28. květen 2014 2966 kri

Hodnocení výuky studenty za rok 2012/13

Zpráva komise pro hodnocení výuky na LF UK v Plzni

V akademickém roce 2012/13 proběhla mezi studenty anketa o kvalitě výuky. V rámci ankety studenti hodnotili jednotlivé předměty (praktika a přednášky) a učitele. Hodnocení probíhalo formou známkování vybraných otázek (stupnice 1-5) a dále slovním komentářem. Je velice potěšující, že o anketu měli studenti velký zájem. Celkem se do ankety zapojilo přibližně 44 % studentů. Překvapující byl především počet komentářů, který dosáhl počtu 2099.

Hodnotící komise prošla jednotlivé komentáře a roztřídila je podle obsahu na kladné, záporné, neutrální, irelevantní a nejasné, a dále označila tzv. štěpné komentáře, které obsahovaly např. konkrétní podněty, nápady a návrhy na zlepšení výuky. Tyto komentáře byly velice přínosné při hledání důvodů výborného nebo naopak špatného hodnocení předmětů a učitelů. Některé komentáře poskytovaly praktické návrhy na řešení problémů výuky na LFP.

Celkem bylo hodnoceno 245 předmětů. Komise se snažila o co nejobjektivnější zpracování výsledků, a proto bylo pro zařazení předmětu do žebříčku metodikou hodnocení ankety definováno kritérium stanovující minimální počet studentů, kterými musí být předmět ohodnocen. Toto kritérium splnilo 109 předmětů.

Studenty bylo hodnoceno celkem 408 vyučujících. Obdobné kritérium jako u žebříčku předmětů splnilo 209 vyučujících.

Hodnocení dále zahrnuje celkové hodnocení pracoviště za všechny vyučované předměty. Bylo vytvořeno na základě hodnocení jednotlivých předmětů včetně nepovinných, u kterých pracoviště zajišťuje výuku. Celkem bylo hodnoceno 40 ústavů a klinik.

Podrobnější informace o metodice hodnocení výsledků najdete v příloze č. 1.

Zveřejnění výsledků ankety je realizováno na těchto úrovních:

  1. tato zpráva (veřejně přístupná)
  2. číselné hodnocení jednotlivých předmětů a učitelů v SIS dostupné všem přihlášeným
  3. volné komentáře ke konkrétním vyučujícím rozešleme e-mailem příslušným vyučujícím a jejich nadřízeným
  4. všechny volné komentáře k výuce na jednotlivých pracovištích (obecné nebo ke konkrétním vyučujícím) budou k dispozici panu děkanovi (a ev. jím pověřeným osobám) formou neveřejné přílohy k této zprávě (příloha č. 3)

Průměrná známka za všechny pracoviště byla 1,8157 (pro budoucí srovnání).

Kompletní znění naleznete v přiložených souborech.

Přehled číselného hodnocení

Rychlé odkazy

Výběrová řízení
VŘ -Asistent/Asistenka - Odborný asistent/asistentka Šiklův ústav patologie

UKLFP/…………………………………………. Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity [...]

16. leden 2019 1

Výběrová řízení
Výběrové řízení - Odborný asistent Ústavu tělovýchovného lékařství LFP UK

 Plzni dne 15. 1. 2019   Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity Karlovy vypisuje výběrové [...]

16. leden 2019 1

Ostatní
Vedoucí Ediční komise

S platností od 1. března 2017 byla do vedení Ediční komise jmenována doc. MUDr. Libuše Čeledová, [...]

23. únor 2017

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

JUNIORSKÁ UNIVERZITA

LF UK v Plzni

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém

zobrazit akce akademického roku