5. duben 2014 4789 kri

Školení první pomoci na gymnáziu v Klatovech

Po nedávném proškolení žáků 6. třídy základní školy Hloubětínská v Praze jsme opět vycestovali mimo naše standardní působení v Plzni, a to konkrétně na klatovské gymnázium Jaroslava Vrchlického v Klatovech.

Zde jsme s panem ředitelem RNDr. Jiřím Šléglem domluvili zdokonalení žáků 3. ročníku vyššího gymnázia v první pomoci. Tento ročník jsme vybrali záměrně, protože tématem výuky v biologii je právě lidské tělo. Třídy byly celkem čtyři.

Každé třídě jsme přichystali téměř dvouhodinovou „nalévárnu“ vědomostí. V první hodině jsme formou prezentace s výkladem přiblížili důležité základy – BEZPEČNOST a ochrana sebe samého,  telefonát s dispečinkem záchranné služby, laickou kardiopulmonální resuscitaci, AED, zásady při dopravních nehodách, úrazy el. proudem, tepelná poškození organismu atd. V druhé hodině výuky se žáci učili praktické dovednosti na třech stanovištích a rozšířenou teorii na stanovišti čtvrtém – 1. KPR stanoviště s „Andulou“, 2. polohování a transport, 3. interní stavy – IM, CMP, alergie, popáleniny, omrzliny, zlomeniny (teoretické stanoviště) a 4. krvácení a obvazové techniky. Právě na čtvrtém stanovišti jsme namaskovali figuranty a žáci si zkusili ošetřit rány. Bylo nám umožněno tuto druhou část výuky zrealizovat v tělocvičně, tudíž jsme měli dostatek prostoru k vyřádění.

Jsme rádi, že jsme znovu měli možnost předat naše nabyté vědomosti a zkušenosti mladším. Užili jsme si spoustu srandy, ale po náročném a vyčerpávajícím dni jsme byli rádi, když jsme si před cestou domů zašli do místní restaurace na jeden orosený zlatavý kousek Plzně :-).

 

Life Saving Support o.s.
sdružení dobrovolných záchranářů

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rychlé odkazy

Výběrová řízení
Ukončení VŘ na Klinice ortopedie

V Plzni dne 21.05.2020 Č.j.: UKLFP/95634/2020-4   ROZHODNUTÍ DĚKANA O VÝSLEDKU VÝBĚROVÉHO [...]

27. květen 2020 1

Výběrová řízení
Sekretář/ka přednosty Kardiologické kliniky

Sekretář/ka přednosty Kardiologické kliniky Lékařské fakulty Univerzity Karlovy, poloviční [...]

20. květen 2020

Výběrová řízení
VŘ- Zástupce přednosty pro výchovu a věd.činnost

Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity Karlovy vypisuje výběrové řízení na obsazení [...]

12. květen 2020 1

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

WHOIS

Informační systém UK

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém