.

Zatímco na jednom konci staveniště dokončovali stavbaři základy, v ostatních částech už vyrůstá monolitická konstrukce. Ta by měla být kompletně dokončena do konce července letošního roku. Postupně se do činnosti na stavbě zapojí další stavební profese tak, aby hotové dílo bylo předáno plzeňské Lékařské fakultě v březnu 2014.

Jaro a léto 2014 bude věnováno vybavování nových prostor mobiliářem a přístroji – a také stěhování. Od zimního semestru akademického roku 2014/2015 již budou Ústav farmakologie a toxikologie, Ústav fyziologie, Ústav patologické fyziologie, Ústav biologie a Ústav biofyziky sídlit a poskytovat výuku v nových prostorách.

Kromě nového sídla teoretických ústavů začne v nových budovách pracovat také Biomedicínské centrum, jehož výzkumné týmy nyní pracují navzájem odděleně ve stávajících prostorách fakulty a na stávajícím vybavení.

Pořízení této nové infrastruktury Lékařské fakulty UK v Plzni je podporováno Operačním programem Výzkum a vývoj pro inovace. Díky přiděleným prostředkům ze Strukturálních fondů EU mohlo být v Plzni zahájeno dlouho plánované budování nového kampusu LFP na pozemcích pod Alejí Svobody v těsné blízkosti Fakultní nemocnice Plzeň – Lochotín, kde by v budoucnu mělo dojít i výstavbě dalších budov s posluchárnami, laboratořemi a pracovnami, včetně nového děkanátu.

 

Rychlé odkazy

Výběrová řízení
Výběrové řízení Asistent Psychiatrická klinika

V Plzni dne 16. 9. 2019 Č. j.: UKLFP/264166/2019-1 Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity [...]

17. září 2019 1

Výběrová řízení
Výběrové řízení Profesor Gynekologicko-porodnická klinika

In Pilsen 29. 8. 2019   The Dean of the Faculty of Medicine in Pilsen, Charles University invites [...]

31. srpen 2019

Výběrová řízení
Výběrové řízení Asistent Ústav anatomie

V Plzni 28. 8. 2019 Č. j.: UKLFP/251108/2019-1 Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity Karlovy [...]

30. srpen 2019 1

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

WHOIS

Informační systém UK

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém