17. červen 2014 2104 hor

Endokrinologie (CZ.1.07/2.3.00/09.0182)

Cílem navrhovaného projektu je realizace cyklu kurzů pro pracovníky biomedicínského výzkumu s problematikou hormonálních změn u systémových chorob. Jde o multidisciplinární výuku zabývající se uplatněním hormonálních regulací v patofyziologii závažných civilizačních onemocnění, jako např. kardiovaskulárních, nádorových a reprodukční endokrinologie. Výuka je komplexní a multidisciplinární, interaktivní a zahrnuje laboratorní metodiky( včetně molekulární biologie a histologických a imunohistologických metod), zobrazovací techniky, klinický a především patofyziologický pohled na probírané chorobné stavy. Výstupem projektu budou edukovaní pracovníci, kteří budou schopni na základě multidisciplinárních znalostí provádět a především řídit výzkum fyziologických a patologických procesů Vzniknou moderní výukové programy, které optimálně propojí laboratorní a klinickou diagnostiku. Závěrem každého semestru bude vydán sborník materiálů (přednášky, včetně diskusí) a způsob výuky bude prezentován na domácích i mezinárodních sjezdech.

Doba trvání projektu: 09/2009 - 06/2012

Rychlé odkazy

Výběrová řízení
Výběrové řízení - Odborný asistent – Ústav Hygieny a preventivní medicíny

Děkan Lékařské fakulty v Plzni Univerzity Karlovy vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovní [...]

22. květen 2018 1

Výběrová řízení
Oznámení o výsledku VŘ - Odborný asistent Kliniky pneumologie a ftizeologie

Oznámení o výsledku výběrového řízení     Dne 21.3.2018 proběhlo výběrové řízení [...]

27. březen 2018

Ostatní
Vedoucí Ediční komise

S platností od 1. března 2017 byla do vedení Ediční komise jmenována doc. MUDr. Libuše Čeledová, [...]

23. únor 2017

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém