29. červenec 2013 10250 kri

Významné úspěchy na mezinárodních vědeckých akcích

Akademičtí a kliničtí pracovníci Lékařské fakulty a Fakultní nemocnice dosáhli v uplynulých dvou měsících významných úspěchů na mezinárodních vědeckých akcích.

V květnu se v řecké Soluni konal americko-evropský kongres cévní chirurgie LIVE 2013. MUDr. Karel Houdek, doktorand LF a pracovník Chirurgické kliniky FN Plzeň, na něm získal první cenu za nejlepší přednesenou prezentaci. Jednalo se o experimentální práci, která popsala významný vliv podávání statinů u nemocných s výdutí břišní aorty.

Práce je výsledkem dlouhodobé spolupráce Chirurgické kliniky, Ústavu histologie a embryologie a Kliniky zobrazovacích metod, tým spoluautorů tvořili Jiří Moláček, Vladislav Třeška (Chirurgická klinika), Věra Křížková, Lada Eberlová, Zbyněk Tonar, Jitka Kočová (Ústav histologie a embryologie), Jiří Kobr (Dětská klinika) a Jan Baxa (KZM).

 

V Dublinu „zabodoval“ tým plzeňských porodníků – zvítězil v konkurenci několika set týmů z celého světa na 38. mezinárodním kongresu urogynekologů. Vítězové – Jaroslava Karbanová, Lucie Betincová, Zdeněk Rušavý a Vladimír Kališ – se v přednášce věnovali episiotomii (nástřihu hráze v konečné fázi porodu) a poruchám pánevního dna po porodu, jako jsou inkontinence, sestup pánevních orgánů či problémy v sexualitě. Za svou prezentaci byli oceněni diplomem „Best Podium Presentation by a Fellow“.

Rychlé odkazy

Výběrová řízení
Výběrové řízení Asistent Psychiatrická klinika

V Plzni dne 16. 9. 2019 Č. j.: UKLFP/264166/2019-1 Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity [...]

17. září 2019 1

Výběrová řízení
Výběrové řízení Profesor Gynekologicko-porodnická klinika

In Pilsen 29. 8. 2019   The Dean of the Faculty of Medicine in Pilsen, Charles University invites [...]

31. srpen 2019

Výběrová řízení
Výběrové řízení Asistent Ústav anatomie

V Plzni 28. 8. 2019 Č. j.: UKLFP/251108/2019-1 Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity Karlovy [...]

30. srpen 2019 1

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

WHOIS

Informační systém UK

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém