15. červenec 2014 5527 kri

Letní škola experimentální chirurgie

Slavnostním zakončením na plzeňské radnici se v pátek 11. 7. po dvoutýdenní intenzivní práci rozloučili účastníci Letní školy experimentální chirurgie – vzdělávacího kurzu zaměřeného na seznámení s metodikami vědecké a výzkumné práce a nácviku chirurgických technik. Kromě teoretické i praktické vzdělávací části nabídla škola i příležitost k aktivnímu odpočinku – například na vodáckém výletu.

 

Dvoutýdenní letní vzdělávací kurz „Summer School of Experimental Surgery“ (SSES) organizovala naše fakulta tento rok v premiéře. Kurz je věnován demonstraci experimentální chirurgie na praktických příkladech. Naznačuje také možnosti a hranice tohoto oboru. Značný prostor je v něm věnován metodám, které mohou experimentální práci nahradit nebo jí dodat nový rozměr, například softwarovému modelování a práci s tkáňovými kulturami. Specifikem SSES je práce formou workshopu na velkých zvířatech, která slouží k nácviku chirurgických technik používaných v humánní medicíně. Vyučuje se perioperační péče o zvířecí modely, experimentální radiologie, vyhodnocování experimentů (histologické, biochemické a statistické metody). Velký důraz je kladen na etický aspekt experimentálních chirurgických procesů s ohledem na zásadu „3R“ (replacement, reduction, refinement). Studenti se seznamují s modelovacím softwarem, který v některých případech umožňuje nahrazení experimentálních modelů.

Výuka kurzu probíhá v angličtině, kurz je nabízen pregraduálním studentům medicíny od 3. ročníku zejména ze zahraničních univerzit. Mohou se ho však zúčastnit i studenti z naší univerzity, což umožňuje navazovat další kontakty tolik potřebné pro další profesionální rozvoj a současně tím i posílit vazby naší fakulty na zahraniční vzdělávací instituce.

Součástí letošní SSES byl i doplňkový program, který poskytl příležitost k aktivnímu odpočinku – například vodácký výlet na Berounku a návštěva Prahy. Kurz byl zakončen slavnostním předáním certifikátů v historické budově plzeňské radnice, poslední tečkou pak byla párty na rozloučenou na zahradě Procháskova pavilonu.

Více informací o Letní škole experimentální chirurgie lze nalézt na našich webových stránkách – www.sses.eu nebo i na Facebooku pod jménem „Summer School of Experimental Surgery“.

Děkujeme Plzeňské teplárenské za finanční podporu 100 000 Kč, která pomohla pokrýt náklady na náročný a rozmanitý výukový program Letní školy experimentální chirurgie.

Rychlé odkazy

Výběrová řízení
Výběrové řízení Asistent Psychiatrická klinika

V Plzni dne 16. 9. 2019 Č. j.: UKLFP/264166/2019-1 Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity [...]

17. září 2019 1

Výběrová řízení
Výběrové řízení Profesor Gynekologicko-porodnická klinika

In Pilsen 29. 8. 2019   The Dean of the Faculty of Medicine in Pilsen, Charles University invites [...]

31. srpen 2019

Výběrová řízení
Výběrové řízení Asistent Ústav anatomie

V Plzni 28. 8. 2019 Č. j.: UKLFP/251108/2019-1 Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity Karlovy [...]

30. srpen 2019 1

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

WHOIS

Informační systém UK

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém