18. březen 2014 5603 rat

Slovinsko

Město: Izola

Název organizace: SloMSIC, Splošna bolnišnica Izola, University of Ljubljana

Obor, ročník: Všeobecné lékařství, 5. ročník
Druh stáže: IFMSA

Délka pobytu: 1.8.-31.8.2017
Náplň pobytu: Stáž na gynekologicko-porodnickém oddělení nemocnice v Izole. Účast na ranních hlášeních, vizity, asistence na sále, práce v ambulanci, seznámení s chodem oddělení.
Překvapil mě přístup personálu k rodičkám/matkám, který byl asi nejlepší v porovnání se zeměmi EU, které jsem zatím navštívila. Personál se choval vstřícně, kladl se důraz na to, aby se rodička necítila osamělá a taktéž zde byl vysoký hygienický standard.

Kde jste během studijního pobytu bydlel/a: studentské koleje v Koperu

Orientační ceny potravin (porovnejte s cenami v ČR)?: Kvůli euru jsou ceny (nejen potravin) dražší, přibližně jako v Německu, Rakousku

Doprava do místa pobytu, orientační cena, tipy pro výhodné zakoupení jízdenky či letenky: Do Slovinska autem ve 3 lidech, cca 900kč. Z Izoly jsme do Česka jeli autobusem z italského Trieste (Izola - Trieste, Trieste - Vídeň, Vídeň - Praha) cca 1400kč.

Jaké jsou možnosti místní dopravy: Možnosti místní dopravy záleží na městě. Po Lublani je výhodné jezdit na kole. V Izole a přilehlém Koperu jsme si opatřili studentské měsíční jízdné na MHD za 12,50 EUR.

Průměrné měsíční výdaje během pobytu? (v EUR měsíčně) : 330 EUR registrační poplatek IFMSA (ubytování), cesta tam/zpět 78 EUR, strava 392 EUR, cestování a volný čas 143 EUR

Měl/a jste zkušenosti s lékařským ošetřením v zahraničí?  ne

Tipy na využití volného času (sport; kultura; výlety; finanční náročnost): Opět závisí na městě. Izola i Koper (studentské koleje) jsou přímořská města, kde byla možnost zaplatit si některý z vodních sportů, plavbu lodí či se slunit na pláži. V blízkosti byl italský Trieste či chorvatský Umag. Ve Slovinsku je mnoho přírodních i historických památek, většinou jsou však špatně dosažitelné pomocí veřejné dopravy a je potřeba auta. Rozhodně doporučuji vydat se na výšlap do Julských Alp. Ceny vstupů jsou někdy srovnatelné, jindy výrazně dražší (klidně i kolem 30EUR), vyplatí se vzít ISICa s sebou.

Odborný přínos pobytu (hodnocení jako ve škole 1-5): 2

 Osobní přínos studijního pobytu (hodnocení jako ve škole) : 1

Měl/a byste zájem o nějaký další pobyt v zahraničí? ano

Myslíte si, že Vám zahraniční pobyt pomůže při hledání zaměstnání:  určitě

 

 

Rychlé odkazy

Výběrová řízení
VŘ- Asistent/Asistentka Stomatologické kliniky

V Plzni dne 25.07.2020 UKLFP/ 32422/2020-1 Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity Karlovy [...]

31. červenec 2020 2

Ostatní
Vedoucí Ediční komise

S platností od 1. března 2017 byla do vedení Ediční komise jmenována doc. MUDr. Libuše Čeledová, [...]

23. únor 2017

Akademický senát
Informace akademického senátu

// Informace naleznete zde

3. duben 2015

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

WHOIS

Informační systém UK

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém