17. červen 2014 2545 hor

Endokrinologie (CZ.1.07/2.3.00/09.0182)

Cílem navrhovaného projektu je realizace cyklu kurzů pro pracovníky biomedicínského výzkumu s problematikou hormonálních změn u systémových chorob. Jde o multidisciplinární výuku zabývající se uplatněním hormonálních regulací v patofyziologii závažných civilizačních onemocnění, jako např. kardiovaskulárních, nádorových a reprodukční endokrinologie. Výuka je komplexní a multidisciplinární, interaktivní a zahrnuje laboratorní metodiky( včetně molekulární biologie a histologických a imunohistologických metod), zobrazovací techniky, klinický a především patofyziologický pohled na probírané chorobné stavy. Výstupem projektu budou edukovaní pracovníci, kteří budou schopni na základě multidisciplinárních znalostí provádět a především řídit výzkum fyziologických a patologických procesů Vzniknou moderní výukové programy, které optimálně propojí laboratorní a klinickou diagnostiku. Závěrem každého semestru bude vydán sborník materiálů (přednášky, včetně diskusí) a způsob výuky bude prezentován na domácích i mezinárodních sjezdech.

Doba trvání projektu: 09/2009 - 06/2012

Rychlé odkazy

Výběrová řízení
Výběrové řízení Asistent/Odborný asistent Šiklův ústav patologie

V Plzni dne 18. 7. 2019 Č.j.: UKLFP/224251/2019-1 Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity [...]

19. červenec 2019 1

Výběrová řízení
Výběrové řízení Asistent Klinika infekčních nemocí a cestovní medicíny

V Plzni dne 18. 7. 2019 Č. j.: UKLFP/224257/2019-1 Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity [...]

19. červenec 2019 1

Výběrová řízení
Výběrové řízení Odborný asistent Ústav imunologie a alergologie

V Plzni dne 18. 7. 2019 Č. j.: UKLFP/224248/2019-1 Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity [...]

19. červenec 2019 1

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

WHOIS

Informační systém UK

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém

zobrazit akce akademického roku