31. březen 2014 8365 hor

Agentura pro zdravotnický výzkum ČR (AZV ČR)

Agentura pro zdravotnický výzkum České republiky je organizační složkou státu v přímé působnosti Ministerstva zdravotnictví České republiky. Je samostatnou účetní jednotkou a jejím základním účelem je podpora aplikovaného výzkumu ve zdravotnictví v souladu se zákonem č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů.

Ministerstvem zdravotnictví je každým rokem vyhlašována jednostupňová veřejná soutěž ve výzkumu,experimentálním vývoji a inovacích o účelovou podporu v Programu

na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu na léta 2020 – 2026.

Účelová podpora MZ je určena na řešení projektů aplikovaného výzkumu a vývoje, tj. projektů řešených za účelem získání nových poznatků směrovaných ke specifickému, předem stanovenému praktickému cíli s danou aplikací výsledků ve zdravotnictví.

Návrh projektu je možné podat do podprogramu:

VES 20xxJ – navrhovatelé do 35 let

VES 20xx – ostatní navrhovatelé

Doba trvání projektů je 44 měsíců

Návrh projektu je odesílán prostřednictvím webové aplikace ISVP http://eregpublic.ksrzis.cz

 

Více informací na stránkách:

AZV http://www.azvcr.cz 

MZ https://www.mzcr.cz/category/veda-a-lekarska-povolani/veda-a-vyzkum

 

 

 

Rychlé odkazy

Výběrová řízení
Ukončení VŘ - A/OA Ústavu sociálního a posudkového lékařství

 Č. j.: UKLFP/18407/2021-11     INFORMACE O VÝSLEDKU VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Dne 3. března [...]

31. březen 2021

Výběrová řízení
Ukončení VŘ - A/OA Ústavu farmakologie a toxikologie

Č.j.: UKLFP/8041/2021-6     INFORMACE O VÝSLEDKU VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Dne 24. února 2021 [...]

31. březen 2021

Výběrová řízení
Ukončení VŘ

Ukončení VŘ Asistent-Odborný asistent Ústavu sportovní medicíny a aktivního zdraví                                      [...]

30. březen 2021

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

WHOIS

Informační systém UK

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém