17. březen 2014 4575 rat

Taiwan


Město: Taoyuan

Název organizace: Chang Gung Memorial hospital

Obor, ročník: Všeobecné lékařství, 5.ročník
Druh stáže: IFMSA

Délka pobytu: 1.8.2013 - 31.8.2013
Náplň pobytu: Byla jsem na oddělení obecné chirurgie. Každý den jsem chodila na vizity, operace. Byl to velmi přínosný žážitek, který bych doporučila každému.

Kde jste během studijního pobytu bydlel/a: na kolejích

Orientační ceny potravin (porovnejte s cenami v ČR)?: poloviční

Doprava do místa pobytu, orientační cena, tipy pro výhodné zakoupení jízdenky či letenky: letecky, 20 000 kč, kondor.cz

Jaké jsou možnosti místní dopravy: MHD, stejné jako v ČR

Průměrné měsíční výdaje během pobytu? (v EUR měsíčně) : 500EUR strava 100EUR, 400EUR cestování

Měl/a jste zkušenosti s lékařským ošetřením v zahraničí?  ne

Tipy na využití volného času (sport; kultura; výlety; finanční náročnost): výlety do přírody, muzea, divadla

Odborný přínos pobytu (hodnocení jako ve škole 1-5): 2

 Osobní přínos studijního pobytu (hodnocení jako ve škole) : 1

Měl/a byste zájem o nějaký další pobyt v zahraničí? ano

Myslíte si, že Vám zahraniční pobyt pomůže při hledání zaměstnání:  ano


Město: Taoyuan

Název organizace: Chang Gung Memorial Hospital

Obor, ročník: Všeobecné lékařství, 4.ročník
Druh stáže: IFMSA

Délka pobytu: 8/1/2013 - 8/31/2013
Náplň pobytu: Absolvovala jsem stáž na chirurgické klinice, náplní bylo účastnit se operací, sonografií prsu, ambulancí. Social program pořádaný taiwanskými CP byl průměrný, měli jsme i spoustu času na vlastní program a stihli jsme navštívit spoustu místo po celém Taiwanu. Výborné jídlo! Taiwanci jsou velmi přátelští, jak lékaři v nemocnici, tak studenti. Doporučuji.

Kde jste během studijního pobytu bydlel/a: na koleji

Orientační ceny potravin (porovnejte s cenami v ČR)?: levnější (3/4 české ceny nebo levnější)

Doprava do místa pobytu, orientační cena, tipy pro výhodné zakoupení jízdenky či letenky: cena letenky z prahy 22000, pak taxíkem. Dobrá MHD, ceny srovnatelné s našimi.

Jaké jsou možnosti místní dopravy: MHD výborná, ceny srovnatelné s našimi

Průměrné měsíční výdaje během pobytu? (v EUR měsíčně) : stravování - vždy v restauraci, méně než 100 kč/den, ubytování na koleji nic, ubytování v hotelu cca 200kč/noc, volný čas - záleží na náročnosti programu, cca jako výlety u nás.

Měl/a jste zkušenosti s lékařským ošetřením v zahraničí?  ne

Tipy na využití volného času (sport; kultura; výlety; finanční náročnost): Night markets, taroko national park, Taipei, sport jsme žádný nedělali, v moři není zvykem se koupat, ceny za vlak nebo autobus jako u nás.

Odborný přínos pobytu (hodnocení jako ve škole 1-5): 0

 Osobní přínos studijního pobytu (hodnocení jako ve škole) : 1

Měl/a byste zájem o nějaký další pobyt v zahraničí? ano

Myslíte si, že Vám zahraniční pobyt pomůže při hledání zaměstnání:  Ano, vím, že nechci dělat chirurgii a určitě je to dobrá položka, kterou můžu uvést do životopisu.


Město: Taipei

Název organizace: Chang Gung Memorial Hospital

Obor, ročník: Chirurgie, postgraduální studium, IV. ročník
Druh stáže: studijní pobyt - stáž

Délka pobytu: 12/2/2013 - 12/14/2013
Náplň pobytu: Stáž byla zaměřena naučení se nových postupů v mikrochirurgii. Zvláště pak designu a odběru takzvaných volných laloků, kterých se užívá v rekonstrukční chirurgii. Jedná se o rozvíjející se metodu, ve které jsou t.č. na výše uvedeném pracovišti světová jednička. Pohybovali jsme se v traktu operačních sálů, diskutovali jsme s operatéry. Mohli jsme volně přecházet ze sálu na sál a naučit se tak toho co nejvíce. Vše nám bylo pečlivě vysvětlováno a ukazováno na tabulích i na operačních monitorech. Obrovským přínosem bylo navázání osobních kontaktů s ostatními lékaři jiných zemí z celého světa (též na stáži) a předávání osobních poznatků týkajícících se dané problematiky. Ubytování v dormitory nesplňovalo určité standardy na které jsme zvyklí z EU, nicméně vše bylo bohatě vykompenzováno odborným přínosem celé stáže. Celkově byla stáž jednoznačně nejlepší, jakou jsem kdy absolvoval.

Kde jste během studijního pobytu bydlel/a: Dormitory

Orientační ceny potravin (porovnejte s cenami v ČR)?: Asi o 1/3 vyšší

Doprava do místa pobytu, orientační cena, tipy pro výhodné zakoupení jízdenky či letenky: taxi, cca 1000 Kč

Jaké jsou možnosti místní dopravy: Autobus MHD, cca 30 Kč/cesta

Průměrné měsíční výdaje během pobytu? (v EUR měsíčně) : 15000,-Kč stravování /0/10000,-Kč volný čas

Měl/a jste zkušenosti s lékařským ošetřením v zahraničí?  ne

Tipy na využití volného času (sport; kultura; výlety; finanční náročnost): turistika, cca 4000 Kč

Odborný přínos pobytu (hodnocení jako ve škole 1-5): 1

 Osobní přínos studijního pobytu (hodnocení jako ve škole) : 1

Měl/a byste zájem o nějaký další pobyt v zahraničí? ano

Myslíte si, že Vám zahraniční pobyt pomůže při hledání zaměstnání:  určitě

Rychlé odkazy

Výběrová řízení
Výběrové řízení Asistent/Odborný asistent Šiklův ústav patologie

V Plzni dne 18. 7. 2019 Č.j.: UKLFP/224251/2019-1 Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity [...]

19. červenec 2019 1

Výběrová řízení
Výběrové řízení Asistent Klinika infekčních nemocí a cestovní medicíny

V Plzni dne 18. 7. 2019 Č. j.: UKLFP/224257/2019-1 Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity [...]

19. červenec 2019 1

Výběrová řízení
Výběrové řízení Odborný asistent Ústav imunologie a alergologie

V Plzni dne 18. 7. 2019 Č. j.: UKLFP/224248/2019-1 Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity [...]

19. červenec 2019 1

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

WHOIS

Informační systém UK

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém

zobrazit akce akademického roku