19. duben 2014 4793 kri

Workshop pro Life Saving Support

O víkendu 5. a 6. dubna se „sedm statečných“ – členů medického sdružení Life Saving Support účastnilo workshopu s využitím prvků kurzu CLS (Combat Life Saver). Pozvali jsme externího lektora, aby nás seznámil s postupy zdravotnického ošetření používaného v bojové medicíně, které jsme si vzápětí mohli vyzkoušet jak sami, tak v týmech.

Nesporným benefitem byla možnost pracovat se speciálním obvazovým materiálem – turnikety CAT (Combat Application Tourniquet, určeného i k sebeošetření jednou rukou) a TET (Tactical Emergency Tourniquet , široké pryžové obinadlo – obdoba SWAT turniketu) a tzv. izraelským tlakovým obvazem (emergency wound) s integrovaným plastovým vratidlem a fixačními háčky.    

Během simulovaných scénářů jsme se snažili o osvojení postupů dle mnemotechnických pomůcek: ohlášení události (METHANE), vyšetřování zraněného (MARCHE), zhodnocení rizik život ohrožujícího poranění hrudníku (ATOMIC) a vytvoření pracovní diagnózy, respektive předání informací o zraněném (MIST).    

Po skončení akce jsme se shodli, že ošetřovat zraněné během válečného konfliktu nejspíš nebudeme, ale veškeré postupy se dají výhodně aplikovat na nehody a situace v civilním životě. Workshop bychom rádi v budoucnu zopakovali a rozšířili pro větší skupinu zájemců, protože i když jsme teoreticky všechno znali, použít tyto vědomosti v praxi nebylo zdaleka tak samozřejmé.

Vysvětlivky (volně):

  • METHANE – volací znak, pozice, událost, rizika, možný přístup, počet a závažnost zraněných,                  přítomné a potřebné složky IZS)
  • MARCHE (C-ABCDE) – masivní krvácení, dýchací cesty, kvalita dýchání a oběhu, vědomí, další poranění
  • ATOMIC – obstrukce dýchacích cest, pneumotorax, hemotorax, „vlající hrudník“, srdeční tamponáda
  • MIST – mechanismus a typ zranění, příznaky, poskytnutá léčba

 

Za LSS, o.s. Lenka Čechurová

Rychlé odkazy

Výběrová řízení
Rozhodnutí děkana o výsledku výběrového řízení

ROZHODNUTÍ DĚKANA O VÝSLEDKU VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ     Dne 1. března 2019 se uskutečnilo [...]

20. březen 2019 1

Výběrová řízení
Výběrové řízení Asistent/Odborný asistent Neurologická klinika

      Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity Karlovy vypisuje výběrové řízení na [...]

18. březen 2019 1

Výběrová řízení
Rozhodnutí děkana o výsledku výběrového řízení - Ústav tělovýchovného lékařství

          ROZHODNUTÍ DĚKANA O VÝSLEDKU VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ   Dne 4. 3. 2019 se uskutečnilo [...]

18. březen 2019 1

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

WHOIS

Informační systém UK

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém