28. květen 2014 2843 kri

Hodnocení výuky studenty za rok 2012/13

Zpráva komise pro hodnocení výuky na LF UK v Plzni

V akademickém roce 2012/13 proběhla mezi studenty anketa o kvalitě výuky. V rámci ankety studenti hodnotili jednotlivé předměty (praktika a přednášky) a učitele. Hodnocení probíhalo formou známkování vybraných otázek (stupnice 1-5) a dále slovním komentářem. Je velice potěšující, že o anketu měli studenti velký zájem. Celkem se do ankety zapojilo přibližně 44 % studentů. Překvapující byl především počet komentářů, který dosáhl počtu 2099.

Hodnotící komise prošla jednotlivé komentáře a roztřídila je podle obsahu na kladné, záporné, neutrální, irelevantní a nejasné, a dále označila tzv. štěpné komentáře, které obsahovaly např. konkrétní podněty, nápady a návrhy na zlepšení výuky. Tyto komentáře byly velice přínosné při hledání důvodů výborného nebo naopak špatného hodnocení předmětů a učitelů. Některé komentáře poskytovaly praktické návrhy na řešení problémů výuky na LFP.

Celkem bylo hodnoceno 245 předmětů. Komise se snažila o co nejobjektivnější zpracování výsledků, a proto bylo pro zařazení předmětu do žebříčku metodikou hodnocení ankety definováno kritérium stanovující minimální počet studentů, kterými musí být předmět ohodnocen. Toto kritérium splnilo 109 předmětů.

Studenty bylo hodnoceno celkem 408 vyučujících. Obdobné kritérium jako u žebříčku předmětů splnilo 209 vyučujících.

Hodnocení dále zahrnuje celkové hodnocení pracoviště za všechny vyučované předměty. Bylo vytvořeno na základě hodnocení jednotlivých předmětů včetně nepovinných, u kterých pracoviště zajišťuje výuku. Celkem bylo hodnoceno 40 ústavů a klinik.

Podrobnější informace o metodice hodnocení výsledků najdete v příloze č. 1.

Zveřejnění výsledků ankety je realizováno na těchto úrovních:

  1. tato zpráva (veřejně přístupná)
  2. číselné hodnocení jednotlivých předmětů a učitelů v SIS dostupné všem přihlášeným
  3. volné komentáře ke konkrétním vyučujícím rozešleme e-mailem příslušným vyučujícím a jejich nadřízeným
  4. všechny volné komentáře k výuce na jednotlivých pracovištích (obecné nebo ke konkrétním vyučujícím) budou k dispozici panu děkanovi (a ev. jím pověřeným osobám) formou neveřejné přílohy k této zprávě (příloha č. 3)

Průměrná známka za všechny pracoviště byla 1,8157 (pro budoucí srovnání).

Kompletní znění naleznete v přiložených souborech.

Přehled číselného hodnocení

Rychlé odkazy

Výběrová řízení
Výběrové řízení - Zástupce přednosty pro výchovnou a vědeckou činnost Kardiologické kliniky LFP UK

Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Plzni a Fakultní nemocnice Plzeň, vyhlašují výběrové [...]

14. srpen 2018 1

Výběrová řízení
Výběrové řízení - docent Kardiologické kliniky LF UK v Plzni

Děkan Lékařské fakulty v Plzni Univerzity Karlovy vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovní [...]

14. srpen 2018 1

Výběrová řízení
Oznámení o výsledku výběrového řízení - přednosta Kardiologické kliniky FN Plzeň a LFP UK

Oznámení o výsledku výběrového řízení     Dne 19.7.2018 proběhlo výběrové řízení [...]

10. srpen 2018

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém