27. listopad 2013 5258 kri

Plzeň město výzkumu a vývoje

Město Plzeň si zvolilo Biomedicínské centrum LF UK v Plzni jako jedno z pěti výzkumných center, která prezentuje ve své nové publikaci. Tu vydal Útvar koncepce a rozvoje města Plzně s cílem propagovat vědecko-výzkumný potenciál jako základ plzeňské prosperity. Spolu s Biomedicínským centrem jsou v publikaci představena ještě čtyři výzkumná centra Západočeské univerzity v Plzni. Najdete v ní i výčet firem, které v Plzni působí a věnují se výzkumu a vývoji, a kontakty na instituce podporující podnikání v regionu.

V rámci příprav publikace byli jejími autory osloveni také výzkumníci Biomedicínského centra Ing. Lucie Vištejnová a Mgr. Pavel Pitule, kteří se autorům publikace svěřili se svou motivací k práci ve výzkumu a vývoji.

Publikaci hodlá město využít na veletrzích, setkáních hospodářských komor v ČR i v zahraničí – všude tam, kde je vhodné ukázat Plzeň jako město vědy. Slavnostní křest publikace se konal 26. 11. 2013 v prostorách nového Planetária v Plzni, které je součástí Techmania Science Center, kde měli hosté možnost shlédnout projekci dvou popularizačních 3D filmů o vesmíru. Publikaci pokřtili společně primátor města Plzně Mgr. Martin Baxa a ředitelka Útvaru koncepce a rozvoje města Plzně Ing. Irena Vostracká.

Publikaci je možné číst online na webu města, kde je k dispozici i ke stažení:
http://www.plzen.eu/obcan/o-meste/multimedia/ebook/knihy/ebook-plzen-mesto-vyzkumu-a-vyvoje.aspx

Článek na  stránkách Plzně: http://www.plzen.eu/obcan/aktuality/z-mesta/nova-publikace-mapuje-vedu-a-vyzkum-v-plzni.aspx

Rychlé odkazy

Výběrová řízení
Ukončení VŘ na Klinice ortopedie

V Plzni dne 21.05.2020 Č.j.: UKLFP/95634/2020-4   ROZHODNUTÍ DĚKANA O VÝSLEDKU VÝBĚROVÉHO [...]

27. květen 2020 1

Výběrová řízení
Sekretář/ka přednosty Kardiologické kliniky

Sekretář/ka přednosty Kardiologické kliniky Lékařské fakulty Univerzity Karlovy, poloviční [...]

20. květen 2020

Výběrová řízení
VŘ- Zástupce přednosty pro výchovu a věd.činnost

Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity Karlovy vypisuje výběrové řízení na obsazení [...]

12. květen 2020 1

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

WHOIS

Informační systém UK

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém