10. duben 2014 6011 kri

Cena Bedřicha Hrozného za tvůrčí počin

Cena Bedřicha Hrozného za tvůrčí počin je každoročně udělována za významný a originální tvůrčí počin, např. za odbornou časopiseckou či knižní publikaci, umělecké dílo, pořádání výstavy či realizovaný patent. Hlavním kritériem pro udělení ceny je původnost, kvalita a závažnost tvůrčího počinu.

Při slavnostním shromáždění k 666. výročí založení Univerzity Karlovy byla tato cena předána kolektivu Lékařské fakulty UK v Plzni (MUDr. Jiří Růžička, Ph.D., Ing. Zuzana Petránková, Ph.D., MUDr. et MUDr. Jiří Beneš, Ph.D., MUDr. Lukáš Bolek, Ph.D., Doc. MUDr. Aleš Kroužecký, Ph.D., MUDr. Roman Sýkora, Ph.D.  a  Prof. MUDr. Martin Matějovič, Ph.D.) za objev inovativního způsobu zajištění nesrážlivosti krve v mimotělním oběhu přístroje k náhradě funkce ledvin a související patent metody a zařízení k jeho realizaci.

Patent "Method to suppress blood coagulation in the circuit of the device substituting the kidney function and apparatus realizing this method" popisuje inovativní způsob zajištění nesrážlivosti krve v mimotělním okruhu přístroje nahrazujícího funkci ledvin. Zatímco všechny ostatní dnes používané způsoby se soustředí na farmakologické ovlivnění nesrážlivosti krve, tento inovativní způsob využívá fyzikálního ochlazení krve bez nutnosti podávání farmak. Patent také popisuje konstrukci přístroje k zajištění nesrážlivosti krve v okruhu.

Hypotéza regionálního chlazení krve v mimotělním byla úspěšně testovaná v experimentálních podmínkách a výsledky byly publikovány v prestižních odborných periodicích (Intensive Care Medicine 2009 IF 5,168; Nephrology Dialysis Transplantation 2010 IF 3,306). Práce získaly ocenění za nejlepší odbornou publikaci, udělené Českou společností anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny 2010. 

 Rychlé odkazy

Výběrová řízení
Výběrové řízení Asistent Psychiatrická klinika

V Plzni dne 16. 9. 2019 Č. j.: UKLFP/264166/2019-1 Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity [...]

17. září 2019 1

Výběrová řízení
Výběrové řízení Profesor Gynekologicko-porodnická klinika

In Pilsen 29. 8. 2019   The Dean of the Faculty of Medicine in Pilsen, Charles University invites [...]

31. srpen 2019

Výběrová řízení
Výběrové řízení Asistent Ústav anatomie

V Plzni 28. 8. 2019 Č. j.: UKLFP/251108/2019-1 Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity Karlovy [...]

30. srpen 2019 1

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

WHOIS

Informační systém UK

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém