19. březen 2014 3964 rat

Velká Británie


Město: Londýn

Název organizace: Royal London Hospital, Barts and The London School of Medicine and Dentistry

Obor, ročník: Všeob, 4. ročník
Druh stáže: Elective placement

Délka pobytu: 15.8.2016 - 4.9.2016
Náplň pobytu: Náplň: účast na ranních poradách, návštěva pacientů na oddělení, aktivní účast při operacích, ambulance, mezioborové meetingy a konzultace

Kde jste během studijního pobytu bydlel/a: John Harrison House - ubytovna přičleněná k nemocnici

Orientační ceny potravin (porovnejte s cenami v ČR)?: Vyšší než v Čr

Doprava do místa pobytu, orientační cena, tipy pro výhodné zakoupení jízdenky či letenky: Orientační cena 3000, letecká doprava

Jaké jsou možnosti místní dopravy: MHD - metro, autobus, půjčení kola

Průměrné měsíční výdaje během pobytu? (v EUR měsíčně) : Celkové výdaje cca 40000Kč ~ 1500€ - z toho letenka 3000, poplatek univerzitě 7000, ubytování 12000, MHD 3500,  zbytek stravování

Měl/a jste zkušenosti s lékařským ošetřením v zahraničí?  ne

Tipy na využití volného času (sport; kultura; výlety; finanční náročnost): Památky, parky, nákupy, trhy, sport

Odborný přínos pobytu (hodnocení jako ve škole 1-5): 2

 Osobní přínos studijního pobytu (hodnocení jako ve škole) : 1

Měl/a byste zájem o nějaký další pobyt v zahraničí?  ano

Myslíte si, že Vám zahraniční pobyt pomůže při hledání zaměstnání:  ano


 

Rychlé odkazy

Výběrová řízení
Výběrové řízení Asistent/Odborný asistent Šiklův ústav patologie

V Plzni dne 18. 7. 2019 Č.j.: UKLFP/224251/2019-1 Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity [...]

19. červenec 2019 1

Výběrová řízení
Výběrové řízení Asistent Klinika infekčních nemocí a cestovní medicíny

V Plzni dne 18. 7. 2019 Č. j.: UKLFP/224257/2019-1 Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity [...]

19. červenec 2019 1

Výběrová řízení
Výběrové řízení Odborný asistent Ústav imunologie a alergologie

V Plzni dne 18. 7. 2019 Č. j.: UKLFP/224248/2019-1 Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity [...]

19. červenec 2019 1

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

WHOIS

Informační systém UK

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém

zobrazit akce akademického roku