18. listopad 2013 5523 kri

Veletrh vzdělávání GAUDEAMUS 2013


Ve dnech 5. - 8. listopadu 2013 se na brněnském výstavišti konal veletrh vzdělání Gaudeamus, na kterém se studenti středních škol seznamují s možnostmi dalšího vzdělávání, které jim umožňují české i zahraniční univerzity.


Náš stánek byl součástí výstavních prostor Univerzity Karlovy, v nichž se  prezentovaly nejen jednotlivé fakulty, ale celou jednu stranu zabírala expozice Věda pro život. Tam se v určitých časových intervalech střídali zástupci jednotlivých fakult se zajímavými vystoupeními, která ukazovala uchazečům vědu v její nejzábavnější formě, tedy hrou.Naše fakulta také měla na veletrhu své zastoupení, do Brna jsme přijeli ve složení dva studenti - Jan Razima a Tomáš Zajíc a dvě referentky studijního oddělení - Zdeňka Tykalová a Romana Forstová.

Naším úkolem bylo informovat uchazeče o podmínkách příjmacího řízení, seznámit je ve stručnosti s naší fakultou a s městem Plzeň, přiblížit jim studijní obory, předměty a základní organizaci studia. Středoškoláci si od našeho pultíku kromě informací odnesli i propagační materiály, informační letáky a DVD s obrazovým materiálem ilustrujícím naše studium.

My jsme si pro Vědu pro život připravili ukázky chirurgického šití, kdy jsme oblečeni v operačním oděvu zapůjčeném Chirurgickou klinikou šili rány na modelových fantomech, které nám zapůjčil Ústav patofyziologie. Ukazovali jsme základní chirurgické nástroje, předváděli různé typy stehů i uzlení a odvážní uchazeči si šití mohli samozřejmě vyzkoušet. Nutno říci, že naše prezentace se setkala s nadočekávaným zájmem.

Myslím, že na veletrhu se nám podařilo nasytit hlad středoškoláků po informacích, ukázat jim naši fakultu v dobrém světle a v neposlední řadě je i v rámci Vědy pro život vzdělat.

 

Jan Razima

Rychlé odkazy

Výběrová řízení
Výběrové řízení Asistent Psychiatrická klinika

V Plzni dne 16. 9. 2019 Č. j.: UKLFP/264166/2019-1 Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity [...]

17. září 2019 1

Výběrová řízení
Výběrové řízení Profesor Gynekologicko-porodnická klinika

In Pilsen 29. 8. 2019   The Dean of the Faculty of Medicine in Pilsen, Charles University invites [...]

31. srpen 2019

Výběrová řízení
Výběrové řízení Asistent Ústav anatomie

V Plzni 28. 8. 2019 Č. j.: UKLFP/251108/2019-1 Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity Karlovy [...]

30. srpen 2019 1

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

WHOIS

Informační systém UK

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém