16. duben 2014 4973 kri

VEČERNÍ VIZITA s rektorem UK

V úterý 1. dubna 2014 od 18:00 se na Šafránkově pavilonu konalo páté setkání z cyklu VEČERNÍ VIZITA pod taktovkou studentského sdružení Medicus Pilsensis, o.s.

Tentokrát jsme mezi námi přivítali vzácnou návštěvu. Přijela totiž Jeho Magnificence nově zvolený rektor naší univerzity prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA! Je to vůbec poprvé, co na půdu naší fakulty přijel rektor UK na pozvání studentů.

Setkání se neslo v pikantním tématu "Alkohol a jeho působení na lidský organismus". Pan rektor je totiž zaměřením klinický biochemik, takže na danou tématiku je skutečný odborník.

Na první část našeho setkání měl připravenou prezentaci, ve které se věnoval alkoholu jako takovému, jeho metabolismu a způsobům odbourávání. Věnoval se také užívání a abuzu alkoholu a poukazoval na rozdíly v konzumaci alkoholu v různých zemí světa. Jako lékař samozřejmě také poukázal na širokou škálu zdravotních rizik, které s sebou pití alkoholických nápojů nese.

Ve druhé části Vizity pak povyprávěl několik příběhů z cest a také perličky ze zkoušení studetů z biochemie.

Panu rektorovi bylo také možné položit jakýkoli dotaz, z nich velké množství se opět týkalo problematiky alkoholu. Bylo tedy vidět, že toto téma zaujalo jak studenty, tak učitele. Ale dozvěděli jsme se i některé zajímavosti z jeho života, například to, že jeho nejoblíbenější knihou je Poslední kabriolet od Antona Myrera.

Po ukončení byl pan rektor odměněn drobným dárkem a dlouhým potleskem.

 

Medicus Pilsensis, o.s.


Rychlé odkazy

Výběrová řízení
Výběrové řízení Asistent Psychiatrická klinika

V Plzni dne 16. 9. 2019 Č. j.: UKLFP/264166/2019-1 Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity [...]

17. září 2019 1

Výběrová řízení
Výběrové řízení Profesor Gynekologicko-porodnická klinika

In Pilsen 29. 8. 2019   The Dean of the Faculty of Medicine in Pilsen, Charles University invites [...]

31. srpen 2019

Výběrová řízení
Výběrové řízení Asistent Ústav anatomie

V Plzni 28. 8. 2019 Č. j.: UKLFP/251108/2019-1 Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity Karlovy [...]

30. srpen 2019 1

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

WHOIS

Informační systém UK

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém